לוגו פעמונים מגלים אחריות
מאמרים וכלים

ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה 

המחבר/ת: תמיר בן-שלומי, יועץ ביטוח  ומערכת פעמונים
מדוע ביטוחים למקרה מוות ואובדן כושר עבודה חשובים כל כך? 

מי לא מבטח את רכבו בביטוח מקיף? רוב האנשים מבטחים את דירתם וחלק אף טורחים ומבטחים אפילו את מכונת הכביסה שלהם. הבחירה לעשות ביטוח נובעת מתוך הבנה לסיכונים האפשריים לרכוש ומתוך רצון להגן מפני אובדן כספי במקרה של נזק.

לעומת זאת, המודעות לביטוחים על האדם עצמו – במקרים של מוות או נכות חלילה – נמוכה יותר. מצב זה נובע ממספר גורמים:

  • טעות רווחת באוכלוסייה בכל הנוגע לגודל הסיכונים ולמשמעותם.
  • חוסר ידע ויכולת להתמודד עם האותיות הקטנות הפוליסות ביטוח.
  • חוסר רצון לחשוב על תרחישים גרועים של פגיעה פיזית, מחלה או מוות חלילה.

התוצאה מהרתיעה מהעיסוק בנושא גורמת לעיתים לחוסר מוכנות פיננסית במצב בו תפגע הכנסת משק הבית במקרה של מוות או אבדן כושר עבודה.

לדוגמה, אדם שלא ביטח את רכבו בביטוח מקיף, בדרך כלל לא לוקח סיכון כלכלי גדול מדי. במקרה הקיצוני ביותר הוא יפסיד את כל שווי רכבו. הפסד כזה יהיה בדרך כלל בסדר גודל של עד עשרות אלפי שקלים. לעומת זאת, אדם שהכנסתו החודשית היא 8,000 ₪ ונקלע למצב שאיבד את כושרו לעבוד במשך שנתיים, צריך להתמודד עם נזק של קרוב ל-200,000 ₪ (הסכום שהוא היה אמור להשתכר ב-24 חודשים).

דוגמה נוספת, אדם שהלך לעולמו עשר שנים לפני גיל פרישה והכנסתו החודשית הייתה 8,000 ₪, אלמנתו ושאיריו ייאלצו להתמודד עם מחסור בהכנסה של כמיליון שקלים (8,000 ₪ כפול 10 שנים כפול 12 חודשים).

אצל רוב האוכלוסייה מצבים כאלו יביאו במהרה לירידה ברמת החיים, להצטברות חובות ואף לפנייה לעזרה מגורמי רווחה שונים.

אילו ביטוחים נותנים מענה ואיזה סוג של מענה?

סוגי הביטוחים

ביטוח חיים "קלסי"

ביטוח חיים כתכנית בפני עצמה, מבטיחה סכום פיצוי שנקבע מראש. במקרה מוות יורשי המבוטח יקבלו את סכום הפיצוי שנקבע בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן.

ביטוח חיים למשכנתה

ביטוח חיים שנעשה בהתאם לדרישת הבנק בעת לקיחת משכנתה. הוא נועד להבטיח את ההחזר של כספי המשכנתה לבנק גם במקרה של פטירת הלווה. סכום הביטוח נקבע על פי גובה המשכנתה. הביטוח משועבד לבנק ולכן במקרה פטירה כספי הביטוח יעברו לבנק במישרין.

חשוב לדעת! ביטוח חיים למשכנתה ניתן לעשות לא רק בבנק בו נלקחה המשכנתה, חברות ביטוח וסוכנים ישמחו לבטח אותכם לעתים אף במחירים זולים בהרבה.

בכל מקרה יש לזכור שביטוח חיים למשכנתה אינו תחליף לביטוח חיים "קלסי" אלא הוא פתרון לצורך קבלת משכנתה בלבד.

ביטוח במסגרת החסכונות הפנסיוניים

ביטוח חיים

ביטוח זה נקרא פנסיית שאירים או ביטוח חיים נוסף, בהתאם לתכנית הפנסיה של המבוטח, כמפורט בהמשך.

בקרן פנסיה – הביטוח נקרא פנסיית שאירים. הכספים המופרשים לקרן הפנסיה מיועדים גם לחיסכון לאחר גיל פרישה וגם לביטוח חיים במקרה פטירה. פנסיית השאירים היא חלק מהרכיב הביטוחי במסלול הפנסיה. במקרה פטירה הכספים משולמים כקצבה חודשית לשאירי המבוטח (בן/בת זוג והילדים). גובה הקצבה נקבע בהתאם לשכרו ולגילו של המבוטח.

בביטוח מנהלים – מדובר על ביטוח חיים נוסף הנרכש בחלק מכספי ההפרשות הפנסיוניות. כמו בביטוח חיים "קלסי" גם כאן סכום הפיצוי משולם כסכום חד-פעמי. סכום הביטוח נקבע על ידי המבוטח במעמד החתימה על פוליסת ביטוח המנהלים.

