שאלה:

רציתי לשאול אתכם במסגרת המומחים לכלכלת המשפחה. אני מחפשת דרכים לצאת ממשיכת היתר של 20,000 ₪. בדקתי את התשלומים שלי. אני יכולה לקצץ בהוצאות תקשורת על ידי מעבר לחברה סלולרית אחרת, בקשות להנחות בחינוך וביטוחי חיים. יש לי ביטוחי חיים שעשינו כשירו על הכבישים לפני "חומת מגן" ולאחריה. האם לדעתכם, כשאנו תושבי ירושלים המתגוררים במתחם יהודי בשכונה ערבית, וכדי לצמצם בהוצאות חודשיות, שווה להפסיק את הביטוחים? אני בת 39 ובעלי בן 42, בריאים, הורים ל-6 ילדים בגילאים בין 5 ל-20. הבעיה שחברת האשראי מוכנה להפסיק הוראת קבע לביטוח חיים רק אם יש הסכמה מחברת הביטוח והם כמובן ימשכו זמן. ביטוחי חיים אלה מסתכמים בכ-500 ₪ בחודש.

 

תשובה:

ראשית, יישר כוח גדול על התובנה כי משיכת יתר אינו גזרת גורל ועל ההחלטה לבחון את מבנה ההכנסות וההוצאות של משק הבית לשם הגעה לאיזון. ניסיוננו מעיד כי לאורך זמן, כאשר רוצים, מוצאים מקומות רבים שבהם נמצא כסף "מיותר", וכל שצריך הוא להקפיד על רישום יום-יומי מפורט של ההוצאות בכדי לאתרו. ההחלטה על רכישה או ביטול של ביטוחים היא החלטה אישית המורכבת משיקולים רבים. על פי חוק, הגורם היחיד שיכול לסייע לכם בהתמודדות עם השיקולים הללו הוא יועץ או סוכן ביטוח מורשה. אי לכך אני מציע לכם לפנות אל הסוכן המבטח, לדון עמו מחדש במורכבות המצב ובגורמים השונים להחלטה, ובהתאם לפעול. כמובן שלא ניתן לבטל את החיוב דרך חברת האשראי ולא דרך חברת הביטוח שכן מדובר בהפרת חוזה. עם זאת, חברת הביטוח מחויבת לבצע את הפעולה ולזכות את המבוטח מיום דרישתו לביטול הביטוח ואילך, ועל כן אין חשש מאבדן זמן עקב השהיית הטיפול של חברת הביטוח.

שאלה:

לקוח של שירותי בריאות כללית וכל בני משפחתי מבוטחים בביטוח מושלם רמה 1 ['זהב']. חלקם מבוטחים גם בביטוח רפואי רמה 2 ['פלטינום'], ולחלקנו יש גם ביטוח סיעודי. שאלותיי: 1. האם לאור הניסיון וההיכרות שלכם עם משפחות מההיבט הכלכלי כדאי להיות מבוטח בביטוח ברמה הנוספת? 2. האם בביטוח הסיעודי אין כפל ביטוחי, יחד עם ביטוח החיים הפנסיוני ועם החברות בקרן "יחד"?

תשובה:

ראשית בוא נעשה סדר במושגים:
ביטוח נקנה במטרה לספק מענה כלשהו כאשר מתרחש המקרה הביטוחי הרלוונטי.
מטרת ביטוח בריאות לספק כיסוי להוצאות רפואיות. יש היבטים מגוונים הניתנים לביטוח במסגרת ביטוח בריאות – תרופות שלא בסל, ניתוחים שאינם בסל, ניתוחים בחו"ל, טיפולים מחליפי ניתוח ועוד.באתר כל הבריאות הניתן לבדוק מה הביטוחים המשלימים כוללים וכנה הם עולים.

מטרת ביטוח סיעודי לספק כיסוי כלשהו לעלויות הכרוכות באשפוז המבוטח במוסד סיעודי או בטיפולו בביתו כאשר הוא סיעודי. הביטוחים מגוונים – גובה הסכום שישולם במקרה ביטוחי, סוג התשלום (פיצוי או שיפוי), התקופה המכוסה (ממתי ועד מתי), מהו מקרה המוגדר כאירוע ביטוחי ועוד.
מטרת ביטוח חיים לתת מענה כספי למוטבים כאשר המבוטח נפטר כתוצאה ממקרה המכוסה על ידי הפוליסה.
ביטוח פנסיוני הוא ביטוח במסגרת קרן הפנסיה, ויכול לכלול: ביטוח חיים וביטוח במקרה של אבדן כושר עבודה.
מטרת ביטוח אבדן כושר עבודה לספק הכנסה חליפית כאשר המבוטח מאבד את יכולת ההשתכרות שלו על פי תנאי הפוליסה.
מטרת קרן יחד, בדומה לביטוח חיים, לתת מענה כספי לשארים כאשר החבר נפטר.

