ייעוץ בנושאים פנסיוניים הוא עניין מקצועי, ומותנה ברישיון. יתרונות המיסוי של קרן ההשתלמות (לפי שעה) מיטיבים עם החוסכים, ורבים מן היועצים גורסים כי לא כדאי למשוך ממנה עד לפרישה. עם זאת, רצוי לדעת מהן האפשרויות העומדות בפני מי שצריך ורוצה למשוך כסף מן הקרן מבלי לבצע משיכה שלא כדין, אשר עלולה להותיר אותנו ללא חלק ניכר מהכספים אותם עמלנו לחסוך.

הקדמה

פעמים רבות עולות שאלות ביחס לכספים הקיימים במקורות הפנסיוניים ואפשרויות השימוש בהם. הסוגיות כורכות בד בבד דיני עבודה, דיני מס, שיקולי מס שונים, טעמים אישיים (כגון: העדפת ההווה על פני חיסכון לעתיד, שנאת סיכון, ועוד) ובחינה של האפשרויות השונות לאור האלטרנטיבות.

ברוב המקרים, כאשר באים להיוועץ בבעלי רישיון למתן ייעוץ פנסיוני בשאלות הקשורות למשיכת כספים בטרם הגיע העובד לגיל פרישה, כולל בקרנות השתלמות, נוטים היועצים לומר, ובצדק, שלא כדאי לגעת בכספים אלו.

ובכל זאת, ננסה בסקירה זו לבחון את האפשרויות העומדות בפנינו ביחס לשימוש בכספים הצבורים בקרנות ההשתלמות. ננסה לתת כאן מספר כלים להבנת המוצר הפנסיוני הקרוי קרן השתלמות, ונבדוק מהן האפשרויות הפיננסיות העומדות בפני בעל הקרן.

מה שלא ננסה לעשות, הוא לתת ייעוץ. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) התשס"ה (2005) קבע כי "לא יעסוק אדם בייעוץ פנסיוני, אלא אם כן הוא בעל רישיון יועץ פנסיוני" (ובמקרה של קרנות השתלמות החוק מתיר גם ליועצי השקעות לייעץ). החוק ממשיך ומפרט את חובותיו של בעל הרישיון לבחון את מצבו הכלכלי של הלקוח, העדפותיו וטעמיו.

מתן ייעוץ בלא רישיון, הוא עבירה שהעונש בגינה הוא מאסר. כאשר עולה צורך בייעוץ, ניתן לפנות לבעלי הרישיון.

 

מהי קרן השתלמות?

קרן ההשתלמות היא מכשיר חיסכון פנסיוני ייחודי בשני אלמנטים:

א. היא מכשיר החיסכון היחיד שהוא הוני כלומר כזה המאפשר קבלת החיסכון כמענק חד-פעמי ולא כקצבה.

ב. היא מכשיר המשרת את החוסך לטווח בינוני (ניתן לפדות את הקרן לאחר ותק של 6 שנים).

קרן ההשתלמות מורכבת משני רכיבים:

 1. הפרשת מעסיק (עד 7.5% – וזהו גם השיעור השכיח).
 2. הפרשת עובד כאחוזים מן השכר (לא פחות משליש מהפקדת המעביד ועד 2.5% – וזהו גם השיעור השכיח).

עוד חשוב לדעת:

 • הפקדת המעסיק פטורה ממס כהטבה עד לתקרה של הפקדה לשכר שהוא עד 15,712 ₪ (נכון ל-12/2014), והפקדות העובד באות מהנטו.
 • הפרשות המעביד מעבר לתקרה יהיו חייבות במס כשכר לכל דבר.
 • רווחי הקרן פטורים ממס רווחי הון אם הם נובעים מההפרשות עד תקרת הפטור.
 • החיסכון שבקרן מושקע בשוק ההון בהתאם למדיניותהּ (מידע על אודות אפיקי ההשקעה והתשואות ניתן למצוא באתר "גמל-נט" של משרד האוצר).

 

קרן ההשתלמות כמקור כספי

קרן ההשתלמות מהווה חיסכון לטווח זמן בינוני. היא לא זמינה בכל עת וגם כאשר היא זמינה, לא בכל עת כדאי כלכלית למשוך ממנה כספים. אולם ישנם מקרים, למשל, חובות גדולים או צורך דחוף במזומנים, שבהם משתנה סדר העדיפויות, ויש צורך להשתמש בכספים הצבורים.

 

כיצד מאתרים את קרן ההשתלמות?

