לפני כחודש דווח על עשרות זוגות צעירים ומאוכזבים שעתידים להתחתן בחודשים הקרובים וכבר שיריינו לעצמם את מיקום ותאריך החתונה והגיעו לאולמות האירועים הכליף והחמאם ביפו, במטרה לנסות ולקבל את כספם בחזרה. לזוגות הצעירים התברר בעקבות שמועה שרצה מפה לאוזן ובדפי הפייסבוק שבעל האולמות נעלם במפתיע, והותיר את הכלות והחתנים לעתיד ללא מקום להתחתן בו, וללא מקדמות בסך עשרות אלפי שקלים ששילמו מראש, ונפדו לפני כמה ימים.

רבים מאותם הזוגות כבר סגרו עם שאר בעלי התפקידים הקשורים לחתונה כגון קייטרינג, די גיי', מעצבים ועוד. לבסוף הם נותרו ללא מקום לערוך את חתונתם וללא הכסף שכבר שולם מראש.

עבור רבים מהזוגות העומדים להתחתן – מרביתם זוגות צעירים, שחותמים על חוזה עם בעלי האולם, מדובר בחוזה הראשון בחייהם, והם נטולי ניסיון. בדרך כלל מדובר בחוזה אחיד, המנוסח מראש על ידי העסק, החפץ לעגן את זכויותיו, ולעיתים "שוכח" לעגן את זכויות המזמינים. להלן מדריך קצר על מה כדאי להקפיד לפני שחותמים על חוזה עם האולם ומשלמים מקדמה.

אותיות קטנות

אל תתפתו "לרפרף" על החוזה המוצג לכם על ידי בעל האולם. עליכם לקרוא היטב, ולהבין היטב, את תוכנו בטרם תחתמו. כן, לרבות האותיות הקטנות והמטושטשות בצד…….

תוכן  החוזה

כל מה שהובטח על ידי בעל האולם, וכל תמורה שסוכמה בינו לבין בני הזוג – צריך להיכלל בחוזה הכתוב. צריך לצרף את התפריט עליו סוכם – כחלק בלתי נפרד מהחוזה. צריך לציין בחוזה את פרטי הציוד, האביזרים והאטרקציות שהתחייב האולם לספק. יש לציין את מספר המלצרים שסוכם כי יעבדו באירוע, וכל פרט אחר עליו סוכם (סידור החופה, סידורי פרחים, צבע מפות, קישוטי שולחן, שירותי אבטחה וניקיון, סידורי חניה, משקאות, מערכת הגברה וציוד נוסף ועוד).
זיכרו – מה שלא נרשם בחוזה, ולא נחתם על ידי שני הצדדים – יכול להוות פתח לצרות לאחר מכן, כאשר העסק עלול להתנער מהסיכום ו/או לדרוש תוספת מחיר.
לכו לפי הכלל "מה שלא רשום – לא קיים".
באחד המקרים גילו בני זוג, כי מנות רבות עליהן סוכם מראש עם האולם – לא סופקו כלל לאורחים. כדי למנוע מחלוקות באשר למנות אותן מחוייב היה האולם לספק – צריך היה לצרף את התפריט עליו סוכם לנוסח החוזה, באופן ששני הצדדים חותמים גם עליו כנספח לחוזה.
לעומת זאת, במקרה אחר, טרחו בני הזוג לכלול בחוזה התחייבויות מפורשות של האולם, לרבות לענין עיצוב חופה, כיסא כלה, תאורה מיוחדת וקינוחים משובחים במיוחד (לגביהם אפילו נקבע באיזו שעה יוגשו לאורחים). כאשר הופרו התחייבויות אלה, זכו בני הזוג, לאחר שהוכיחו את החוסרים ואי ההתאמות לחוזה, בפיצוי ניכר בגין הפרות האולם את התחייבויותיו.

אפשרות  לשינוי  מיקום

אם מדובר בגן אירועים והאירוע אמור להיערך תחת כיפת השמיים, יש לכלול בחוזה סעיף המתייחס לאפשרות של ירידת גשם או פגעי מזג אוויר אחרים. במיוחד אם האירוע מתוכנן לעונות המעבר. יש לסכם מה יהא הפתרון במקרה זה והאם תידרשו להוסיף תשלום בגינו.

המחיר

כמו בכל חוזה צרכני, אסור לציין את המחיר בדולרים. בנוסף, יש לציין את המחיר הכולל מע"מ.

רישיון עסק

לצורך הפעלת אולם שמחות יש לקבל רישיון עסק. בידקו אם לעסק יש רישיון עסק תקף (המותנה באישור מכבי אש, משטרת ישראל, רישוי עסקים ועוד), וכן אישור בדיקה באמצעות ממונה בטיחות. בנוסף, הקפידו שתרשם בחוזה הצהרת בעל העסק, לפיה יש בידיו רישיון תקף ואישור ממונה בטיחות.
העדר רישיון עסק יכול להוות עילה לביטול האירוע אפילו זמן קצר לפני המועד.

