הדברים שלהלן מהווים הסבר כללי של סעיף 9א' כפי שתוקן במסגרת תיקון 190 בשנת 2012. יש להיוועץ ביועץ פנסיוני לפני שפועלים ליישום הוראות הפקודה בכל מקרה לגופו.

ע"פ סעיף 9א' לפקודת מס הכנסה, כפי שעודכן במסגרת תיקון 190 בשנת 2012, כל אדם  זכאי לסל פטורים ממס הכנסה על סכום הכנסתו ממקורות מסוימים, כפי שיפורט להלן, עד למקסימום של כ 800 אלף ₪,  נכון לשנות המס 2021 עד 2024 (סכום זה מכונה "תקרת ההון הפטורה"). בשנת 2025 הסכום יגדל לכ 1 מיליון ₪.

את  סכום הפטור ניתן לנצל בזמן עזיבת מקום עבודה ע"י משיכת פיצויים פטורים ממס, וכן בתקופת הפנסיה של העובד ע"י קבלת פטור ממס על קצבת הפנסיה עד מקסימום שנקבע בתקנות מס הכנסה. המדינה מקלה, במקרים מסוימים, את נטל המס על מקבלי קצבאות פנסיה כיוון שככלל קצבאות הפנסיה של רוב העובדים קטנות משמעותית מהכנסתם בתקופת העבודה. יש לזכור שכרגיל קצבת הפנסיה חייבת בתשלום מס הכנסה (להבדיל מקצבאות שפטורות ממס כגון קצבאות ביטוח לאומי). 

את סכום ההכנסה שזכאית לפטור כאמור ניתן ליחס לאחד או ליותר מהמקורות הבאים:

(1) פטור על מענקי פרישה או פיצויים – כאשר עובד עוזב מקום עבודה ומבקש לקבל את הפיצויים שמגיעים לו כשהם פטורים ממס (עד כ 12,500 ₪ לכל שנת עבודה) הרי שסכום הפיצויים שמתקבלים בפטור ממס נגרע מ"תקרת  ההון הפטורה". יתר על כן, לצורך חישוב סכום הניצול של "תקרת  ההון הפטורה" מוגדל סכום הפיצויים שהתקבלו בפטור ממס (במהלך 32 שנים שקדמו לגיל פרישה) פי 1.35 מסכום הפיצויים בפועל. למשל, אם סכום הפיצויים שעבורם התקבל פטור הגיע ל 100,000 ₪ ההפחתה של "תקרת ההון הפטורה" תהיה בסך 135,000 ₪. מטרת אופן חישוב זה היא לעודד שימוש בפטור ממס בתקופת הפנסיה שבה חלה ירידה משמעותית בהכנסה של לחלק ניכר מהאנשים  ולא בזמן שלאדם יש הכנסת עבודה.

(2) פטור על קצבת פנסיה – ככלל, קצבת הפנסיה חייבת במס הכנסה על פי מדרגות המס הרגילות. ניתן לנצל את "תקרת ההון הפטורה" כדי לקבל פטור ממס על קצבת הפנסיה או על חלקה, ובכך להגדיל את הנטו של הקצבה החודשית.

ע"פ סעיף 9א' נקבע סכום קצבה מקסימלי (המכונה "תקרת הקצבה המזכה") שממנו ייגזר סכום פטור ממס הכנסה.

לשנת 2022 נקבע שסכום זה יהיה 8660 ₪ לחודש. נוסף, נקבע האחוז שתוצאת הכפלתו בתקרה נותנת את סכום הקצבה המקסימלי שפטור ממס. לשנים 2022 עד 2024 אחוז הפטור הינו 52% (האחוז יגדל ל 67% משנת 2025 ואילך). לפיכך, לדוגמה, אדם שקצבתו בשנת 2022 היא 6000 ₪ לחודש יזכה לפטור על כ 4500 ₪ מסך הכנסתו (8660  כפול 52% ). יתרת ההכנסה, 1500 ₪, תמוסה ע"פ מדרגות המס הרגילות. תחשיב זה מתייחס לאדם שלא משך פיצויים פטורים במשך 32 שנים כאמור לעיל. במידה שאדם משך פיצויים בפטור יקטן סכום קצבת הפנסיה הפטורה. ראו הערה מטה.

