ינואר 2019

חוק המזומן

בראשון לינואר נכנס לתוקפו חוק השימוש במזומן. שווה לדעת מה נכלל בחוק החדש ולמי מותר לשלם מה  וכמה. להמשך קריאה

חוק הטיפים

מתחילת ינואר משתנים תנאי העסקת מלצרים והטיפים אותם קיבלו בעבר יכנסו לקופת המסעדה. לפרטי השינוי ואיך ישפיע על המלצרים

אוקטובר 2018

מענק עבודה

עובדים שכירים ועצמאים בני 23 ומעלה, שהכנסתם הממוצעת במהלך שנת 2017 היתה גבוהה מ- 2,070 ש"ח, ונמוכה מ-6,148 ש"ח (למי שיש להם עד שני ילדים, או שגילם 55 ומעלה) או נמוכה מ-6,757 ש"ח (להורים ל-3 ילדים או יותר), עשויים להיות זכאים למענק עבודה. ניתן להגיש את הבקשה למענק עד ל-30.11.2018
לעלון בנושא מענק עבודה
להגשת בקשה למענק עבודה

סבסוד צהרונים

במסגרת תוכנית חדשה של משרד הרווחה "סל שעות גמיש" יוכלו הורים יחידניים ליהנות מסיוע של המדינה במימון מסגרות לילדים לשעות אחה"צ גם אם הם אינם מקבלים קצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי.

לפרטי התוכנית והקריטריונים לקבלת ההטבה

יולי 2018

הורחבת השירותים הבנקאים הניתנים לנפגעות אלימות כלכלית גם לאחר עזיבתן את המקלט או דירת המעבר למידע מפורט

יוני 2018

משיכת כספי פיצויים גם בלי אישור המעסיק

אושרה הצעת חוק שתאפשר לעובדים לממש את זכותם למשוך כספי פיצויים כלואים.

עד כה נדרשו עובדים בבואם לבצע משיכה של כספי הפיצויים להשיג ממעסיקיהם הקודמים אישור על זכאותם לכספים. לעיתים השגת אישור כזה היא מורכבת, שכן יחסי העבודה הסתיימו לפני תקופה ארוכה ולא תמיד ניתן לאתר את המעסיק או לקבל ממנו תשובות. הדבר הוביל לכך שעובדים רבים לא יכלו לממש את זכאותם לכספי פיצויים, והכספים נותרים בקופת הגמל.

בהתאם לחוק החדש, עובדים יוכלו למשוך את כספי הפיצויים בתוך ארבעה חודשים ממועד תחילת החוק או סיום העבודה ובלבד שהמעסיק לא הוכיח לקופת הגמל בתוך אותה תקופה כי העובד אינו זכאי לכספים. לידיעה באתר רשות שוק ההון.
חשוב! לא למהר ולמשוך את כספי הפיצויים אלא להשאירם לפנסיה. כספי הפיצויים הנחסכים לאורך השנים מהווים חלק גדול ומשמעותי מהפנסיה שצפוי הפורש לקבל. לקריאה חשובה נוספת בנושא

המרכז לגביית קנסות יוכל לגבות חובות עבור הרשויות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית חוק המסמיך את רשות האכיפה והגבייה לגבות חובות עבור רשויות מקומיות. עם זאת תוכלנה הרשויות להמשיך ולגבות את החובות באמצעות חברות פרטיות. לידיעה

מאי 2018

משכנתה לבעלי מוגבלות מסכנת חיים

אושרה לקריאה שניה ושלישית הצעת חוק חדשה, שתאפשר לרוכשי דירה ראשונה, בעלי מוגבלות מסכנת חיים, לקחת משכנתא של עד מיליון שח. חברות הביטוח והבנקים יחלקו בסיכון. לידיעה המלאה

הכנסות שכר דירה והבטחת הכנסה

ביטוח לאומי יתעלם מהכנסות משכר דירה שמקבל זכאי להבטחת הכנסה, גם אם לא התגורר בדירה בעבר. ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה היום תקנות שהגיש שר העבודה והרווחה, לפיהן לצורך חישוב גמלת הבטחת הכנסה המוסד לביטוח לאומי יתעלם מהכנסות משכר דירה שמקבל הזכאי לגמלה מדירה בבעלותו, גם אם לא התגורר בה בעבר. זאת בתנאי שמקבל הגמלה שוכר במקביל דירה אחרת. עם זאת, אם הזכאי לגמלה מקבל מהדירה שמשכיר סכום גבוה יותר מהסכום שהוא משלם עבור הדירה שהוא שוכר, הרווח יילקח בחשבון ויקוזז מגמלת הבטחת ההכנסה. עד כה, ההתעלמות של המוסד לביטוח לאומי התבצעה רק אם בעל הנכס גר בו בפועל בעבר. לידיעה

אפריל 2018

צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק אשר נחתם ביום 15.03.2018, קובע שהחל מיום 01.04.2018 , שבוע העבודה במשק יקוצר ל-42 שעות שבועיות (במקום 43 שעות שבועיות), ללא הפחתה בשכר. למידע נוסף.