יש לשים לב, כאשר בעל האולם מציג את רישיון העסק, כי הרישיון אכן בתוקף.

כאשר לצורך החתונה הובטחה התקנת גופי תאורה עולים ויורדים, יש לוודא ולקבל אישורים מראש לענין זהות המתקינים את גופי התאורה, מקצועיותם ונסיונם, וכמובן לקבל חוות דעת של יועץ בטיחות מוסמך לענין ההתקנה. כבר אירע, למרבה הצער, שגוף תאורה שלא הותקן כראוי קרס וגרם לאבידות בנפש.

באחד המקרים, בני זוג חתמו על חוזה עם בעל האולם, ואולם מספר שבועות לפני החתונה נסגר האולם בעקבות צו סגירה שניתן נגדו. הוכח, שכבר בעת חתימת החוזה עם בני הזוג ידע בעל האולם שצו הסגירה ייכנס לתוקפו במועד שנקבע לחתונה, ובכל זאת התקשר עימם בחוזה. בית המשפט קיבל את תביעת בני הזוג, וחייב את האולם לשלם להם פיצוי בסכום נכבד.

ביטוח

בידקו האם האולם מבוטח. בנוסף, הקפידו שתרשם בחוזה הצהרת בעל האולם בדבר קיומו של ביטוח תקף, הכולל כמובן גם כיסוי ביטוחי לנזק גוף שייגרם לצד שלישי.

ומה אם התחרטתם?

עליכם להקפיד שהחוזה יספק מענה לשאלה מה קורה אם תחליטו על ביטול החתונה – בין ביטול האירוע באולם ספציפי ובין ביטול האירוע עצמו.
כך למשל, בני זוג ש"סגרו" עם אולם בדרום הארץ, וכאשר החל "צוק איתן" חפצו להעביר את האירוע למרכז הארץ, מחשש למיעוט אורחים. או מקרה אחר, בו בני זוג גילו, כי למרות הצהרות בעל האולם הוצא לאולם צו סגירה, ולכן חפצו לבטל את החוזה.

בידקו האם ומתי תצטרכו לשלם קנס ? דאגו שיירשם במפורש עד איזה מועד ניתן לבטל ללא קנס, ולאחריו – מהו גובה הקנס (שצריך להיות הגיוני) ובאילו מקרים לא ישולם. בהתאם – יש לכלול הוראות לענין השבת המקדמה.

באחד המקרים אושפזה הכלה בבית חולים מספר ימים לפני החתונה, ובני הזוג רצו לדחות את החתונה. למרות שמצבה הבריאותי של הכלה היה ידוע לבני הזוג, לא טרחו בני הזוג לקבוע בחוזה עם בעל האולם סעד למקרה מעין זה – או לדאוג לפוליסת ביטוח מתאימה – ונאלצו לקיים את האירוע בהתאם לחוזה, למרות מצבה הבריאותי הרעוע של הכלה.

במקרה אחר הכניסו בני זוג לחוזה עם בעל האולם מנגנון ביטול הכרוך בתשלום דמי ביטול גדלים ככל שהביטול ייעשה סמוך לאירוע. עוד הוסיפו בני הזוג סעיף ספציפי, לפיו יוכלו לבטל את האירוע ולקבל בחזרה את המקדמה במקרה שלא יהיו שביעות רצון מהטעימות.
חודשיים לפני האירוע דרשו בני הזוג לבטל את האירוע ולקבל את כספם בחזרה בטענה, כי לא היו שבעי רצון מהטעימות. ברם בית המשפט לא קיבל את גירסתם, קבע שאחרי הטעימות לא העבירו בני הזוג ביקורת כלשהי, וכי הסיבה האמיתית לרצונם לבטל את החוזה היתה חוסר שביעות רצון מהמקום עצמו, וחרטת התובעים באשר להתקשרות בכללותה. בית המשפט קבע, כי לא היתה להם הזכות לבטל את ההסכם ולהשבת המקדמה, ואף קבע שביטול האירוע בטווח זמן של חודשיים לפני האירוע – אינו סביר בעליל.

ביטול החוזה

בדרך כלל מקפיד בעל העסק לכלול בחוזה סנקציות למקרה בו יחפצו בני הזוג לבטל את האירוע. ואולם, שימו לב היטב לכלול בחוזה סעיף הקובע מה קורה אם בעל העסק יפר את התחייבויותיו כלפיכם. בעבר אירעו מקרים בהם הוצאו צווי הריסה נגד אולמי שמחות. מה קורה אם בעל האולם פשט את הרגל? ברם אפילו במקרים פחות קיצוניים יכולות להיות נסיבות בהן לא עמד בעל העסק בסיכום עימו, ויש להסדיר את זכויותיכם כלפיו.

