פעמונים כארגון חברתי מוביל בנושא כלכלת משקי הבית בישראל, יוזם שיתופי פעולה ותוכניות, המכוונות למתן מענה ייחודי לאוכלוסיות יעד מוגדרות. במסגרת התוכניות משולבים מענים ושירותים שונים –  ליווי אישי, ייעוץ מקצועי, סדנאות והפצת ידע.

 

תוכניות ב-2019

 

נושמים לרווחה במרכז עוצמה

תיאור התוכנית:

ריכוז מחוז מרכז וירושלים של תוכנית "נושמים לרווחה במרכז עוצמה" של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לחילוץ משפחות מעוני. ארגון פעמונים אחראי על 30 רשויות מקומיות בהן פועלת התוכנית, כולל העסקת מלווי משפחות, הטמעת התוכנית ברשויות, בניית מערך הכשרות והדרכות ותכלול שיתופי פעולה עם גופים ממשלתיים וארגונים חברתיים נוספים לטובת טיוב המענים למשפחות בעוני.

במסגרת התוכנית יינתן מענה לכ-1,500 משפחות "נושמים לרווחה" עבור כל משפחה תיבנה תוכנית התערבות הכוללת רכיבים שונים – מסוגלות אישית ומשפחתית, תעסוקה, מיצוי זכויות, כלכלת המשפחה, תנאי חיים בסיסיים, קהילה כמשאב ועוד. מלווה המשפחה יתווך, יעודד ויעצים את המשפחה במימוש התוכנית האישית שלה. במקביל יפעלו כ-35 מרכזי עוצמה בהם יינתנו מענים קהילתיים, קבוצתיים ופרטניים למשפחות בעוני, כולל מענה נרחב ומקיף בתחום כלכלת המשפחה והסדרת חובות.

שותפים:

קרן-רש"י לוגו משרד הרווחה ג'וינט-ישראל
קרן רש"י משרד הרווחה והשירותים החברתיים ג'וינט ישראל

היקף הפעילות:

הפעלת 140 מלווי משפחות ומלווי עוצמה במחוז מרכז וירושלים וכן ריכוז והובלת כלל פעילות השותפים במחוז. הפעלת רכז מחוזי לכל אחד מהמחוזות ויישום מדיניות התוכנית כפי שנקבעת על ידי משרד הרווחה, ג'וינט ישראל וקרן רש"י.

בשנת 2019 כ-1,500 משפחות קיבלו ליווי פרטני ו-4,000 משפחות קיבלו מענה במסגרת מרכזי עוצמה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למיטל meital@paamonim.org


קליטה מיטיבה

תיאור התוכנית:

תכנית "קליטה מיטיבה", הינה תכנית של משרד העלייה והקליטה אשר פועלת החל מחודש יולי 2018, ע"י ארגון פעמונים – ארגון ללא מטרת רווח, השואף למציאות שבה המשפחות בישראל מנהלות חיים כלכליים מאוזנים. מטרת התכנית להקל ולשפר את תהליך השתלבותם והסתגלותם של משפחות ויחידים, עולים חדשים, שנקלעו למצוקה ולמשבר במהלך קליטתם בארץ ולניתובן ככל האפשר לרווחה חברתית וכלכלית. התכנית מתבססת על מדד רופין להשתלבותם של עולים בישראל ופרדיגמת עבודה סוציאלית מודעת עוני, ופועלת תוך הסתכלות על המשפחה כמערכת ובמרכז ההתערבות תוך שילוב גישה קהילתית.

תכנית "קליטה מיטיבה" פועלת בפריסה ארצית, ב 11 מרחבים בהתאם לפריסת המרחבים של משרד העלייה והקליטה. בכל מרחב פועל צוות התכנית הכולל עו"ס ב 50% משרה ומלווה משפחות דובר/ת שפה רלוונטית במרחב,  ב 100% משרה. בחלק מהמרחבים פועלים שני מלווים בחלקיות משרה, כאשר כל מלווה דובר/ת שפה שונה.