באופן כללי ניתן לומר כי ביטוח הוא עניין של ניהול סיכונים – כמה שווה לי לשלם כדי להקטין את הסיכון, במקרה ויתרחש בעתיד המקרה הביטוחי, שהרי איש לא יודע בוודאות מה ילד יום.
ההחלטה מה ואם לבטח היא עניין של הסתברות (מה הסיכוי שמקרה ביטוחי מסוים שאותו אני שוקל לבטח יתרחש) מצד אחד, ושל צורך ויכולת (מצב בריאותי, חוסן כלכלי, ביטוחים נוספים, רמת סיכון), מצד השני.
לפיכך אין באפשרותי לתת מענה חד-משמעי לשאלתך הראשונה.
בעניין זה ניתן לקבל ייעוץ בתשלום בשוק הרחב, ייעוץ שייקח בחשבון את מכלול היבטי הצורך והיכולת לצד ההסתברות, המתאימים למשפחתך באופן אישי.

לשאלתך השנייה, ביטוח סיעודי אינו מהווה כפל לביטוח חיים ו/או חברות בקרן יחד מאחר והוא מספק כיסוי להוצאות כאשר המבוטח סיעודי. כאשר המבוטח נפטר, הכיסוי בטל, בעוד שהביטוח חיים או קרן יחד מופעלים רק כאשר המבוטח נפטר.
ביטוח סיעודי אינו מהווה כפל לביטוח אבדן כושר עבודה הקיים גם בביטוח הפנסיוני מאחר והשניים מבטחים היבטים שונים. לא כל אדם שאיבד כושר עבודה הוא במצב סיעודי.

לשאלתך השנייה, ביטוח סיעודי אינו מהווה כפל לביטוח חיים ו/או חברות בקרן יחד מאחר והוא מספק כיסוי להוצאות כאשר המבוטח סיעודי. כאשר המבוטח נפטר, הכיסוי בטל, בעוד שהביטוח חיים או קרן יחד מופעלים רק כאשר המבוטח נפטר.
ביטוח סיעודי אינו מהווה כפל לביטוח אבדן כושר עבודה הקיים גם בביטוח הפנסיוני מאחר והשניים מבטחים היבטים שונים. לא כל אדם שאיבד כושר עבודה הוא במצב סיעודי.

שאלה:

שלום, במסגרת מאמצי אחרי החגים אנו מנסים לעשות סדר בחשבון. יש לנו ביטוח מושלם בכללית (הורים + 5 ילדים) ההוצאות לקופ"ח הן 160 ש"ח מלבד זאת יש לנו ביטוח בריאות פרטי/קבוצתי (ביישוב בו אנו מתגוררים מחייבים את כל התושבים להצטרף לביטוח של חברת הראל) וביטוח שיניים לנו ולילדים דרך העבודה. בהרגשה שלנו אנחנו מעולם לא השתמשנו בשירותי המושלם. האם יהיה נכון לוותר על המושלם? תודה מראש.

תשובה:

השאלה הנדונה היא סוגיה הנוגעת למרבית אזרחי המדינה והיא נדונה בהרחבה במסגרת דיוני "ועדת גרמן לחיזוק מערכת הרפואה הציבורית בישראל" שפרסמה את מסקנותיה בחודש אפריל 2014. הרקע לדיון היה בין היתר כפל הכיסויים ומכאן כפל התשלומים של פרמיות למערכת שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים ולחברות הביטוח הפרטיות. מאחר והפוליסות בשתי המערכות הן מסוג שיפוי (בניגוד לפיצוי) הרי שבמקרה של הפעלת הפוליסה לא יזכה המבוטח לכפל תשלום בגין הוצאותיו הרפואיות בעוד שהוא משלם לשתי המערכות פרמיה מדי חודש בחודשו. להלן דוגמה למאמר בעיתון גלובס המתאר את הסוגיה
המלצות הוועדה מתייחסות לשתי המערכות: זו של קופות החולים (שב"נ) ושל חברות הביטוח הפרטיות לאמור: קופות החולים תבננה כיסויים מודולריים בשכבות כך שהמבוטחים יוכלו לבחור השכבה הרצויה להן ולהמנע מכפילות בכיסוי שרכשו, ככל שעשו כן, מחברות הביטוח הפרטיות. לעומת זאת חברות הביטוח תמנענה מלבצע חיתום רפואי למצטרפים החדשים. ההמלצה האחרונה נתקלה בהתנגדות עזה מצד חברות הביטוח משום שהמלצה זו נוגדת את העיקרון הבסיסי של ביטוח פרטי מאז ומעולם. כך או כך העניין תקוע, מה עוד שהנושא הונח לפתחה של הממונה על הביטוח, אשר מתמודדת עם נושאים גדולים אחרים בענף הביטוח, החיסכון ושוק ההון.

הואיל ובקרוב אמורה שרת הבריאות בשיתוף עם הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון להחליט על סטנדרטיזציה של הכיסויים הביטוחיים כך שתימנע הכפילות, ככל שקיימת בין מסלולי הביטוח הקיימים, הרי שאולי מן הראוי להמתין ולראות כיצד ייפול דבר ואז להתייעץ ולקבל החלטה בהתאם.

