מהו מהלך איחוד חשבונות של קרנות הפנסיה?

איחוד חשבונות הוא מהלך של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ומטרתו לרכז את כל כספי הפנסיה של כל חוסך, שכיום מפוזרים בקרנות שונות, במקום אחד. באמצעות המהלך, כל כספי הפנסיה שנצברו לחוסך בקרנות פנסיה לא פעילות, יועברו לקרן הפנסיה הפעילה.

למי יתבצע איחוד חשבונות?

איחוד חשבונות יתבצע לכל אדם שיש לו קרן פנסיה פעילה שהופקדו בה כספים בחודשים יולי או אוגוסט 2016 וקרן פנסיה לא פעילה אחת לפחות (קרן שלא מועברות אליה הפקדות נוספות החל מחודש ספטמבר 2015).

איחוד חשבונות אוטומטי לא יתבצע לעמיתים לא פעילים שמלאו להם 60 שנים לפחות ביום 31 בדצמבר 2007, והחשבונות שרשומים על שמם נפתחו לפני המועד האמור.

מדוע מהלך איחוד החשבונות טוב לחוסך?

 1. קבלת תמונת מצב מלאה על המצב הפנסיוני – לאחר איחוד החשבונות יוכל חוסך לקבל מענה מידי לשאלות: מהי הקצבה הצפויה בגיל הפנסיה? מהו גובה דמי הניהול אותם משלמים על החיסכון הפנסיוני הכולל וכיצד הם ביחס לכלל החוסכים באותה קרן פנסיה? מהם דמי הניהול על ההפקדה ומהם על החיסכון? מהם ביצועי קרן הפנסיה שמנהלת את כספכם ביחס לקרנות פנסיה אחרות.
 2. ניהול מרוכז של החסכונות הפנסיוניים – כאשר כל החיסכון הפנסיוני יהיה מרוכז במקום אחד, החוסך יצטרך להתנהל רק מול חברה אחת. הדבר יאפשר ניהול קל יותר של כספי הפנסיה, משא ומתן על תנאים, עריכת שינויים במסלול ההשקעה ואף מעבר קל של כל הכסף, אם ירצה להחליף קרן פנסיה.
 3. חיסכון בדמי ניהולדמי הניהול בקרנות הפנסיה הלא פעילות הם לרוב מרביים. ניסיון להורידם נתקל בדרך כלל בסירוב של מנהל קרן הפנסיה או בקבלת הצעה להפוך את הקרן לפעילה. העברת חשבון לא פעיל לקרן פנסיה פעילה תוזיל לרוב את גובה דמי הניהול.

מהו ההליך של איחוד החשבונות?

ההליך יתבצע בשלושה שלבים:

 1. שלב ראשון: איתור כספים הרשומים על שם החוסך בקרנות פנסיה – עד לתאריך 24 ביולי 2016, תשלח החברה שמנהלת את קרן הפנסיה לעמיתים בקרנות הפנסיה שאותם מנהלת מכתב (דוגמת מכתב). במכתב מצוין שמנהלת קרן הפנסיה עומדת להעביר את פרטי החוסך למאגר של משרד האוצר. אם החוסך איננו מעוניין בהעברת פרטיו לצורך איחוד החשבונות הלא פעילים, עליו לשלוח את הנספח המצורף למכתב תוך 45 יום (דוגמת נספח).
 2. שלב שני: העברת המידע לגבי החשבונות הלא פעילים לקרנות הפנסיה המנהלות חשבון פעיל – עד ל-29.9.2016 תעביר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון את פרטיו של כל חוסך על חשבונותיו הלא פעילים לחברה המנהלת את חשבונו הפעיל.
 3. שלב שלישי: משלוח מידע על איחוד החשבונות לחוסך – החברה המנהלת את קרן הפנסיה הפעילה של החוסך, תשלח לו מכתב ובו היא תעדכן אותו בדבר העברת הכספים מקרנות פנסיה שבהן הוא עמית לא פעיל לקרן הפנסיה שבניהולה ותיתן לו את האפשרות לבקש שלא להעבירם.

מה אני צריך לעשות אם אני רוצה לאחד את החשבונות?

אם יש ברשותך קרן פנסיה פעילה אחת, אין אתה נדרש לעשות דבר. ההליך מתבצע באופן אוטומטי. אם יש לך יותר מקרן פנסיה פעילה אחת, איחוד החשבונות יתבצע רק לאחר שתבחר את קרן הפנסיה אליה תרצה לאחד את חשבונותיך.

מה אם איני רוצה שקרנות הפנסיה שלי יאוחדו?

תוכל לשלוח את הבקשה לאי-העברת פרטים לשם איחוד החשבונות הלא פעילים (דוגמת בקשה) תוך 45 יום מיום קבלת המכתב מהחברה המנהלת את קרן הפנסיה. אם לא שלחת את המכתב במועד זה, תוכל עדיין להתנגד בשלב העברת הכספים – כאשר תקבל מכתב (דוגמת מכתב) מהחברה המנהלת את קרן הפנסיה הפעילה שלך ובו מפורטות קרנות הפנסיה הלא פעילות שלך לפני איחודן.

מה אם אני רוצה שרק חלק מקרנות הפנסיה שלי יאוחדו?

במכתב השני בנושא, שאותו תקבל מהחברה המנהלת, יפורטו כל החשבונות הלא פעילים שלך ותוכל לבחור אילו חשבונות תרצה לאחד.