מרץ 2018

פתיחת חשבון בנק ראשון באינטרנט

בעקבות ההתקדמות הטכנולוגית בנושא זיהוי חזותי מרחוק, ולנוכח הרצון לפשט את תהליך פתיחת חשבון מקוון ככל שניתן יצא הפיקוח על הבנקים בהוראה חדשה לפיה ניתן עתה לפתוח חשבון בנק ראשון מרחוק. גם קטינים שעד כה לא יכלו לפתוח את חשבון הבנק הראשון שלהם באופן מקוון עתה יוכלו לעשות כן. למידע נוסף בנושא

שליחת התראה מהבנק במיסרון

התאגידים הבנקאיים מחויבים לראשונה לשלוח התראה באמצעות מיסרון לטלפון הנייד של הלקוח, אם סורבו בחשבונו חמישה שיקים, או אם הוטלה הגבלה על חשבונו, במקביל לחובת שליחת הודעה בדרך אחרת בהתאם לדין. תאגיד בנקאי ישלח הודעות באמצעות מיסרונים רק במקרים בהם נקבע ע"י הלקוח כי מעוניין לקבל ההודעות בדרך זו.

במידה והלקוח אינו מנוי על השירות, או שהוא מנוי אך בחר שלא לקבל הודעות באמצעות מיסרונים, נוסח ההתראות שישלחו במקרים המפורטים לעיל, יהיה כללי בלבד, כך שיפנה את הלקוח לבירור מול הבנק.

התאגיד הבנקאי נדרש לשלוח ללקוח הודעות באמצעות הדואר, במקביל למשלוחן בערוצי תקשורת, במקרים הבאים:
א. הודעות הקשורות לנקיטת פעולה משפטית כנגד הלקוח, או העלולות להביא לנקיטת
הליך משפטי נגדו, כגון הודעה על חוב פיגורים, התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים,
הודעה על ביטול, הקטנה או אי חידוש מסגרת אשראי, הודעת קיזוז או עיכבון.
ב. הודעות לערבים אודות החיוב הנערב.
ג. הודעת מנפיק על סיום חוזה כרטיס חיוב.
ד. הודעת מנפיק על השעיית זכות הלקוח להשתמש בכרטיס חיוב.

פתיחת חשבון בנק לעולה חדש

בהוראה חדשה של בנק ישראל מקלה על עולים לפתוח חשבון בנק. על פי ההוראה תחשב תעודת עולה עד 30 ימים מיום הנפקתה כתחליף לתעודת זהות כתנאי לפתיחת חשבון בנק. הבנק יוכל לדרוש כי הלקוח ימציא תעודת זהות לאחר פתיחת החשבון, להוראת בנק ישראל

פדיון קופות גמל קטנות

למרות המבצעים השונים שנעשו בשנים האחרונות למשיכת היתרה מקופות גמל קטנות עם הטבת מס, רק כ-13% מהמחזיקים בקופות גמל קטנות משכו את כספיהם. כשהיתרה הצבורה קטנה, משמעות תשלום דמי הניהול היא שעם הזמן היתרה פשוט תמחק והכסף יעלם.

לשם כך יצאה רשות שוק הההון בהוראה לחברות המנהלות את קופות הגמל,  לשלוח לבעלי קופת גמל שבה יתרה צבורה הנמוכה מ-1,350 ש"ח, המחאה בדואר וכך למעשה הם ימשכו את כספיהם מבלי שידרשו לעשות פעולה אקטיבית. להוראה באתר רשות שוק ההון

ינואר 2018

טיפולי שיניים בחינם לילדים מתרחבים, עכשיו עד גיל 16

חל מה-01.01.2018, ילדים עד גיל 16 זכאים לטיפולי שיניים במסגרת שירותי סל הבריאות באמצעות קופות החולים. גיל הזכאות מתוכנן לעלות בהדרגה עד לגיל 18:בינואר 2019 הזכאות תורחב עד גיל 17, בינואר 2020 הזכאות תורחב עד גיל 18.

