שאלות ותשובות

תוצאות חיפוש עבור :

שאלה:האם כדאי לקחת הלוואה  לכיסוי משיכת היתר או להגדיל את מסגרת האשראי?