לוגו פעמונים מגלים אחריות
מאמרים וכלים

מדריך לשימוש נכון בהמחאות

מדריך לשימוש נכון בהמחאות

התשלום בהמחאות הולך ופוחת עם עליית השימוש בכרטיסי האשראי. אולם, לעיתים נראה שלא ניתן להימנע משימוש בהמחאות, למשל בעת תשלום לגנים פרטיים, לוועד בית או למשכירי דירות. במקרים אלו אנו נדרשים להפקיד המחאות מראש על שרות שטרם קיבלנו. השימוש בהמחאות טומן בחובו חסרונות שאת חלקם ניתן ומומלץ לעקוף באמצעות שימוש בהוראת קבע.

חשוב לדעת

בעוד שכל אדם זכאי לפתוח חשבון עו"ש ביתרת זכות בבנק לבחירתו ולבנק אסור לסרב לפתיחת החשבון, אלא בנסיבות חריגות, הבנק לא חייב לאפשר ללקוח שירותי אשראי כגון הנפקת פנקס שיקים או כרטיס אשראי.

איך משלמים בהמחאות ועושים זאת נכון?:

נהלו מעקב

כאשר אתם משלמים בהמחאות יש לכם שליטה על סכום ההמחאה ועל תאריך הפירעון. אמנם ההמחאה לא תכובד טרם זמנה, אולם אין לכם שליטה על המועד שבו תופקד ההמחאה על ידי מחזיק ההמחאה, ובהתאם למועד שבו חשבונכם יחויב. היום שבו תוצג ההמחאה לפירעון עלול להיות הזמן בחודש שדווקא בו יהיה לכם קשה יותר או אפילו בלתי אפשרי לכבדה. כמו כל התחייבות לזמן נקוב, גם אם מועד ההמחאה טרם הגיע, מחובתכם לשריין כיסוי בחשבון ובמקביל להקפיד על מעקב קבוע אחר ההמחאות שנתתם.

מה ניתן לעשות?

 1. הקפידו על רשום פרטי ההמחאה שנתתם בספחים שבפנקס ההמחאות, ציינו בגין מה ניתן ההמחאה, מהו תאריך הפירעון הנקוב על ההמחאה, ולפקודת מי משוך ההמחאה.
 2. מומלץ להכין טבלה מרכזת עם פרטי ההמחאות והתאריכים לפירעון.
 3. עקבו דרך חשבון הבנק האם ההמחאות נפרעו, אם נראה שחל עיכוב בגביית ההמחאה, קחו זאת בחשבון במעקב אחר הוצאתיכם ושריינו לכך סכומים מתאימים כדי למנוע "הפתעה" בחשבון כאשר ההמחאה יפרע.

הימנעו מהמחאות חוזרות

במצב של המחאה חוזרת, גם בעל ההמחאה וגם המפקיד משלמים עמלה מבלי להתחשב ב'אשם' בעניין. לכן כשהמחאה חוזרת מחוסר כיסוי תדרשו לשלם גם עבור העמלה הכפויה שהוטלה על מי שהפקיד את ההמחאה.

מה ניתן לעשות?

 1. רישום נכון – הקפידו על רישום של כל הפרטים בהמחאה ועל התאמה בין הסכום במילים לסכום בספרות, כל טעות תגרום להחזרת ההמחאה ולתשלום עמלה. יש להימנע מתיקון הכתוב בהמחאה וחתימה בצד התיקון משום שגם זאת עילה לאי כיבודה, עדיף למשוך המחאה חדשה.
 2. בדקו פרטים בהמחאה שקיבלתם– שימו לב לפרטים בהמחאות שאתם מקבלים לפקודתכם, במקרים של פרטים שגויים בקשו ממוסר ההמחאה המחאה חלופית. הפקדת המחאה שגויה או מתוקן, יגרום לאי כיבודו ותגרור תשלום עמלה.
 3. מאגר החשבונות המוגבלים – לידיעתכם לרשותכם עומד מאגר 'חשבונות מוגבלים' של בנק ישראל שבו תוכלו להזין את נתוני ההמחאה שנמסרה לכם ולבדוק אם החשבון של מושך ההמחאה מוגבל. המחאה שנמשכה מחשבון מוגבל לא תכובד. 
 4. המחאה שנתתם חזרה – בכל מקרה של חזרת המחאה מכל סיבה שהיא יש לפעול במהירות להסדרת פירעון ההמחאה ולדאוג שלאחר הסדרת העניין תקבלו לידיכם את ההמחאה שחזרה. מהירות הטיפול בהמחאות חוזרות היא חשובה מאד. חזרה של 10 המחאות בחשבון במהלך תקופה של שנה יהפוך אתכם ללקוח מוגבל בבנק. קישור למאמר חשבונות בעייתיים