איסור מכירת כפל ביטוחים

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, אוסרת על חברות וסוכני הביטוח למכור מוצר ביטוח לאדם שמחזיק ברשותו מוצר זהה, אלא אם הצהיר על רצונו בכפל ביטוח והודיע כי הוא מודע למשמעותו. לידיעה המלאה באתר רשות שוק ההון

המחאה הביתה – פדיון אוטומטי של קופות גמל קטנות

על פי הוראת רשות שוק ההון, חברות המנהלות קופות גמל מחויבות כעת לשלוח המחאות לפדיון לחוסכים בעלי חשבונות קטנים. החברות ישלחו לחוסכים שלהם יתרה הנמוכה מ-1,350 ש"ח המחאה בדואר. לידיעה המלאה, לאיתור קופות גמל קטנות

דצמבר 2017

זכויות המבוטחים בביטוח סיעודי קבוצתי מעל גיל 55 שופרו.

המבוטחים לשעבר בביטוח סיעודי קבוצתי בני 55 ומעלה יוכלו להצטרף לביטוח סיעודי בקופות החולים ללא בחינת המצב הרפואי, בדומה לזכות הקיימת כבר היום למבוטחים בני 60 ומעלה. למידע נוסף על הביטוח הסיעודי הקולקטיבי

ביטול המס על מענק על ימי מילואים, למשרתים למעלה מ-32 ימי מילואים בשנה.

המס בשיעור של 25% אותו שילמו עד כה מילואימניקים על המענק אותו קיבלו על ימי מילואים בוטל.
מעבר לכך, יוחזר למילואימניקים המס שנוכה להם בגין שנת 2017. המשמעות היא שבקרוב מאוד יקבלו חזרה לחשבון הבנק שלהם אלפי משרתי מילואים מאות עד אלפי שקלים. לקריאת הידיעה המלאה של משרד האוצר

בוטלו מסי קניה ומכסים על מוצרי חשמל לבית, תמרוקים, צעצועים, ביגוד ועוד

במסגרת תוכנית "נטו הוזלות" יבוטלו מיסים ומכסים של המוצרים הללו. המכסים שיוסרו הם ברמות של 6%-12% ומסי הקנייה שיבוטלו הם בשיעור של 10%-30% הביטול הוא מסגרת הוראה שעה לשנת 2018 ולאחריה יבחן שביטול המיסים והמכסים אומנם הביאו לחיסכון שגולגל לכיסו של הצרכן. לקריאת הידיעה המלאה באתר שוק ההון

ביטול המכס על מוצרי תינוקות

בוטל המכס המוטל על יבוא מוצרי תינוקות נבחרים ומוצרי אופטיקה: מנשאים, מושבים לתינוקות​ , כסאות אוכל​, נדנדות​, הליכונים​, מוצצים ובקבוקים​, עדשות​
מסגרות למשקפיים וחלקיהן. לפירוט שיעורי המס באתר רשות המיסים

ברירת המחדל למשלוח דוחות שנתיים – דוא"ל או מסרון

הגוף המוסדי יאפשר לכל חוסך ומבוטח להחליט באיזה אמצעי הוא מעוניין לקבל את הדוח השנתי – דואר, דואר אלקטרוני או מסרון לטלפון הנייד. עד כה, ברירת המחדל קבעה כי הדוח השנתי יישלח לחוסכים באמצעות הדואר כל עוד לא ביקש המבוטח או החוסך אחרת. לידיעה המליאה באתר רשות שוק ההון

פעולות שכדאי לעשות בסוף השנה האזרחית

נובמבר 2017

המועד האחרון להגשת בקשה למענק הכנסה הוא ה-30/11/2017 מהרו והגישו. למי שהגיש בקשה בשנתיים האחרונות, יכול להגיש בקשה מקוונת עד סוף שנת 2018.

ע"פ התקנות החדשות המפקחת על הבנקים, החל מ-1 בנובמבר כל פעולה בנקאית שלקוח מבצע באמצעים הישירים זולה מביצוע אותה פעולה על ידי פקיד. למידע נוסף וטבלת השוואת תעריפים.