 1. מקור המידע הזמין ביותר הוא תלוש השכר, בו על פי התקנות אמורה להיות רשומה שם הקרן אליה מופקדים הכספים.
 2. ניתן לפנות למדור השכר במקום העבודה הנוכחי או הקודם בכדי לברר את שם הקרן. במידה וישנו סוכןהמטפל במקום העבודה שדרכו מועברים הכספים, ניתן לברר אצלו את שם הקרן.
 3. מקור נוסף לאיתור הקרן הם הדוחות הכספיים הנשלחים מדי רבעון לבית העובד (רצוי לפנות לבית ההשקעות לעדכון כתובת במידה וזו השתנתה).
 4. ניתן גם כמובן לפנות למסלקה הפנסיונית ולקבל תמורת תשלום את כל המידע אודות התיק הפנסיוני.

 

מהם כללי המשיכה?

הקרן שבה מופקדים הכספים סגורה למשך שש שנים, אולם ניתן למשוך כספים מהקרן כבר לאחר שלוש שנים בכמה מקרים:

א.  למטרות השתלמות (ובלבד שתהיינה מוכרות על ידי הקרן – לימודי תואר או תעודה למשל אינם מוכרים),

ב. במקרה של פרישה לגמלאות (במקרה פטירה הקרן הופכת לנזילה מיד, לא משנה מה הוותק).

עוד חשוב לדעת:

 • לאחר שש שנים ניתן לפדות את הכספים לכל מטרה בפטור מלא ממס על הקרן והרווחים.
 • גם לאחר שש השנים ניתן להמשיך להפקיד כספים לקרן.
 • בעת המשיכה כל הצבירה, כולל ההפקדות החדשות, תהפוך לנזילה ולפטורה ממס, ובלבד שלא נמשך אף שקל מהקרן.
 • אין חובה למשוך את כל הכספים בבד אחד, אך ברגע שמושכים שקל אחד, נסגרת הקרן להפקדות חדשות, וכספים נוספים יופקדו בקרן חדשה שתצבור ותק חדש. משיכת כספים מהקרן בטרם חלפו שש השנים (משיכה שלא כדין), תחייב את המושך במס מקסימאלי על הפקדות המעביד, וכן במס רווחי הון.

 

משיכת הכספים

כאמור, ניתן למשוך כספים מן הקרן כאשר זו צברה ותק של שש שנים (הדבר נכון גם לקרן שנוידה מבית השקעות אחד למשנהו, אך מעת ההפקדה הראשונה חלפו שש שנים). אין חובה למשוך את כל הכסף המצוי בקרן, והיא תמשיך לשאת רווחים (או הפסדים) בשוק ההון. צריך רק לזכור כי לאחר המשיכה לא ניתן להפקיד יותר לקרן הזו, ויש לפתוח קרן חדשה.

במידה וכל הטפסים מולאו והועברו כמו שצריך (הטפסים זמינים באתרי בתי ההשקעות), משיכת כספים מקרן השתלמות אמורה לקחת עד שבעה ימי עסקים (לרוב, בסביבות ארבעה ימי עסקים).

 

השלכת (החלת) ותק

במידה וטרם חלפו שש השנים מפתיחת הקרן הרלוונטית (להלן, הקרן הלא נזילה), וישנה קרן נוספת (על שם אותו אדם) שצברה ותק של שש שנים, ולא נמשכו ממנה כספים (להלן, הקרן הנזילה), ניתן לבצע השלכת ותק מהקרן הנזילה לקרן הלא נזילה ולמשוך את הכספים משתי הקרנות.

השלכת הוותק יכולה להיות רלוונטית עבור אנשים שעבדו תקופות קצרות אצל מעבידים שונים, שהפקידו מספר לא רב של הפקדות לקרן שנשכחה ברבות הימים, ולעומתה יש להם קרן חדשה שצברה הרבה כסף, אך איננה נזילה עדיין. ניתן לעשות זאת על ידי פנייה לקרן הפחות הוותיקה לבצע השלכת ותק. הקרן החדשה תבקש מהקרן הוותיקה אישור שלא נמשכו ממנה כספים, ובהתאם תבצע את השלכת הוותק שתאפשר את משיכת הכספים.

 

הלוואות – מה חשוב לדעת?