שאלה:

שלום, מהי הוצאה סבירה למשפחה בת שלוש נפשות על ביטוחים – חיים, סיעודי, דירה, פנסיה? אנחנו בשנות ה-40 המאוחרות עם ילדה אחת בת 12, ומוציאים כ-3,300 ש"ח על ביטוחים, שהם כ 16% מהוצאות משק הבית. זה נראה לנו הרבה יותר מדי. בבעלותנו בית קרקע ושתי דירות מושכרות. תודה מראש רן

תשובה:

השאלה כללית מדי וחסרת נתונים. האם יש גם כלי רכב פרטיים שלא ממקום עבודה? נתון זה לבדו יכול לשנות את התמונה.​ האם מבנה הדירות המושכרות מבוטחות על ידי המשפחה או על ידי השוכר? האם מדובר גם על תכולה? האם יש תכשיטים רבים?
אני מניח כמובן שמדובר על הוצאה חדשית (3,300 ש"ח). על פניו ההוצאה נראית סבירה כשמדובר על כל הביטוחים הנ"ל, אך כאמור הכול בהסתייגות כיוון שנתונים רבים וחשובים חסרים.

שאלה:

אני בן 39, חי לבד, התגרשתי לפני חודשיים. אין לי ילדים ומזה שלוש שנים שאני חולה בפיברומיאלגיה. בעקבות מחלתי אני מאבד את העסק שלי ואת פרנסתי ועל כן חשבוני בבנק עומד להפוך לחשבון מוגבל. אני בחופשת מחלה כבר המון זמן, הכול קורס לי בין הידיים, אין לי בית למכור והעסק זה הפרנסה היחידה שלי. אני הולך לאיבוד, אין לי איך להתפרנס, ביטוח לאומי עדיין לא מכיר בי ואת הביטוחים הפרטיים אני נאלץ לבטל כי ממילא יחזרו התשלומים בעוד שבועיים ואני ממש לא יודע מה לעשות עם עצמי, בקרוב לא יהיה לי מה לאכול. כל יום אני אומר "מחר אני קם ומתחיל לעשות" ולא מצליח להרים את הגוף בכלל ולא להפעיל את המוח. הפיברומיאלגיה לא מאפשרת לי לתפקד כמו פעם…

תשובה:

מפנייתך לא ברור מה נבדק ונעשה עד כה מלבד מול ביטוח לאומי שכנראה שאליו כבר פנית אך טרם קיבלת הכרה. שלוש שנים זו תקופה ארוכה לקבלת הכרה ולא ברור מתי פנית ומהי הסיבה שבגללה טרם קיבלת הכרה כזו.

מציעים לבחון את זכויותיך במקומות הבאים:

 1. קרן פנסיה / ביטוח מנהלים.
 2. ביטוח אבדן כושר עבודה.
 3. ביטוח לאומי.
 4. מחלקת רווחה (רשות מקומית/אזורית).

אנו יכולים לנסות לעזור לך בכיוון זה, אך לשם כך נצטרך לדעת בדיוק באיזה מצב עומדת פנייתך לביטוח הלאומי.
אם תספק מידע מה יש לך ומה נעשה עד כה מול הגורמים האחרים שצוינו, נוכל לראות אם ובמה נוכל לסייע.

בכל מקרה מומלץ שלא למהר ולבטל את הביטוחים לפני שנעשית בחינה מדוקדקת באילו ביטוחים מדובר ואם לא ניתן כבר היום לתבוע מביטוחים אלו. ייתכן שנוכל לסייע גם בהיבט זה. לשם כך נצטרך לקבל את העתקי הפוליסות.

 

למאגר השאלות והתשובות

מאמרים קשורים

מענה מקוון - "פעמונים עונים" 
מענה מקוון – "פעמונים עונים" 

במסגרת שירות "פעמונים עונים" נשמח לתת לכם... קרא עוד על מענה מקוון –...

העיקר הבריאות
העיקר הבריאות

כמה פעמים שמעתם את המשפט "עזבו אתכם כסף,... קרא עוד על העיקר הבריאות

דואר אלקטרוני


  איפוס סיסמא   אינך רשום? אנא מלא את השדות הבאים
   הרשם ויהיה אחד מאלפי החברים שלנו, אנו מתחייבים לתכנים הולמים ומותאמים אישית עבורך, כמו כן תוכל להגיב באתר ולשלוח סיפורים.

    בחר תפקיד
    פעמונים עונים
    בשירות "פעמונים עונים" תוכלו לקבל מענה לשאלות בנושא כלכלת המשפחה.

    לידיעתכם, המידע והתשובות הניתנות הינם כלליים וחלקיים בלבד ואינם באים להחליף ייעוץ אישי מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של הפונה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע זה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה ולא תחול כל אחריות על ארגון פעמונים או מי מטעמו.

     צור איתנו קשר / אנא מלא את השדות הבאים