שאלות ותשובות

תוצאות חיפוש עבור :

שאלה:מה גובה המס שיש לשלם בעת משיכת כספי הפנסיה לפני הפנסיה?