 1. בין אם הקרן נזילה ובין אם אינה נזילה, ברוב הקרנות ניתן לקחת הלוואה על חשבון הקרן. גם מי שהבנקים באופן רגיל מסרבים לתת לו הלוואה, יקבל ברוב המקרים הלוואה על חשבון הקרן מבלי שיישאל יותר מדי שאלות, זאת כיוון שישנה בטוחה – כספי הקרן.
 2. לא נדרשת גם הסכמת המעסיק למתן ההלוואה (כמו בהלוואות ממכשירים פנסיוניים אחרים). אמנם נטילת הלוואה מקרן ההשתלמות היא בעצם הלוואה מכספינו, אך תנאי ההלוואה טובים יחסית, דרישות המלווים אינן גבוהות, ולא תמיד יש ברירה עדיפה.
 3. הפיקוח על הביטוח מאפשר לבתי ההשקעות מתן הלוואה מהקרן עד לגובה 80% מהחיסכון במידה והקרן נזילה, ועד 50% במידה והקרן אינה נזילה (יש גם סכום מינימאלי משתנה להלוואה), ואת תקופת ההחזר העמיד עד לשבע שנים.
 4. חלק מבתי ההשקעות מאפשרים לקבל הלוואת בלון או גרייס. תנאי הריבית נעים לרוב בין פריים מינוס 0.5% לפריים +1.5%(מונחון מושגים). רוב בתי ההשקעות מעניקים שירות של הלוואה ישירות דרכם, אולם יש עדיין בתי השקעות שמתפעלים זאת באמצעות בנק. בבנק כמובן ההלוואה יקרה קצת יותר וייתכנו עמלות, אך לעתים הבנקים מאפשרים הלוואה בשיעור גבוה יותר מהחיסכון הצבור.
 5. כדאי בכל מקרה לברר היטב את כל התנאים לפני שלוקחים הלוואה – גובה ההחזר, שיעור הריבית, הצמדה, דחיית תשלומים (בלון), תקופת ההחזר, עמלות, קנסות על החזרת חוב מוקדמת, וכמובן את זהות הגורם המתפעל – בית ההשקעות או הבנק.
 6. בתקופת ההלוואה, לא ניתן לפדות את הקרן מבלי לפרוע את ההלוואה, ולא לניידּ לבית השקעות אחר.

 

סיכום

ייעוץ בנושאים פנסיוניים הוא עניין מקצועי, ומותנה ברישיון. יתרונות המיסוי של קרן ההשתלמות (לפי שעה) מיטיבים עם החוסכים, ורבים מן היועצים גורסים כי לא כדאי למשוך מהם עד לפרישה. עם זאת, רצוי לדעת את האפשרויות העומדות מי שצריך ורוצה, וכיצד ניתן לנצל את הקרנות מבלי לבצע משיכה שלא כדין, אשר עלולה להותיר אותנו ללא חלק ניכר מהכספים אותם עמלנו לחסוך.

 

האמור לעיל, כולו ו/או חלקו, אינו מהווה ייעוץ פנסיוני ו/או משפטי ו/או פיננסי ו/או כל ייעוץ אחר, מכל סוג שהוא, אינו תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או משפטי ו/או פיננסי ו/או אחר מכל סוג שהוא, ואינו מהווה המלצה ו/או הדרכה כלשהיא לנקיטת פעולה זו או אחרת או להימנעות ממנה. לשם קבלת ייעוץ אישי יש לפנות לבעל רישיון, שיתאים את הייעוץ לצרכי הלקוח

מאמרים קשורים

חלפה שנה, חלפה שנה ושום דבר כמעט לא השתנה?

סיום השנה האזרחית מביא אתו הזדמנויות למיצוי... קרא עוד על חלפה שנה, חלפה שנה...

שאלות ותשובות בנושא: השקעות
שאלות ותשובות בנושא: השקעות

שאלות ששאלו גולשים ותשובות שניתנו במסגרת... קרא עוד על שאלות ותשובות...

דואר אלקטרוני


  איפוס סיסמא   אינך רשום? אנא מלא את השדות הבאים
   הרשם ויהיה אחד מאלפי החברים שלנו, אנו מתחייבים לתכנים הולמים ומותאמים אישית עבורך, כמו כן תוכל להגיב באתר ולשלוח סיפורים.

    בחר תפקיד
    פעמונים עונים
    בשירות "פעמונים עונים" תוכלו לקבל מענה לשאלות בנושא כלכלת המשפחה.

    לידיעתכם, המידע והתשובות הניתנות הינם כלליים וחלקיים בלבד ואינם באים להחליף ייעוץ אישי מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של הפונה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע זה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה ולא תחול כל אחריות על ארגון פעמונים או מי מטעמו.

     צור איתנו קשר / אנא מלא את השדות הבאים