סה"כ ישתתפו השנה כ 500 יחידים ומשפחות ויהנו בצורה ישירה מהתכנית כ- 1500 נפשות 

בתכנית 6 צירי התערבות מרכזיים הנוגעים להיבטים שונים בחיי העולה:

  1. מיצוי זכויות –  מיצוי כלל הזכויות בהתאם לזכאות המשפחה
  2. כלכלת המשפחה – ניהול מאוזן של כלכלת המשפחה כולל הסדרת חובות
  3. תנאי חיים בסיסיים – שיפור תנאי חיים בסיסיים בהתייחס לדיור, ציוד בסיסי, ביטחון תזונתי, בריאות
  4. תעסוקה – שיפור מצב תעסוקתי בהתייחס ל- השתלבות בעבודה, היקף משרה, הכנסה מעבודה, ושביעות רצון
  5. מסוגלות אישית ומשפחתית –חיזוק תחושת מסוגלות עצמית של הפרט והמשפחה
  6. השתלבות חברתית וקהילתית – הפחתת תחושת בדידות, חיזוק תחושת השתייכות והגברת ההון החברתי

מענים בתכנית

  •  מענה מכוון שינוי : מענה המכוון לשיפור השתלבותם החברתית- כלכלית-תעסוקתית של העולים, שביעות הרצון ותחושת האופטימיות.
  • מענה במצב משבר-  יחיד או משפחה הזקוקים למענה במיצוי זכויות והנגשת גורמי טיפול מתאימים בקהילה.
  • מענה במצבי חירום: יחיד או משפחה המתמודד עם מצב חירומי יקבל מענה מיידי עד ליציאתו ממצב החירום.
  • מענה קבוצתי- יתקיימו כשלוש סדנאות במרחב בנושא הקשור לצירי ההתערבות, המענה ינתן למשתתפים/ות התכנית ומשתתפים/ות נוספים.

שותפים:

משרד הקליטה


תוכנית הכנה לפרישה

תיאור התוכנית:

סדנאות לניהול כלכלי המיועדות לאנשים אשר צפויים לפרוש מעבודתם בשנה הקרובה, או כאלה שרק פרשו אך טרם מימשו את זכויותיהם ועדיין לא ביצעו החלטות כלכליות.

שותפים:

   לוגו ג'וינט אשל  לוגו המוסד לביטוח לאומי
 המשרד לשוויון חברתי  רשות שוק ההון  ג'וינט אשל  המוסד לביטוח לאומי

היקף הפעילות:

בשנת 2019 התקיימו 80 סדנאות.

למידע נוסף על התוכנית

לפרטים נוספים: tal.haran@paamonim.org.


הדרכות פעמונים בשירות המבחן

תיאור התוכנית:

הדרכת עוברי חוק המטופלים במסגרת תהליך שיקומי בשירות המבחן למבוגרים בכל הארץ.

שותפים:

לוגו משרד הרווחה
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

היקף הפעילות:

בשנת 2019 התקיימו 40 סדנאות בנות 6 מפגשים כל אחת.


לוגו תכלס

תכנון כלכלי לנוער ולצעירים בסיכון

תיאור הפרויקט:

תכנית תכל"ס הוקמה בשנת 2013, בשאיפה לתת מענה ייחודי לצרכים של אוכלוסיית הנוער, הצעירים והצעירות בסיכון ולאנשי המקצוע המלווים אותם בתחום הפיננסי. מטרת התכנית להעלות את המודעות ולהנגיש מידע וכלים בתחום הפיננסי, על מנת לעודד התנהלות כלכלית נבונה והכנה לחיים כלכליים עצמאיים.
במסגרת התכנית, המנחים והמנחות מעבירים סדנאות בנושא, במגוון רחב של מסגרות, כגון: הוסטלים, פנימיות, דירות מעבר ומרכזים בקהילה.
הסדנאות השונות לנוער, לצעירים ולצעירות מורכבות מלימוד חוויתי של הנושאים במסגרת קבוצתית ובמידת הצורך מתקיים ליווי פרטני ממוקד לצעירים ולצעירות.
ההכשרות לאנשי ונשות מקצוע מתמקדות במתן כלים פרקטיים להתמודדות עם נושא החינוך הפיננסי בעבודתם וכן בכלים לניהול התקציב האישי.
התכנית פועלת בשיתוף פעולה עם גופים שונים דוגמת חסות הנוער, עמותת ילדים בסיכוי, עמותת עלם וקידומי נוער ברחבי הארץ.

