כנס פעמונים השנתי 2022 התקיים השנה ביום הבינלאומי לכלכלת המשפחה (21/03) תחת הכותרת "ממשבר למסוגלות פיננסית".

בכנס, השקנו את  מדד פעמונים #1 לחוסן כלכלי של יחידים ומשפחות בישראל.
המרכיבים שכללנו במדד הינם:  איתנות פיננסית, מרכיב הכולל בתוכו יכולת להתמודד עם זעזוע בהכנסות ובהוצאות והאם קיימת הפרשה לחיסכון. מרכיב של מאזן חודשי, הכולל בתוכו מרכיב של מינוס (משיכת יתר בחשבון), תחושת ביטחון ביכולת לנהל את העניינים הכלכליים והימנעות מצריכה.   

ממדד פעמונים עולים נתונים מדאיגים: 70% מהציבור יתקשה לעמוד בהוצאה חריגה בגובה ההכנסה ומעל חמישית מהציבור נמנע מצריכת מזון חיוני או תרופות. כמו כן, אוכלוסיות מוחלשות נפגעות מהיעדר ידע וכלים להתנהלות כלכלית נבונה, דבר שמכביד על מוביליות חברתית. 

בנוסף, התגלה כי יש פערים מגדריים משמעותיים: נשים מגלות פחות בקיאות מגברים באוריינות פיננסית ושיעור כפול של נשים ללא קרן פנסיה או ביטוח מנהלים לעומת גברים.

בכנס גם הוצגה עבודה בנושא גורמי חוסן ושבירות מול משבר כלכלי: מקרה מבחן על משפחות פעמונים.


עקרי ההרצאות

דברי פתיחה – צביקה גולדברג, מנכ"ל פעמונים

מיסוד תחום המחקר בפעמונים, מאפשרת עבודה לפי תכנית שנתית באופן התומך את מטרות הארגון. אנו נוטלים על עצמנו את המחויבות לבחינה השוואתית של הממצאים מדי שנה, כדי לזהות תהליכים ומגמות, לשתף במידע את הציבור ולהיעזר במידע ככלי לקבלת החלטות המכוון את הפעילות המעשית.

גורמי חוסן ושבירות מול משבר כלכלי: מקרה מבחן על משפחות פעמונים

יובל אזולאי, חוקר ביחידת המחקר, מסלול המצטיינים ללימודי כלכלה ומדע הנתונים באונ. בן גוריון בנגב

מטרת המחקר על גורמי חוסן ושבירות מול משבר כלכלי הייתה לבחון את השפעת תהליך הליווי בפעמונים על החוסן הכלכלי של משק הבית. הממצאים המרכזיים של המחקר הצביעו על כך שהסיכוי של משפחה שלא עברה תהליך ליווי בפעמונים להיפגע כלכלית ממשבר הקורונה עומד על כ 60% בעוד שהסיכוי של משק בית שעבר תהליך ליווי בפעמונים להיפגע כלכלית עומד על קצת פחות מ 50%.

מדד פעמונים

ד"ר אייל כרמל, מומחה לאוריינות ומסוגלות פיננסית, חבר הנהלה מרכז הפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית, אונ. בן גוריון בנגב

מדוע צריך מדד חוסן כלכלי?

מדידה היא בסיס לפעולה אפקטיבית בכל תחום. היא מאפשרת לנו לדעת האם העשייה שלנו מובילה למקום שאליו אנחנו רוצים להגיע.

כיום אין במדינת ישראל גוף שלקח על עצמו בעלות על נושא המדידה של אוריינות ומסוגלות פיננסית. כיוון שכך אי אפשר לנטר את רמת האוריינות והמסוגלות הפיננסית בישראל לאורך זמן. ארגון פעמונים הוא נייטרלי, המחובר לעשייה בשטח ולכן אנחנו מאמינים שהוא יכול להיכנס לוואקום הזה. 

השאלון לבחינת מסוגלות פיננסית שמתוכו נבנה מדד החוסן, מתבסס על שאלונים מתוקפים שמשתמשים בהם ברחבי העולם.

חלק מהשאלות נבחרו מתוך סקר הלמ"ס ב 2012 כדי לאפשר ממד של השוואה, חלק מהשאלות נלקחו מהשאלון של ה-OECD ומשאלונים מתוקפים אחרים.

שיטת המחקר

פאנל אינטרנטי שכלל 709 משתתפים של חברת גיאוקרטוגרפיה. במדגם השתתפו אוכלוסיות מגוונות, החל מגיל 21 ועד 80, מהחברה היהודית והערבית.

חוסן הוא היכולת להתאושש מאירוע כלכלי שלילי. חשוב להגיד שכל אחד מאיתנו עלול למצוא עצמו באירוע כזה. 

מדד החוסן של פעמונים כולל שני מרכיבים מרכזיים:

 • מרכיב של איתנות פיננסית, הכולל בתוכו יכולת להתמודד עם זעזוע בהכנסות והוצאות והפרשה לחיסכון.
 • מרכיב של מאזן חודשי, הכולל בתוכו מרכיב של מינוס (משיכת יתר בחשבון), תחושת ביטחון ביכולת לנהל את העניינים הכלכליים והימנעות מצריכה. 