הזכאות לפטור ממס כאמור חלה על אדם שמתקיימים בו שני תנאים גם יחד:
א) הגיע לגיל פרישה (גיל 67 לגבר, גיל 62-65 לאישה) וגם –
ב) החל לקבל קצבה.
אדם שהגיע לגיל פרישה אך ממשיך לעבוד ואינו מקבל קצבה לא יהיה זכאי לפטור. על מנת לקבל את הפטור יש למלא טופס 161 ד' ולמוסרו לפקיד השומה. לאחר מסירת הטופס ניתן לשנות את ההחלטה עד 90 יום מיום ההגשה, לאחר מכן לא תהיה אפשרות חרטה.

תהליך קביעת סכום הקצבה הפטורה ע"י פקיד השומה נקרא "קבוע זכויות".

3) היוון קצבה – אפשרות נוספת לניצול הפטור הינה בדרך של "היוון קצבה". משמעותו משיכה  של חלק מכספי קצבת הפנסיה מקופת גמל , מקרן פנסיה (ותיקה או חדשה) מביטוח מנהלים או מפנסיה תקציבית בסכום חד פעמי. קיימות מגבלות על הסכום שניתן למשיכה כאמור כתלות במקור הפנסיה ובסכום הפנסיה החודשי שיוותר לאחר המשיכה. ניתן לשלב בין הפטור ממס על הקצבה המהוונת והפטור ממס על קצבת הפנסיה החודשית כאמור לעיל. כמובן שמשיכה חד פעמית מקטינה את הפנסיה החודשית שתשתלם לאחר המשיכה לתקופה מוגבלת או לתמיד. הוון קצבה תוך ניצול הפטור מקטין את "תקרת ההון הפטורה" בסכום ההיוון. כלומר, משיכה של קצבה מהוונת בסך  100,000 ש"ח תקטין את יתרת ההכנסה שניתן לקבל בפטור למשל ע"פ האמור בסעיף 2) לעיל ב 100,000 ₪.  (ראו גם ההערה מטה). 


* הסכום 8660 ₪ נקבע כך שיתקיים השוויון הבא: 52%X8660X180= 810,000 . כלומר, התחשיב מניח שסכום "תקרת ההון הפטורה" ינוצל, בממוצע, במשך 15 שנים (15X12=180). אם, לדוגמה, אדם ניצל הפטור על פיצויים בסך 100,000 שח, "תקרת ההון הפטורה" תקטן ב 135,000 ₪ ותעמוד על 675,000 ₪ ואז הקצבה הפטורה תקטן ל 3750 ₪ (675,000 לחלק ל 180) לעומת כ 4500 ₪ כפי שחושב בדוגמה בסעיף 2) לעיל.

מאמרים קשורים

הרצאה: איך לשפר את הפנסיה שלי?
הרצאה: איך לשפר את הפנסיה שלי?

לאחר הפרישה לפנסיה, צפויות לנו שנים ארוכות... קרא עוד על הרצאה: איך לשפר את...

סיוע כספי לילדים על ידי הורים בגיל השלישי
סיוע כספי לילדים על ידי הורים בגיל השלישי

| כתב/ה: נחמה יסלזון

הסיוע של הורים בגיל השלישי לילדיהם. אינו... קרא עוד על סיוע כספי לילדים על...

דואר אלקטרוני


  איפוס סיסמא   אינך רשום? אנא מלא את השדות הבאים
   הרשם ויהיה אחד מאלפי החברים שלנו, אנו מתחייבים לתכנים הולמים ומותאמים אישית עבורך, כמו כן תוכל להגיב באתר ולשלוח סיפורים.

    בחר תפקיד
    פעמונים עונים
    בשירות "פעמונים עונים" תוכלו לקבל מענה לשאלות בנושא כלכלת המשפחה.

    לידיעתכם, המידע והתשובות הניתנות הינם כלליים וחלקיים בלבד ואינם באים להחליף ייעוץ אישי מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של הפונה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע זה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה ולא תחול כל אחריות על ארגון פעמונים או מי מטעמו.

     צור איתנו קשר / אנא מלא את השדות הבאים