שותפים:

לוגו משרד הרווחה לוגו המנהל לחינוך התיישבותי לוגו ילדים בסיכוי
אגף שירותי תקון ונוער מנותק במשרד הרווחה המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך המועצה לילד החוסה

היקף הפעילות:

בשנת 2019 התקיימו 60 סדנאות לנוער בסיכון, וכ-15 השתלמויות לצוותים של פנימיות והוסטלים.

לפרטים נוספים על התוכנית ניתן לפנות למנהלת הפרויקט: שני בצלאל – 053-5246133 | shani@paamonim.org


שותפות פעמונים בתוכניות לקידום תעסוקה

תיאור תוכנית "תעסוקה לרווחה":

תוכנית ליציאה ממצב של עוני באמצעות ליווי כלכלי ושילוב בתעסוקה, למשפחות המוכרות על ידי המחלקות לשירותים חברתיים.

היקף הפעילות:

בשנת 2019 ניתן מענה פרטני למשתתפי התוכנית ב-18 ישובים. התקיימו מפגשי שיקוף פרטניים לכל משפחה. משפחות המעוניינות בכך ימשיכו לליווי פרטני מלא. בנוסף, תפעל התכנית בחמישה מרכזי תעסוקה: חיפה ירושלים ואשדוד, בנתניה ובנתיבות-אופקים. רפרנט כלכלי מטעם פעמונים נותן מענה פרטני וקבוצתי לפוני המרכז בתחום ההתנהלות הכלכלית וצרכנות נבונה.


משפחות שכולות ונכי צה"ל

תיאור התוכנית:

הנחיית סדנאות וליווי פרטני למשפחות שכולות ולנכי צה"ל, במטרה לסייע להן בניהול התקציב המשפחתי, בהסדרת חובות ובצרכנות נבונה. אוכלוסייה זו נקלעת לעתים למשבר כלכלי עוד טרם האסון האישי שפקד אותם, אשר מחריף לאחר האובדן. הסדנאות והליווי האישי מונחים על ידי אנשי מקצוע אשר מלווים את המשפחה בתהליך שינוי ההרגלים הכלכליים.

שותפים:

 משרד הביטחון - אגף משפחות והנצחה (1)
משרד הביטחון – אגף משפחות והנצחה משרד הביטחון – אגף שיקום נכים

היקף הפעילות:

בשנת 2019 התקיימו 28 סדנאות ו-30 ליווים פרטניים

 

מאמרים קשורים

נושמים לרווחה במרכז עוצמה
נושמים לרווחה במרכז עוצמה

תכנית להתערבות ולשיקום משפחות החיות בעוני... קרא עוד על נושמים לרווחה במרכז...

מכפילים מהלב עם פעמונים - תרמו למי שצריך יותר
מכפילים מהלב עם פעמונים – תרמו למי שצריך יותר

ממשיכים להתגייס למען משפחות פעמונים - מבצע... קרא עוד על מכפילים מהלב עם...

דואר אלקטרוני


איפוס סיסמאאינך רשום? אנא מלא את השדות הבאים
הרשם ויהיה אחד מאלפי החברים שלנו, אנו מתחייבים לתכנים הולמים ומותאמים אישית עבורך, כמו כן תוכל להגיב באתר ולשלוח סיפורים.

בחר תפקיד

פעמונים עונים
בשירות "פעמונים עונים" תוכלו לקבל מענה לשאלות בנושא כלכלת המשפחה.

השירות מוענק על ידי צוות מומחים מקצועי ועתיר ניסיון בתחום התנהלות כלכלית של משק הבית. * המענה הוא אנושי, בכתב (לא טלפוני), ועל כן תיתכן המתנה בין שאילת השאלה למתן התשובה. * לא נדרשת חשיפה של הפרטים הכלכליים. * הצ'אט פתוח 24 שעות ביממה. * המענה המיידי יינתן בימים ראשון עד חמישי בשעות 9:00-18:00. (המענה אינו פעיל בימי שישי, שבת וחג) * לידיעתכם, המידע והתשובות הניתנות הינם כלליים וחלקיים בלבד ואינם באים להחליף ייעוץ אישי מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של הפונה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע זה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה ולא תחול כל אחריות על ארגון פעמונים או מי מטעמו.

צור איתנו קשר / אנא מלא את השדות הבאים