לוגו פעמונים מגלים אחריות
מאמרים וכלים

מהי תעודת זהות בנקאית ולמה היא משמשת?

הכרת תעודת הזהות הבנקאית כצעד ראשון בהבנת המצב הפיננסי

בסוף חודש פברואר מידי שנה, מתחילות להגיע אלינו מעטפות או הודעות מקוונות ובהן תעודות זהות בנקאיות, אחת לכל חשבון בנק שברשותנו. תעודת הזהות הבנקאית היא כלי הנותן לנו תמונה פיננסית כללית ומלאה של מצבנו בבנק וכוללת מידע על הוצאות משק הבית והכנסותיו, הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות. המידע המצוי בדוח הוא כלי חשוב לתמיכה בקבלת החלטות כלכליות והבנת המידע שבדוח היא הצעד הראשון בשינוי ובשיפור התנהלותנו מול הבנק.

מטרתה של הרגולציה שהביאה להפקת מסמך חדש זה היא לאפשר ללקוח להבין לאשורו את מצבו הבנקאי, להגביר את יכולת המעקב שלו בחשבון ולאפשר לו לחזק את כושר המיקוח שלו על התנאים שאותם הוא מקבל בבנק, ובכך בעצם לעודד את קיומה של תחרות בין הבנקים.

מהי תעודת זהות בנקאית?

תעודת זהות בנקאית היא דוח שאותו מחויב הבנק להפיק מידי שנה, המציג ללקוח את כל הפעילות הפיננסית הבנקאית הקיימת בחשבון הבנק שלו, נכון ליום האחרון של השנה הלועזית החולפת. הדוח כולל מידע על הנכסים הבנקאיים שיש ללקוח, ההתחייבויות, העמלות והריביות ששילם. הדוח מגיע בשני אופנים: דוח מקוצר ותמציתי המציג את עיקרי הנתונים ודוח מפורט שמעמיק בכמות הנתונים והמידע.

הדוח יישלח למשקי בית ולעסקים קטנים בכל שנה ב-28 בפברואר, באמצעות חשבון הבנק המקוון שלהם או בדואר. ניתן לבקש דוח עדכני בזמן אחר בשנה ובקשה כזאת עשויה לסייע בשיפור תנאים ועמלות, למשל בעת מעבר לבנק אחר או לפני לקיחת הלוואה.

הדוח מגיע בשתי גרסאות: הדו"ח המקוצר שיישלח לכם באופן אוטומטי בדואר, במייל או בהודעות בחשבון המקוון שלכם והדוח המפורט שאותו ניתן למצוא באזור הדוחות בחשבון שלכם באתר האינטרנט של הבנק או לבקשו בבנק.

לסרטון הסבר של בנק ישראל על תעודת הזהות הבנקאית.

אילו נתונים כוללת תעודת הזהות הבנקאית?

תעודת הזהות הבנקאית כוללת את פרטי החשבון והבעלים, יתרות ל-31.12 של השנה שחלפה, ההכנסות החודשיות בחשבון מול ההוצאות החודשיות, גובה מסגרות האשראי וניצולן, הפיקדונות והחסכונות, כולל התנאים ונקודות היציאה, הלוואות על דיור (משכנתה) והלוואות אחרות, כולל הריביות ויתרת ההלוואה לתשלום, תיק ניירות ערך, העמלות ששילמתם לבנק בשנה החולפת לפי סוגי העמלות ועוד.

למדריך של בנק ישראל

מה לא נראה בתעודת הזהות הבנקאית?

 • נתונים בנקאיים מחשבונות המתנהלים בבנקים אחרים.
 • נתונים על הלוואה לדיור שבעליה שונים משם בעלי החשבון. הלוואה לדיור תוצג בדוח רק אם קיימת זהות מלאה בין בעלי החשבון ובעלי ההלוואה. למשל, אם בעלי ההלוואה הם ישראל וישראלה ובעלת החשבון היא ישראלה בלבד, ההלוואה לא תוצג בדוח.
 • מידע על כרטיסי אשראי חוץ-בנקאיים.
 • פירוט וסיכום ההוצאות בחשבון אינן כוללים את התשלום עבור עמלות וריביות. נתון זה מופיע בחלק ג4 לדוח 'עמלות' ובתאים שכותרתם 'סך הכנסות/הוצאות מריבית והצמדה'.
 • הסכום בפיגור על הלוואה שלא שולמה במועדה איננו כולל את ההוצאות המשפטיות הכרוכות בגבייתו.
 • הנתונים בדוח הם בחלקם ממוצעים חודשיים ובחלקם יתרות הנכונות לסוף השנה. שימו לב להגדרת הנתון שאותו אתם בוחנים. 

מה ניתן ללמוד מתעודת הזהות הבנקאית?

קריאת הדוח עשויה לסייע לנו לקבל מענה לשאלות חשובות רבות, ביניהן:

 • עד כמה חיינו במינוס בשנה החולפת וכמה זה עלה לנו.
 • האם תנאי הריבית שאנו מקבלים על אשראי בנקאי – הלוואות ומשיכת יתר בבנק טובים – או שאולי ניתן לשפרם באמצעות משא ומתן או באמצעות מעבר לבנק אחר.
 • כמה עולה לנו ניהול חשבון הבנק, אילו עמלות אנו משלמים והאם מעבר לחבילת עמלות תחסוך לנו כסף?
 • האם אנחנו חיים לפי הכנסותינו או שהוצאותינו גבוהות מהכנסותינו?
 • כמה הלוואות באמת יש לנו, מהם התנאים שלהן ומתי הן מסתיימות?
 • האם ההחלטה שלנו לחסוך כל חודש מבוססת על החלטה כלכלית נכונה?

צרכנות נבונה גם בחשבון הבנק? הבנת המידע המקיף המונגש בדוח הוא הצעד הראשון בחיסכון שעשוי להסתכם באלפי שקלים. לאחר הבנת וניתוח המידע שבדוח ויש לפנות לבנקאי לשיפור התנאים. לפירוט 10 פעולות שכדאי לעשות.

מאמרים קשורים

Sow thistle against wheet field. Sonchus arvensis pink flower plant with buds and leaves. Sonchus plant is the form of weed of the agricultural fields.

פעמונים לומדים – לימוד לליל שבועות

לפרטים נוספים פעמונים לומדים – לימוד לליל שבועות

10 טיפים לביצוע פעולות בנקאיות בטוחות בנייד

לפרטים נוספים 10 טיפים לביצוע פעולות בנקאיות בטוחות בנייד

כבדהו וחשדהו – כללי זהירות ברכישת קופונים

לפרטים נוספים כבדהו וחשדהו – כללי זהירות ברכישת קופונים

חתימה על ערבות אישית או ערבות צד ג'

לפרטים נוספים חתימה על ערבות אישית או ערבות צד ג'
דילוג לתוכן