סנן לפי:
מ

מִרְוָח הרִבִּית

הפער בין הריבית שהבנק גובה על הלוואות לבין הריבית שהוא משלם על הפיקדונות.​ במילים אחרות: זהו מרווח הרווחים של הבנק על הכסף שלכם.

מִסְגֶּרֶת אַשְׁרַאי

תקרה קבועה למשיכת יתר, כלומר, סכום המשיכה המרבי מחשבון עובר ושב של הלקוח שתאגיד בנקאי הסכים לכבד. המסגרת נועדה לגשר על פערים הקיימים לעתים בתזרים המזומנים שבין ההכנסות הצפויות להוצאות. לרוב מסגרת האשראי היא בגובה ההכנסה השוטפת. ניצול המסגרת מאפשר לשלם עבור דברים שאין ביכולתכם לשלם לפי ההכנסה שלכם בפועל.

מַדָּד הַמְחִירִים לַצַרְכָן

מדד המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום ה-15 בכל חודש. מודד את השינויים החודשיים במחירי מוצרים ושירותים המהווים את "סל הצריכה" של משפחה ממוצעת. המדד משקף את עליית יוקר המחייה (האינפלציה) במשק.

מַסְלוּלֵי עֲמָלוֹת אָחִידִים

מהו מסלול עמלות אחיד?

הבנקים מחויבים להציע ללקוחות מסלולי עמלות במחיר אחיד. עם ההצטרפות למסלול, מחויב הלקוח מידי חודש בסכום קבוע שנע בין 8.5-10 ₪ לחודש במסלול בסיסי ו-20-30 ₪ לחודש במסלול המורחב. חבילות מסלולים נבדלות זו מזו בכמות הפעולות בערוץ ישיר וכמות פעולות פקיד שנכללות בהן. מסלול בסיסי  – אפשרות לבצע עד 10 פעולות בערוץ ישיר ועד פעולת פקיד אחת, במחיר מפוקח של עד 10 ₪. מסלול מורחב – אפשרות לבצע עד 50 פעולות בערוץ ישיר ועד 10 פעולות פקיד. מחיר המסלולים משתנה במעט מבנק לבנק וניתן להשוות מחירי מסלולים אלו בין הבנקים.

איך יודעים אם כדאי לעבור למסלול עמלות אחיד?

בחינת כדאיות המעבר לאחד מהמסלולים, נעשית על סמך בחינת העמלות אותן אתם נוהגים לשלם עבור השירותים אותם אתם צורכים בבנק והשוואתם לעלות בתוכנית. הבנק מחויב להציג בפניכם את הסכום ששילמתם בפועל עבור עמלות בחשבון בשלושת החודשים האחרונים ותוכלו להיעזר במחשבון זה בשביל לבדוק מה המסלול הכדאי עבורכם.

איך עוברים למסלול עמלות אחיד

במידה ואתם מנהלים את חשבון הבנק באופן מקוון באינטרנט תוכלו לקבל את המידע לגבי העמלות ולעבור ב'קליק' לאחד מהמסלולים האלה באופן עצמאי באמצעות אתר האינטרנט של הבנק שלכם. תוכלו כמובן גם לקבל את המידע ולעבור למסלול המתאים לכם גם באמצעות פניה לפקיד הבנק.   "אדם לעמל(ה) יולד."

מְשִׁיכַת יֶתֶר (אוברדראפט, מינוס)

משיכת יתר היא בעצם הלוואה חד פעמית שהבנק נותן לכם ואתם משלמים עבורה ריבית באופן שוטף, אבל אין לה תאריך פרעון. זוהי זכות שנותן בנק ללקוח למשוך כספים מחשבונו גם כאשר כספים אלה אינם מצויים בו. במילים אחרות, הבנק מאפשר ללקוח להיכנס ליתרה שלילית. אל תטעו במילה "זכות": נכון שלא הייתם מנסים לשתות מים מבקבוק ריק? אז אל תמשכו כספים מחשבון ריק. זה יעלה לכם ביוקר.