לאן יועברו חשבונותיי הלא פעילים אם יש לי שתי קרנות פנסיה פעילות?

אם יש לך לפחות שתי קרנות פנסיה פעילות, תקבל מכתב המפרט את קרנות הפנסיה הלא פעילות שלך מכל החברות המנהלות את קרנות הפנסיה הפעילות שלך. תצטרך לבחור אילו קרנות פנסיה לא פעילות תרצה לאחד לאיזה קרן פנסיה פעילה ולשלוח את בחירתך כפי שמצוין במכתב (דוגמת מכתב) שאותו תקבל.

יש לי קרן פנסיה ותיקה, האם גם היא תאוחד?

האיחוד הוא רק בין קרנות פנסיה חדשות. קרנות פנסיה ותיקות אינן חלק מהמהלך.

האם ביטוחי מנהלים וקופת גמל הם חלק מהמהלך?

האיחוד הוא רק בין קרנות פנסיה חדשות.

דמי הניהול בקרן פנסיה לא פעילה שלי נמוכים מאלו שבקרן הפנסיה הפעילה, כיצד לנהוג?

מומלץ לשקול להעביר את הקרן הפעילה אל הקרן הלא פעילה וליהנות מדמי הניהול הזולים גם על החלק הפעיל או לנהל משא ומתן להשוואת התנאים, מומלץ כמובן לקחת בחשבון גם שיקולים נוספים כמו ביצועי הקרן.

מה קורה עם המוטבים שלי מוגדרים באופן שונה בכל קרן פנסיה?

הגדרת המוטבים תהיה לפי הקרן הקולטת. ניתן כמובן לשנות את המוטבים בכל עת.

החברה שמנהלת קרן הפנסיה לא פעילה שלי מציעה לי לסרב לאיחוד ואף מציעה הטבות, כדאי לשקול?

מהלך איחוד החשבונות הוא מיטבי עבורך החוסך וזוהי מטרתו. אמרו "לא" לשיחת הטלפון המתקבלת מהחברה שמנהלת את החשבון הלא פעיל שלכם.

יש לי קרן פנסיה לא פעילה ובה סכום כספי גבוה מעל 100,000 ש"ח, הנכון הוא שבמידה ואאחד את הקרנות ואמות לפני גיל הפנסיה השאירים שלי יקבלו פחות כסף מהמצב בו לא הייתי מאחד את הקרנות?

יש לבדוק כל מקרה לגופו אולם חשוב להבין כי עבור תוספת הקצבה הזו בקרן הלא פעילה אתה משלם מדי חודש פרמיה גבוהה יותר עבור כיסוי ביטוחי למקרה מוות לעומת הפרמיה אותה היית משלם אם היה מאחד את הקרנות.
קרי, כל אלו שלא יקרה להם מקרה מוות לפני גיל הפנסיה ישלמו לאורך כל חייהם פרמיה גבוהה יותר לסיכוני מוות אם לא ביצעו איחוד והחיסכון שיעמוד לרשותם בגיל פרישה יהיה נמוך יותר לעומת אלו שביצעו איחוד.
הגדלת כיסוי ביטוחי זה משהו שאדם צריך לעשות באופן יזום, לא באופן מקרי או בטעות, כפי שקורה ברב המקרים.
בל מקרה מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע, במיוחד כאשר בקרן הפעילה סכום כספי גדול.


 

למידע נוסף בנושא איחוד חשבונות:

הוראת השעה בנושא איחוד החשבונות בקרנות הפנסיה באתר אגף שוק ההון, הביטוח והחסכון

אתר האוצר שלי

 

לידיעתכם, המידע והתשובות הניתנות הינם כלליים וחלקיים בלבד ואינם באים להחליף ייעוץ אישי מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של הפונה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע זה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה ולא תחול כל אחריות על ארגון פעמונים או מי מטעמו.

מאמרים קשורים

פנסיה: איך להפיק את המקסימום מהכספים המושקעים בשוק ההון?
פנסיה: איך להפיק את המקסימום מהכספים המושקעים בשוק ההון?

| כתב/ה: אתי אפללו

  מה? אנחנו מושקעים בשוק ההון? כן.... קרא עוד על פנסיה: איך להפיק את...

פנסיה: מהם דמי ניהול וכיצד לצמצמם אותם
פנסיה: מהם דמי ניהול וכיצד לצמצמם אותם

| כתב/ה: אתי אפללו

הגופים המנהלים את החיסכון הפנסיוני גובים דמי... קרא עוד על פנסיה: מהם דמי...

דואר אלקטרוני


  איפוס סיסמא   אינך רשום? אנא מלא את השדות הבאים
   הרשם ויהיה אחד מאלפי החברים שלנו, אנו מתחייבים לתכנים הולמים ומותאמים אישית עבורך, כמו כן תוכל להגיב באתר ולשלוח סיפורים.

    בחר תפקיד
    פעמונים עונים
    בשירות "פעמונים עונים" תוכלו לקבל מענה לשאלות בנושא כלכלת המשפחה.

    לידיעתכם, המידע והתשובות הניתנות הינם כלליים וחלקיים בלבד ואינם באים להחליף ייעוץ אישי מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של הפונה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע זה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה ולא תחול כל אחריות על ארגון פעמונים או מי מטעמו.

     צור איתנו קשר / אנא מלא את השדות הבאים