אוגוסט – ספטמבר 2017

הפחתת עמלת משיכת מזומנים מכספומט

החל ב-24 בספטמבר, עלות משיכת מזומנים מכל כספומט של הבנק בו מתנהל חשבון הלקוח, בין אם מרוחק או צמוד לסניף, יהיה בעלות של פעולה ישירה לכל היותר (כ-1.5 ₪ או במסגרת מסלול העמלות).

בנוסף, בנקים יידרשו להציג מידע בדבר עלות משיכת מזומנים על גבי מסכי המכשירים האוטומטיים, בהתאם לסוגי המכשירים והלקוחות.

[1] תיקון לחוק הבנקאות רישוי (סגירת סניפים), התשע"ו- 2016 מיום 16.8.2016, אשר הסמיך את הפיקוח על הבנקים לאשר או לדחות בקשות של בנקים לסגירות סניף קבוע.

מימוש "פיקדון 2000" – למי שהתגייסו עד 31.12.2000

הזכאים להיכלל באוכלוסיית "פיקדון 2000" הם מי שהתגייסו עד 31.12.2000 בלבד ולא משכו את כספי הפיקדון. לבדיקת הזכאות

יוקדם התשלום של 'מענק עבודה'

התשלום השני של מענק עבודה עבור שנת המס 2016, יוקדם ויועבר לחשבונות הבנק של כ-180,000 זכאים ביום רביעי ה-13 בספטמבר וזאת כחודש ימים לפני המועד, זאת כדי לסייע לזכאים, להיעזר בכספי המענק לקראת ראש השנה.

הרפורמה בביטוח נסיעות לחו"ל נכנסה לתוקף – פוליסה ביטוח בסיסית אחידה

על פי הרפורמה החדשה, כל חברות הביטוח יציעו פוליסה בסיסית אחידה לביטוח נסיעות לחו"ל – הכיסויים אחידים, התעריפים לא. לרשימת הכיסויים הבסיסית ניתן יהיה להוסיף כיסויים שיהוו הרחבה לפוליסה. לכתבה באתר דה מרקר

התשלומים והזכויות לחוזרים לבי"ס ולגנים

חינוך חינם עולה לנו הרבה כסף. מהם תשלומי החובה ותשלומי הרשות המאושרים לשנת תשע"ח? כנסו לקבלת מידע נוסף וקישורים להגשת בקשה למענק לימודים, ולסיבסוד מעונות יום. למידע נוסף

אפריל – מאי 2017

הטבות מס במסגרת תוכנית נטו משפחה של משרד האוצר

משרד האוצר יוצא בהטבות מס בינהן: 

תוספת נקודות זיכוי לנשים ולגברים בגין ילדים עד גיל 6 – בתוקף רטרואקטיבית מינואר 2017 – כתבה בכלכליסט, להודעת משרד האוצר

הפחתת מכסים על בגדי תינוקות, הנעלה ומכשירי סלולר – סלולר כבר נכנס לתוקף וגם בוטל המכס על נעליים (מחירי הנעלים צפויים לרדת ב-10%)

סבסוד צהרונים – יכנס לתוקף בספטמבר 2017, לפירוט ההטבה לפי אשכולות (ישובים)

הרחבת מענק עבודה – לבקשות שיוגשו ב-2018 עבור שנת המס 2017

לפירוט ההטבות השונות באתר משרד האוצר

לפירוט ההטבות בכתבה באתר דה מרקר

הר הביטוח

רשות ההון השיקה את הר הביטוח, מנוע לאיתור ביטוחים: ביטוחי עסק, דירה, רכב, חיים, ביראות, אובדן כושר עבודה, וביטוחים סיעודיים.

הר הביטוח מצטרף ל-2 מנועים קודמים הר הכסף שמסייע באיתור חשבונות בנק והר הכסף 2 שמסייע לאתר חסכונות פנסיוניים.

מבצע לתשלום חובות ארנונה

משרד הפנים יוצא במבצע לתשלום חובות הארנונה בהנחה של 50%.

לפרטים נוספים

מרץ 2017

הוארך מבצע סוף חוב של רשות האכיפה והגביה

מבצע חיסול החובות הוארך בשלושה שבועות. ניתן לשלם חובות שצברו פיגורים בהנחה של עד 40% עד ל-6.4.2017.

למידע נוסף

ינואר 2017

חובת הפרשה לפנסיה לעצמאים

מינואר 2017 גם עצמאים בין הגילאים 21 ל- 55, יהיו חייבים להפריש לפנסיה על פי חוק. ההפרשה לפנסיה היא נגזרת של ההכנסות (במונחים שנתיים). ל-5000 הש"ח הראשונים יפקידו העצמאים 4.55%,  על כל שקל בין 5000 ל-10000 יפקידו 12.55%. על כל שקל מעל הכנסה של 10000 ש"ח אין חובה להפריש לפנסיה.

