לוגו פעמונים מגלים אחריות

על ארגון פעמונים

על ארגון פעמונים

פרופיל הפעילות

ארגון פעמונים הוא ארגון חברתי ללא כוונת רווח.

הארגון שואף למציאות שבה משפחות בישראל מנהלות חיים כלכליים, מאוזנים ואחראיים בדרך ישרה – מציאות שתסייע בבניית חוסן כלכלי-חברתי.

פעמונים מדריך ומעניק ייעוץ פיננסי לכל המעוניין, ומספק ידע, כלים והרגלים נכונים בתחום.

אלפי מומחי פעמונים בתחום כלכלת המשפחה מסייעים למשפחות ויחידים ומעניקים להם מענה בתחום ההתנהלות הכלכלית, המותאם לצרכיהם וליכולתם.

הסיוע ניתן באמצעות הפצת מידע וכלים לעבודה עצמית, מענה מקוון לשאלות, פגישת ייעוץ חד-פעמית וליווי כלכלי אישי או קבוצתי שנמשך חודשים אחדים.

במקביל מפעיל הארגון תכניות לחינוך פיננסי בכל הארץ, הכוללות הרצאות, מערכי לימוד וסדנאות קבוצתיות.

פעמונים זוכה להכרה ציבורית משמעותית, המתבטאת בין השאר בקבלת האותות האלה:

אות הנשיא למתנדב (2010); פרס זוסמן למצוינות בשירותים חברתיים (2013); אות המופת של כנס שדרות והמועצה הלאומית להתנדבות (2013); תו מידות לאפקטיביות (2015); אות ראש העיר ירושלים לארגונים ומתנדבים מצטיינים (2015), אות האפקטיביות לעשייה חברתית (2016).


ערכים

ערכי היסוד שעליהם מושתתת העשייה של פעמונים הם: אחריות אישית, ערבות הדדית ויושר.


עקרונות

סיוע לכל דורש בכל מקום

השירות של פעמונים מיועד לכלל הציבור, זאת מתוך גישה שלפיה פיתוח מיומנויות להתנהלות כלכלית נכונה היא כלי חיוני העשוי לתרום לכל משפחה.

עם זאת, השירות של פעמונים מותנה במוטיבציה וברצון המשפחה לקבל סיוע ולבצע תהליך של שינוי, בנכונותה לשתף פעולה תוך שקיפות מלאה ובקיומה של הכנסה קבועה או פוטנציאל להכנסה ומאמץ מוכח ליצירת הכנסה קבועה.

על מנת שהשירות יהיה נגיש לכלל האוכלוסייה ניתן הליווי האישי ללא תשלום.

התנדבות

פעמונים הוא ארגון חברתי המבוסס על מתנדביו. בארגון מאמינים בערבות הדדית ובתרומתה לשיפור חוסנה של החברה וליכולת עמידתה בפני אתגרי ההווה והעתיד.

עקרון ההתנדבות תורם לפיתוח אחריותו של הפרט בקהילה לזולת.

תמיכה ציבורית

פעמונים הוא ארגון שזוכה לתמיכה ציבורית רחבה, שבאה לידי ביטוי על ידי מימון פעילות הארגון באמצעות תרומות קבועות של עשרות אלפי תורמים הבאים מכל שכבות האוכלוסייה וכן על ידי התגייסות רחבה של מתנדבים ומתנדבות רבים הפועלים בארגון ומקדמים את פעילותו.

חדשנות

מתוך מטרה להמשיך ולהתאים את השירותים בפעמונים למציאות החיים המשתנה בישראל, הארגון מאמץ חידושים, מיישם מתודולוגיות חינוכיות וטכנולוגיות חדשות ומעודד חשיבה מחוץ לקופסה. יישום החדשנות בתהליכים ופעילויות הארגון מתאפשר עקב שיטות ניהול מתקדמות וקשר שטח-מטה פורה ודינמי.

מחקר הערכה ומדידה

הארגון מודד את פעילותו תדיר, תוך הגדרת מדדי הצלחה ומדדי תפוקה ומשפר את פעילותו בהתאם. הארגון עושה שימוש בכלי הערכה ומדידה כמותיים ואיכותניים (שאלונים, סקרים, כריית נתונים, ריאיונות ותצפיות). כמו כן מקיים הארגון קשר עם מוסדות אקדמיה ומחקר וחוקר מגמות בתחום החינוך הפיננסי ויישומם בעולם.

שיתופי פעולה

הארגון מקיים שיתופי פעולה עם ארגונים נוספים במגזר השלישי ועם גופים במגזר הציבורי והעסקי.

הארגון פועל לצד רשויות הרווחה המקומיות ברחבי הארץ ובתיאום עמן, תוך שיתוף פעולה עם ארגונים מקומיים ועמותות.

שמירה על צנעת הפרט

תהליכי העבודה בפעמונים כוללים תיעוד ובקרה של נתוני המשפחות בתוכנת CRM ייעודית ומאובטחת. הנתונים גלויים בפני המומחה הכלכלי שמטפל בפונה ומספר יועצים בלבד, כל זאת לשם שמירה על צנעת הפרט.

ניהול תקין ושקיפות

פעמונים הוא ארגון ללא כוונת רווח, הפועל על פי עקרונות של ניהול תקין. מסמכי הארגון והדוחות הכספיים שלו מפורסמים באתר האינטרנט וגלויים לכול.


הקמת הארגון

דילוג לתוכן