חסכו בעמלות שורה ועמלות אחרות

 1. פנקס המחאות עולה כסף – עלות ששוכחים אבל היא קיימת וגם לא זולה. עלותו של פנקס המחאות נעה סביב 7 ש"ח, העמלה על הנפקת שיקים מפוקחת ועלותו של המחאה בודד לא תעלה על36 אג'.
 2. תשלום בהמחאה מחויב בעמלת שורה – כל הפקדת המחאה תחויב בעמלת רישום שורה אחת כאשר תופקד, לעומת זאת בכרטיס אשראי תחויבו בעמלה שורה אחת עבור כל העסקאות שבוצעו בכרטיס בחודש החולף.
 3. הפקדת המחאה דרך הנייד – ניתן להפקיד המחאה בכל אחד מהבנקים באמצעות הנייד שיקים שסכומם הוא עד 100 א' ש"ח, כל שנדרש הוא לחתום בגב ההמחאה ולרשום את פרטי החשבון, להיכנס באפליקצית הבנק לתפריט הפקדת צ'קים ולעקוב אחר ההוראות. הפקדה באמצעות הנייד חוסכת בעמלות.
 4. הפקדת המחאה בבנקומט – הקפידו על הקלדת הסכום המדויק לפני לחיצה על אישור. טעיתם וחויבתם בעמלה, פנו בהקדם האפשרי לפקיד הבנק ובקשו שיבטלה.
 5. משיכת מזומן באמצעות המחאה עצמית – משיכת מזומנים שכזאת כרוכה בתשלום עבור עמלת שורה אחת + עמלת הדפסת המחאה + עמלת תשלום בקופת הבנק. בצעו משיכת מזומן באמצעות כרטיס חיוב או כרטיס אשראי. הימנעו מריבוי משיכות קטנות במזומן כמו 50-100 ₪ בכל פעולה, משום שכל פעולה כזו מחויבת בעמלה שורה.
 6. הפקדת המחאה דחויה – רצוי מאוד להימנע מהפקדת המחאה דחויה לפני מועד הפירעון הרשום עליה. הפקדה המחאה למשמרת בבנק טרם המועד גוררת אחריה עמלה לא קטנה.
 7. הפקדת כמות גדולה של המחאות – הקפידו להפקיד במרוכז כמות גדולה של המחאותבדקו עבור הפקדה של כמה המחאות אתם משלמים עמלה, מה גובהה ופעלו בהתאם. החל מ-1.4.14, מחויבים הבנקים להציע ללקוחותיהם שיטת תמחור הכוללת מחיר אחד לשירותים הבסיסיים הכרוכים בניהול חשבון העו"ש (מסלול בסיסי או מסלול מורחב).

צמצמו נזקים

נתתם המחאה ומקבל ההמחאה מסר אותו לגורם שלישי, אתם תחויבו בתשלום ההמחאה גם כאשר לא קיבלתם את המוצר או השירות אותו רכשתם באמצעות ההמחאה כך גם אם קיבלתם מוצר פגום.

איבוד או גניבה של המחאה או של פנקס המחאות, מחייב אתכם להודיע לבנק על ביטולו של ההמחאה.

מה ניתן לעשות?

 1. הגבלת סחירות ההמחאה – כדי למנוע את העברת ההמחאה לגורם שלישי והצגת ההמחאה לפרעון על ידו כדאי, לשרטט 2 קווים מקבילים על ההמחאה ולהוסיף ביניהם את הכיתוב "למוטב בלבד", מומלץ גם למחוק את המילה "לפקודת" ולהוסיף את האות ל' אחרי המילה "שלמו".
 2. אין לבטל המחאות ללא סיבה מוצדקת – מתן המחאה כמוהו כתשלום מוחלט וביטול המחאה שלא כדין יכול לגרור פניה לערכאות משפטיות ולחיוב בהוצאות שלא לצורך.
 3. מה לעשות בעת גניבה או אבדן המחאה – יש להודיע על כך מיידית לבנק ולכל מי שעלול להיפגע מכך ובמקביל יש להגיש תלונה במשטרה.
 4. לא להשאיר המחאה "פתוחה" – מלאו תמיד את שם המוטב בצ'ק, אם בעל עסק אומר שהוא ימלא את הצ'ק או ישים חותמת., בקשו שייעשה זאת בפניכם.

 

האם באפשרות הבנק לכבד שיקים של לקוח מוגבל מיוחד או לקוח המצוי בהליך חדלות פירעון?

ככלל על פי חוק (חוק ההוצאה לפועל וחוק שיקים ללא כיסוי) לבנק אין אפשרות לכבד שיקים שנמשכו מחשבון לקוח שהוגבל. 

כאשר הלקוח מצוי בהליך חדלות פירעון, חשבונו מוגבל בהגבלה מיוחדת ולא יוכל למשוך שיקים מחשבונות הבנק שלו. עם זאת במקרים חריגים ניתן לקבל את אישור הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי להנפקת שיקים לתשלום שכר דירה של חייב המצוי בהליך חדלות פירעון וניתן בעניינו צו פתיחת הליכים.

מאמרים קשורים

Sow thistle against wheet field. Sonchus arvensis pink flower plant with buds and leaves. Sonchus plant is the form of weed of the agricultural fields.

פעמונים לומדים – לימוד לליל שבועות

לפרטים נוספים פעמונים לומדים – לימוד לליל שבועות

10 טיפים לביצוע פעולות בנקאיות בטוחות בנייד

לפרטים נוספים 10 טיפים לביצוע פעולות בנקאיות בטוחות בנייד

כבדהו וחשדהו – כללי זהירות ברכישת קופונים

לפרטים נוספים כבדהו וחשדהו – כללי זהירות ברכישת קופונים

חתימה על ערבות אישית או ערבות צד ג'

לפרטים נוספים חתימה על ערבות אישית או ערבות צד ג'
דילוג לתוכן