לשאלות ותשובות – כאן תאגיד התקשורת

לכתבה בנושא פנסייה לעצמאים באתר ynet

שינויים בדמי ביטוח לאומי לעצמאים

החל מינואר עצמאים שמשתכרים עד 60% מהשכר הממוצע במשק ישלמו דמי ביטוח לאומי בשיעור נמוך יותר מהיום ואלו המשתכרים יותר מ-60% מהשכר הממוצע במשק דמי ביטוח לאומי בשיעור גבוה יותר. להלן הפירוט:

מדרגת שכר   על חלק שאינו עולה על %60 מהשכר הממוצע על חלק העולה על %60 מהשכר הממוצע
המצב כיום 6.72%   11.23%
המצב לאחר השינוי 2.87% 12.83%

שינויים במס הכנסה

בעקבות ריווח שנעשה בתקרות המס, מס הכנסה למשתכרים עד 20,000 יופחת החל ממשכורת ינואר. המשתכרים מעל 20,000 ישלמו מס גבוה יותר. להלן טבלה שמשווה את מדרגות המס הנוכחיות והחדשות.

השכר שיעור המס השולי     השכר שיעור המס השולי
2016 2017
עד 5,220 10% עד 6,220 10%
עד 8,920 14% עד 8,920 14%
עד 13,860 21% עד 14,320 20%
עד 19,800 31%   עד 19,990 31%
עד 41,410 34% עד 41,410 35%
עד 67,560 48% עד 53,333 47%
כל ש"ח נוסף (מס יסף) 2% כל ש"ח נוסף (מס יסף) 3%

הפחתת מס החברות

מס החברות ירד משיעור של 25% ל- 23% בשתי פעימות וזאת, בפעימה הראשונה ב- 1.1.17 ירד המס ל- 24% ובפעימה השנייה ב- 1.1.18 ירד ל- 23%

 

העלאת מספר ימי החופש

מספר ימי החופשה השנתית של עובדים בעלי ותק של עד 4 שנים יגדל ביום נוסף החל מינואר 2017 (וזאת לאחר יום אחד שנוסף ביולי 2016).

חיסכון לכל ילד

החל בינואר 2017 יפקיד המוסד לביטוח לאומי בחשבונות החיסכון סכום חודשי של 50 שקל בעבור כל ילד שזכאי לקצבת ילדים. בנוסף יוכל ההורה לבחור להוסיף לסכום זה סכום חיסכון חודשי נוסף בגובה 50 שקל, אשר ישולם על ידי המוסד לביטוח לאומי מתוך קצבת הילדים. לקריאה נוספת

מכיוון שהתוכנית למעשה החלה כבר במאי 2015 מבלי שהועברו כספים, יפקיד המוסד לביטוח לאומי את הסכום הרטרואקטיבי שמגיע לילדים שמלאו להם 18 עד מאי בתשלומים. בתחילת 2017 יועברו שני סכומים:

 1. בינואר 2017 – יופקדו 100 ש"ח.
 2. בפברואר 2017 – יופקדו 400 ש"ח.

הגדלת שיעור ההפקדות בחיסכון הפנסיוני

החל מחודש ינואר 2017, יגדלה שיעור ההפקדות בחיסכון הפנסיוני. הפקדות המעביד יעמדו על 6.5% (גדלו מ-6.25%) הפקדות המעביד היו והפקדות העובד על 6% (גדלו מ-5.75%).

דצמבר

מחשבון חדש של רשות ההון מאפשר להשוות בין עלויות ביטוחי חיים (במשכנתה ובביטוחי חיים פרטיים) במטרה לסייע בהוזלת עלויות ביטוחי החיים במשכנתה למחשבון באתר האוצר שלי

קופת גמל להשקעה

קופה זאת הינה מכשיר חיסכון חדש המאפשר לחסוך סכום של עד 70,000 בשנה בקופת גמל ייעודית. הכסף בקופת הגמל להשקעה נזיל בכל עת אולם במידה והחוסך יפדה את הכסף רק לאחר גיל 60 בקצבה חודשית, יהנה מפטור ממס על הרווח.

