שאלות ותשובות

תוצאות חיפוש עבור :

שאלה:כיצד לרשום ברישומון הוצאה עליה יש החזר מאוחר?