עיקרי הממצאים מתוך סקר פעמונים 2022, ומדד פעמונים

יעקב טברסקי – מנהל הערכה ומדידה בפעמונים

תוצאת 'מדד פעמונים' היא 66. זהו ציון ממוצע המשקף שניים מהמרכיבים שכללנו במדד, איתנות פיננסית, מרכיב הכולל בתוכו יכולת להתמודד עם זעזוע בהכנסות ובהוצאות והפרשה לחיסכון. ומרכיב של מאזן חודשי , הכולל בתוכו מרכיב של מינוס (משיכת יתר בחשבון), תחושת ביטחון ביכולת לנהל את העניינים הכלכליים והימנעות מצריכה.
כוחו של מדד פעמונים המתפרסם כאן בשנתו הראשונה,  יהיה במעקב אחרי השינוי בתוצאה, במהלך השנים. האם יש שיפור או לא? האם ניכרת איזושהי מגמה? את זה נוכל לראות בשנים הבאות.

תובנות מחקריות ויישומיות

סיגל פרידמן גמליאלי – מנהלת יחידת המחקר בפעמונים

אוריינות פיננסית היא סיפור של שפה. של מושגים מקצועיים שלכאורה אמורים להיות נחלת הכלל אך בפועל הם אינם ידועים ומובנים לכל. בתהליך הליווי בפעמונים מתפתחת הבנה לגבי ניהול הכסף, וההבנה נותנת תחושת שליטה ומסוגלות.
שלוש תובנות מחקריות יישומיות עלו מסקר פעמונים והם : כסף והתמודדות עם כלכלת המשפחה מעוררים תחושות לא פשוטות: חרדה, לחץ, היעדר שליטה, השפעה שלילית על מערכות יחסים במשפחה. מתן מענה מותאם לקבוצות מובחנות אוכלוסיות פגיעות מבחינת החוסן הכלכלי שלהן. ו התייחסות רב מימדית לסוגיית ההתנהלות הכלכלית של משקי בית.

תובנות חברתיות בהקשר לאסטרטגיה של משרד הרווחה והביטחון החברתי

מנכ"לית משרד הרווחה והביטחון החברתי, הגב' סיגל מורן 

מדד החוסן של פעמונים מתחבר לאסטרטגיה המשרדית של משרד הרווחה והביטחון החברתי.

משרד הרווחה פועל לקדם תהליכים של מוביליות חברתית ומניעה. 

אלו תומכים בגישה אוניברסלית יותר, לפיה כל אחד מאיתנו עשוי להיות בשלב מסוים בחייו לקוח של משרד הרווחה והביטחון החברתי. במובן זה מדד החוסן של פעמונים תואם את התפיסה האסטרטגית של המשרד.

המדד מחדד את ההבחנה בין אוכלוסיות חזקות ומוחלשות, אם כי לכולנו לא יזיק לקבל בשלב כזה או אחר כלים להתנהלות כלכלית נכונה יותר מפעמונים.כלים אלה נחוצים על אחת כמה וכמה בקרב אוכלוסיות מוחלשות. אצלהן מרחב הטעות הוא הרבה יותר מצומצם, והנפילה הרבה יותר כואבת.

מדד החוסן יכול לסייע בתכנון ההשקעה של משאבי המשרד ובהגדרת סדרי עדיפויות.

חשוב לבחון את המדד גם בהקשר של מוביליות, לא רק של התא המשפחתי אלא גם של האדם כיחיד, של אנשים צעירים למשל. חשוב לשים לב גם לאוכלוסיה הערבית ולאוכלוסייה הבדואית.

לסיכום, השלם גדול מסכום חלקיו. חשוב לקדם שותפויות נכונות, ושיתוף בין הממשלה וארגון חברתי הוא מכפיל כוח.


מאמרים קשורים

סיקור מדד פעמונים בתקשורת
סיקור מדד פעמונים בתקשורת

מדד פעמונים זכה לבמה תקשורתית נרחבת בשלל... קרא עוד על סיקור מדד פעמונים...

יחידת המחקר
יחידת המחקר

יחידת המחקר בפעמונים נועדה לקדם מחקר המבוסס... קרא עוד על יחידת המחקר

דואר אלקטרוני


  איפוס סיסמא   אינך רשום? אנא מלא את השדות הבאים
   הרשם ויהיה אחד מאלפי החברים שלנו, אנו מתחייבים לתכנים הולמים ומותאמים אישית עבורך, כמו כן תוכל להגיב באתר ולשלוח סיפורים.

    בחר תפקיד
    פעמונים עונים
    בשירות "פעמונים עונים" תוכלו לקבל מענה לשאלות בנושא כלכלת המשפחה.

    לידיעתכם, המידע והתשובות הניתנות הינם כלליים וחלקיים בלבד ואינם באים להחליף ייעוץ אישי מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של הפונה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע זה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה ולא תחול כל אחריות על ארגון פעמונים או מי מטעמו.

     צור איתנו קשר / אנא מלא את השדות הבאים