פיצוי מוסכם

לרוב, כולל החוזה המוכתב על ידי בעל האולם קביעה על "פיצוי מוסכם" המגיע לעסק במקרה של הפרה על ידי המזמין. פעמים רבות "גובה" בעל העסק את סכום הפיצוי המוסכם מהמקדמה ששילמו לו המזמינים.
לעתים, הנטיה של בעלי העסק הינה לנקוב בסכום "פיצוי מוסכם" גבוה במיוחד (יותר "עונש" על הפרה ופחות פיצוי על הנזק שנגרם לעסק בפועל). כדי להימנע ממצב בו תיאלצו לפנות לבית המשפט בעתירה להפחתת הפיצוי המוסכם, מוטב לנהל משא ומתן ולקבוע סכום פיצוי "הגיוני", ואולי אף במדרג ביחס למועד ההפרה ומהותה.

פוליסת ביטוח חתונה

בידקו אצל חברות הביטוח השונות מהם מסלולי הכיסוי המוצעים על ידן כ"פוליסת ביטוח חתונה", המיועדת לזוגות העומדים להינשא, וחלים על חתונות הנערכות בארץ.
ודאו שהביטוח תקף החל מרגע הוצאת הכספים על החתונה ועד שעות הצהריים של יום לאחר החתונה.
פוליסת ביטוח חתונה מעניקה כיסוי כספי לחתונות כאשר החתונות מתבטלות עקב אירוע טרגי במשפחה (למשל מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה), כוח עליון ועוד.
בהתאם לפוליסה – אם מתבטלת חתונה בשל הסיבות הנקובות בפוליסה, יקבלו בני הזוג החזר כספי בגין הוצאות על אולם, שמלת כלה, עלות צוות צילום וצוות המוזיקה ועוד.
בנוסף, הפוליסה מעניקה כיסוי כספי לסיכונים נוספים כדוגמת מחלה פתאומית של בני הזוג, פציעה, תאונות או נזקים בלתי צפויים, פשיטת רגל של בעלי האולם וכן הלאה. כך, לכל הפחות ניתן יהא לקבל החזרים כספיים (בלבד) עבור הוצאות האירוע.

והכי חשוב

בקשו לקבל את נוסח החוזה המוצע על ידי בעל האולם, ולעיין בו בנחת בבית, לפני שאתם חותמים עליו. כך, ניתן יהיה לקרוא את החוזה באופן מדוקדק, להעיר הערות ולבחון את הפרטים. הכל על מנת שהחתימה לאחר מכן תיעשה "בעינא פקיחא".

 

הבהרה: כל המידע הנכלל במאמר זה הינו בבחינת מידע כללי בלבד, איננו מקיף ואיננו ממצה, איננו מתייחס למקרים פרטניים ואיננו מהווה חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואיננו מהווה בשום אופן תחליף להתייעצות עם עו"ד ועל כל מקרה להיבחן בהתאם לנסיבותיו הספציפיות. על המעוניין בכך יהיה לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים המפורטים במאמר. המידע המובא במאמר זה איננו מהווה המלצה ו/או הנחיה לבצע או שלא לבצע פעולה כלשהי.

מאמרים קשורים

זוג צעיר? יש לנו עבורכם מתנה לחיים
זוג צעיר? יש לנו עבורכם מתנה לחיים

קורסים מקוונים להתנהלות כלכלית נבונה לזוגות... קרא עוד על זוג צעיר? יש לנו...

זוגיות פיננסית: ארבע רגליים להצלחה
זוגיות פיננסית: ארבע רגליים להצלחה

| כתב/ה: מערכת פעמונים

זוגיות וכסף, שני מושגים, לכאורה לא קשורים,... קרא עוד על זוגיות פיננסית:...

דואר אלקטרוני


  איפוס סיסמא   אינך רשום? אנא מלא את השדות הבאים
   הרשם ויהיה אחד מאלפי החברים שלנו, אנו מתחייבים לתכנים הולמים ומותאמים אישית עבורך, כמו כן תוכל להגיב באתר ולשלוח סיפורים.

    בחר תפקיד
    פעמונים עונים
    בשירות "פעמונים עונים" תוכלו לקבל מענה לשאלות בנושא כלכלת המשפחה.

    לידיעתכם, המידע והתשובות הניתנות הינם כלליים וחלקיים בלבד ואינם באים להחליף ייעוץ אישי מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של הפונה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע זה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה ולא תחול כל אחריות על ארגון פעמונים או מי מטעמו.

     צור איתנו קשר / אנא מלא את השדות הבאים