פעמונים ב-2020

  • משתתפים בסדנאות ובהרצאות
  • 27,000
  • פגישות יעוץ כלכלי
  • 9,000
  • מתנדבים
  • 3,000