לוגו פעמונים מגלים אחריות
מאמרים וכלים

שאלות ותשובות על תיאום מס

המחבר/ת: מערכת פעמונים ויוסי דנציגר רו"ח ומתנדב בפעמונים
מתי ולמה כדאי לערוך תיאום מס ואיך עושים זאת בפועל

המחבר/ת: מערכת פעמונים ויוסי דנציגר רו"ח ומתנדב בפעמונים

מתי ולמה כדאי לערוך תיאום מס ואיך עושים זאת בפועל

כיצד מחושב מס ההכנסה על המשכורת?

מס ההכנסה המשולם על המשכורת מחושב לפי מדרגות מס, ככל ששכרו של אדם גבוה יותר כך ינוכה לו מס בשיעור גבוה יותר. ניכוי נעשה בעצם על פי הערכה של גובה השכר השנתי אותו צפוי השכיר לקבל.

המס מחושב על סך כל ההכנסות השנתיות ובעצם ניתן לחשב סכום זה במדויק רק לאחר שהשנה מסתיימת. עם זאת, מנוכה המס במקור כלומר המעסיק מחשב את המס ומנכה אותו מהמשכורת מידי חודש, כאשר לא עובדים בחלק מהשנה, עובדים במספר מקומות עבודה, מחליפים מקום עבודה, נוצרים מצבים בהם המס שמנוכה אינו מייצג את משכורתם השנתית.

חישוב למשל של המס יהיה:  בגין חודש 1/23 יחושב המס עפ"י מדרגות המס לשנת 2023 מחולק ב-12 (ההנחה היא שהשכר ישאר קבוע במהלך השנה כולה). בהנחה שהעובד נשאר באותו מקום עבודה, סכום המס לחודש 2/23 יחושב עפ"י הסכום המצטבר של חודש 1/23 ו-2/23 והמס יחושב ע"פ מדרגת המס השנתית מחולק ב-6.

מדוע כדאי לערוך תיאום מס?

במקרים מסוימים הערכה שהמעסיק תהיה גבוהה בהרבה מההכנסה בפועל וייווצר מצב לפיו תשלום המס יעשה בשיעור הרבה יותר גבוה ממה שהשכיר חייב בו.

באילו מקרים כדאי לערוך תיאום מס ולמה בעצם?

כדאי לערוך תיאום מס במקרים השכיחים הבאים :

  1. עבודה ביותר ממקום עבודה אחד – כאשר השכיר עובד ביותר ממקום עבודה אחד, מחויב העסק לנכות מס בשיעור של 47% ממקום העבודה השני והלאה אלא אם תערוך תיאום מס.
  2. החלפת מקום עבודה במהלך השנה – מכיוון שלרוב יש פערים בין השכר המשולם בשני מקומות העבודה עלול העובד לשלם מס גבוה ממה שחייב בו. לדוגמה במקום העבודה הראשון נוכה משכרות של העובד מס לפי הערכה שנתית של 12 חודש כפול השכר אותו קיבל, עם החלפת מקום העבודה והשתנות התנאים, מחשב המעסיק את גבוה המשכורת לתשלום מס לפי המשכורת החדשה כפול 12 חודש. בפועל השכר השנתי של העובד היה שילוב של השניים והמס צריך לקחת בחשבון את שתי המשכורות והמעבר בין העבודות. לעיתים המעבר מתרחש לאחר תקופת ביניים של אבטלה ובעצם העובד עבד רק בחלק מהשנה בפועל ועל כן הוא שילם מס גבוה יותר ממה שחייב בו.
  3. עבודה רק בחלק מהשנה – כברירת מחדל, המעסיק יכפיל את שכרך החודשי ב-12 כדי להעריך מה תהיה הכנסתך השנתית ועל שכר זה תשלם מס כאשר בפועל עבדת רק חלק מהשנה ושכרך השנתי המצטבר נמוך יותר ולכן חבות המס קטנה יותר.
  4. קבלת קצבה פרישה בנוסף לשכר עבודה.
  5. הכנסות כעצמאי בנוסף למשכורת כשכיר.
  6. שכיר שמקבל הכנסות פסיביות החייבות במס כגון: שכר דירה חייב במס ותגמולים ממכירת ספרים.

איך עורכים תיאום מס?

ניתן לערוך תיאום מס בשלוש דרכים:

  1. תיאום מס באמצעות אתר רשות המיסים – מזינים פרטים אישיים, מצרפים טופס 116 מלא וסרוק וגם מסמכים נוספים כמו תלושי שכר. פקיד השומה יקבע את שיעור המס שיש לנכות מההכנסות ויכין את האישורים שיש למסור למעסיק/ים. האישורים יהיו מוכנים תוך 5 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה, הודעה תשלח כאשר האישורים יהיו מוכנים וניתן יהיה להדפיסם בכל עת. ניתן לערוך תיאום מס יותר מפעם בשנה.

לכניסה ליישום לתיאום מס באתר מס הכנסה.

  1. תיאום מס באמצעות פקיד השמה – יש למלא טופס 116, להדפיסו ולחתום עליו ולהגישו אצל פקיד השומה באזור המגורים, בצירוף האישורים הרלוונטיים. הסתכלו על "תיאומי מס והחזרי מס" במשרד רשות המיסים הקרובה למגוריכם. עם קבלת האישורים יש להציגם למעסיק/מעסיקים.
  2. תיאום מס באמצעות מייצג מוסמך – רואה חשבון או יועץ מס יכולים לטפל בתיאום מס עבורך. המייצג יקבל את הפרטים והמסמכים מהשכיר ויגישם לפקיד השומה. המייצג יגבה עמלה על השירות. עם קבלת האישורים יש להציגם למעסיק/מעסיקים.

אני עובד בשני מקומות עבודה, איך אני עושה את התיאום?

בזמן תיאום המס יש לקבוע את מקום העבודה הקבוע עם המשכורת הגבוהה יותר כמקום העבודה העיקרי, ולקבל את מלוא נקודות הזיכוי שמגיעות לשכיר במשכורת מקום עבודה זה. למקום העבודה המשני יערך תיאום מס והמס יהיה בשיעור של % קבוע מהשכר ללא נקודות זיכוי.

איך אדע אם מגיע לי החזר מס על השנה הקודמת?

בתחילת כל שנה כדאי לאסוף את כל טפסי 106 ממקומות העבודה של השנה הקודמת. בסימולטור של מס הכנסה (כרגע רק בדפדפן אקספלורר), ניתן לבדוק האם מגיע החזר מס. ניתן להגיש בקשה להחזר מס באופן עצמאי או בתשלום באמצעות איש מקצוע: רואה חשבון או יועץ מס וחברות באינטרנט שמציעות לבדוק את הזכאות להחזר מס לעיתים ללא עלות ומגישות את הבקשה להחזר כשירות בתשלום.

מאמרים קשורים

Sow thistle against wheet field. Sonchus arvensis pink flower plant with buds and leaves. Sonchus plant is the form of weed of the agricultural fields.

פעמונים לומדים – לימוד לליל שבועות

לפרטים נוספים פעמונים לומדים – לימוד לליל שבועות

10 טיפים לביצוע פעולות בנקאיות בטוחות בנייד

לפרטים נוספים 10 טיפים לביצוע פעולות בנקאיות בטוחות בנייד

כבדהו וחשדהו – כללי זהירות ברכישת קופונים

לפרטים נוספים כבדהו וחשדהו – כללי זהירות ברכישת קופונים

חתימה על ערבות אישית או ערבות צד ג'

לפרטים נוספים חתימה על ערבות אישית או ערבות צד ג'
דילוג לתוכן