ביטוח ההכנסות

זהו ביטוח שמטרתו להבטיח הכנסה חודשית יציבה למשפחה גם כאשר המבוטח אינו מסוגל לעבוד כתוצאה מתאונה או ממחלה. הביטוח נעשה במסגרת ההפרשות הפנסיוניות ממקום העבודה או במסגרת פוליסה פרטית. סכום הפיצוי יכול להגיע ל-75% מהשכר המבוטח והוא ישולם כקצבה חודשית עד להגעת המבוטח לגיל הפרישה (גיל 67 לגבר, גיל 64 לאישה). בביטוח הכנסות כדאי לדעת על הבדל שקיים אם הביטוח הוא במסגרת ביטוח מנהלים או בקרן פנסיה.

בקרן פנסיה – ביטוח זה נקרא פנסיית נכות. החיסרון העיקרי בכיסוי במסגרת זו היא שלא ניתן לקבל בו פיצוי על אבדן כושר עבודה מקצועי. כלומר, שאם עובד איננו יכול לעבוד במקצוע הספציפי שלו, ידרש למצוא עבודה שתואמת את השכלתו והיכולות שלו.

לדוגמה: איש מכירות שיכולת הדיבור שלו נפגעה ואיננו יכול לעסוק יותר במכירות אבל פרט לזה מרגיש טוב, במידה ומבוטח בקרן פנסיה יתבקש למצוא עבודה אחרת שלא מצריכה דיבור ושתואמת את השכלתו והניסיון שלו.

בביטוח מנהלים – ביטוח זה נקרא אבדן כושר עבודה והוא מאפשר פיצוי במקרה של אבדן כושר עבודה מקצועי. פירושו של דבר שניתן להגדיר אירוע של אבדן כושר על פי מקצועו הספציפי של המבוטח. לכן אם המבוטח לא יכול בעקבות האירוע לעסוק בעיסוק הספציפי שבו עסק, אף על פי שיכול לעסוק בעיסוקים אחרים, הוא יקבל מהביטוח פיצוי בגין אבדן כושר עבודה. 

לדוגמה: איבוד היכולת לדבר איש מכירות, יחשב באובדן כושר עבודה במידה ומבוטח בביטוח מנהלים.

עלות הביטוח ואופן קבלת הפיצוי

מחיר ביטוח החיים נקבע בהתאם לגיל המבוטח ומצבו הרפואי. חשוב לדעת! מבוטח שמעשן ישלם סכום גבוה משמעותית ממובטח שאיננו מעשן.

התשלום על פוליסת ביטוח חיים (הפרמיה) יכול להתבצע בשני מסלולים עיקריים: פרמיה משתנה או פרמיה קבועה. מסלול הפרמיה המשתנה נחשב לבררת מחדל בביטוחי חיים. במסלול זה המחיר משתנה כל שנה בהתאם לעליית גיל המבוטח ולעליית מדד המחירים לצרכן.

ככלל – ככל שגיל המבוטח עולה, הפרמיה השנתית – עולה.

במסלול הפרמיה הקבועה המחיר לשנה נותר קבוע לכל אורך תקופת הביטוח ומותאם רק לשינויים במדד המחירים לצרכן. בהשוואה למסלול בפרמיה משתנה המחיר ההתחלתי גבוה מאוד כי הוא מסבסד את העלות הנמוכה בגילאים המאוחרים.

כתלות בסוג הפוליסה חברת הביטוח יכולה לשלם למוטבים (בדרך כלל היורשים החוקיים של המבוטח) את סכומי הפיצוי של ביטוח החיים בשתי דרכים. הדרך האחת היא בסכום חד- פעמי שמועבר במות המבוטח למוטבים והם רשאים להשתמש בו לכל צורכיהם על פי שיקול דעתם. הדרך השנייה היא קצבה חודשית שמועברת למוטבים לאחר הפטירה. הקצבה מועברת עד גמר סכום הביטוח או עד תום תקופת הביטוח (תלוי בתנאי הפוליסה).

לסיכום, כל מפרנס משפחה חייב להיות מודע לסיכונים הכלכליים למשפחתו במקרה של פטירתו בטרם עת או במקרה של אבדן יכולתו לעבוד ולפרנס. עליו להכיר את אפשרויות הביטוח העומדות לרשותו ולפעול כך שמשפחתו תוכל להתמודד ולעמוד על רגליה מבחינה כלכלית גם במקרים קשים אלו.

לידיעתכם, המידע והתשובות הניתנות הינם כלליים וחלקיים בלבד ואינם באים להחליף ייעוץ אישי מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של הפונה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע זה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה ולא תחול כל אחריות על ארגון פעמונים או מי מטעמו.

מאמרים קשורים

Sow thistle against wheet field. Sonchus arvensis pink flower plant with buds and leaves. Sonchus plant is the form of weed of the agricultural fields.

פעמונים לומדים – לימוד לליל שבועות

לפרטים נוספים פעמונים לומדים – לימוד לליל שבועות

10 טיפים לביצוע פעולות בנקאיות בטוחות בנייד

לפרטים נוספים 10 טיפים לביצוע פעולות בנקאיות בטוחות בנייד

כבדהו וחשדהו – כללי זהירות ברכישת קופונים

לפרטים נוספים כבדהו וחשדהו – כללי זהירות ברכישת קופונים

חתימה על ערבות אישית או ערבות צד ג'

לפרטים נוספים חתימה על ערבות אישית או ערבות צד ג'
דילוג לתוכן