הרצאה להורים בנושא סמכות הורית וחינוך פיננסי (מספר תוכנית בגפ"ן – 12779)

פרונטלית 90 דקות | מקוונת 60 דקות

הכרות עם המושג חינוך פיננסי , מיפוי קשיים ודילמות ברתימת ילדים ונוער לנושא הכלכלי והבנת המקור לקשיים אלו , מתן כלים להקניית דפוסי התנהלות כלכלית אחראית לילדים ונוער , מתן כלים לרתימת הילדים לשינוי דפוסי התנהלות כלכלית במשפחה

דילוג לתוכן