news

משכנתא במסלול התרסקות

גילה בן־עובד, יועצת משכנתאות עצמאית ומתנדבת בעמותת פעמונים המספקת ייעוץ כלכלי למשקי בית : “כשחלום רכישת הדירה נראה כה קרוב, קל לפספס סכנות בדרך”, היא אומרת. בן־עובד מזכירה שריבית בנק ישראל האפסית (0.1% בשלוש השנים האחרונות) עלולה בהחלט לעלות ב־20 השנה הקרובות, שהן משך החיים הממוצע של הלוואת משכנתא: “זוגות מותחים עד גבול היכולת את ההחזר החודשי, ולא מבינים שהוא יכול לקפוץ משמעותית. יכולה להיות עלייה במדד או בריבית הפריים, שכיום עומדת על שיעור מאוד נמוך של 1.6% (הריבית במשק בתוספת 1.5%; רכיב זה מוגבל בחלקו במשכנתא לשליש לכל היותר, ע”ד). הם לא לוקחים זאת בחשבון, ויש זוגות שאין להם אופק. נכון שהתוכנית הזו מציעה לזוגות הזדמנות להגיע לדירה משלהם, אבל כדי למנף את הסוכרייה הזו נדרש תכנון נכון”.

לכתבה המלאה בכלכליסט

Skip to content