הפקדת שיקים באמצעות הסמארטפון

החל בחודש נובמבר, חוק הסליקה האלקטרונית מאפשר הפקדה של שיקים באמצעות צילומם בסמארטפון תוך שימוש באפליקציות הבנקאיות וללא צורך להציגם בבנק. הפקדה באמצעות הסלולר אפשרית עבור שיקים "למוטב בלבד" ועד לסכום של 10,000 ₪ לשיק בודד. לקריאה נוספת

קרנות פנסיה ברירת מחדל

החל מנובמבר, כל עובד שירצה בכך, יוכל להצטרף לאחת משתי קרנות פנסיה ברירת מחדל שבחר משרד האוצר. קרנות הפנסיה בהן בחר משרד האוצר הן מיטב דש והלמן אלדובי. דמי הניהול המוצעים על ידי קרנות ברירת המחדל הם נמוכים במיוחד.

משרד האוצר בחר שתי קרנות פנסיה שהציעו את דמי הניהול הנמוכים ביותר ללקוחות:

 • דש מיטב הציעו דמי ניהול בשיעור של 1.31% מההפקדות החודשיות ושיעור של 0.01% מהצבירה בקרן.
 • הלמן אלדובי הציעו דמי ניהול בשיעור של 1.49% מההפקדות החודשיות ושיעור של 0.001% מהצבירה בקרן.

למידע נוסף

 אוגוסט

מענק פתיחת שנה למשפחות חד-הוריות

משפחות חד-הוריות זוכות למענק לפתיחת שנת הלימודים לשנת הלימודים תשע"ז (2016-2017) בסך 1,003 ש"ח לכל ילד. המענק משולם לילדים בגילאי 6-18 שנים ומועבר לחשבון הבנק אליו מועברת קצבת הילדים עד ל-14 באוגוסט.

יולי

איחוד קרנות הפנסיה

מהלך חדש ביוזמת משרד האוצר נועד לרכז את כל כספי הפנסיה שלכם המפוזרים בקרנות שונות, במקום אחד. המהלך מתבצע אוטומטית ואיננו מחייב פעולה אקטיבית שלכם. לקריאה נוספת על מה שיש לעשות בעת קבלת מסרון או מכתב מחברת הביטוח בנושא איחוד הקרנות.

יוני

העלאת שכר מינימום

החל ממשכורת יולי (שתשולם בראשית אוגוסט 2016) שכר המינימום יעלה מ-25 ש"ח לשעה ל- 25.94 ש"ח לשעה, ומ-4,650 ל-4,825 ש"ח לחודש למשרה מלאה (במקצועות מסוימים שכר המינימום גבוה יותר). ב-1.7.2017יעלה שכר המינימום ל-5000 ש"ח.

ימי חופשה נוספים

החל מחודש יולי יוגדל מספר ימי החופשה השנתית של עובדים בעלי וותק של עד ארבע שנים. על פי התיקון לחוק יתווספו 2 ימי חופשה שנתית לעובד בכל אחת מארבע השנים הראשונות לעבודה. יום חופשה אחד יתווסף החל מיולי 2016, והיום השני יתווסף החל מינואר 2017. למידע נוסף בנושא ימי החופשה השנתית באתר כל זכות.

משווים ביטוחי בריאות

מחשבון להשוואת ביטוחי בריאות של משרד האוצר. בדקו מחיר ושירות לפני רכישת ביטוח. למידע בנוגע לרפורמה בביטוחי הבריאות.

מאי

חובת הצגה באינטרנט של מוצרי הביטוח הנרכשים

חברות הביטוח יחויבו בקרוב להציג ללקוח באינטרנט את כל המוצרים שרכש ממנה ואת דוח התביעות. לקריאת הידיעה המלאה באתר ynet

מרס

תיקון גובה דמי הלידה לעצמאיות

על פי תיקון 176 לחוק הביטוח הלאומי חישוב דמי הלידה לעובדת עצמאית שיצאה לחופשת לידה החל מיום 28 לאפריל 2016 נעשה על פי ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקה את עבודתה, או בשלושת החודשים שבתקופה המקבילה בשנה הקודמת, לפי הגבוה מביניהם.

הוזלה במחירי ביטוח החובה

החל ב-1 במרס תעריפי ביטוח החובה בפול לרכבים פרטיים ויוזלו ב-40%. למחשבון הפול לחישוב עלות הביטוח.

תעודת זהות בנקאית

תעודת זהות בנקאית היא דוח שנתי חדש, המציג ללקוח את כל הפעילות הפיננסית הבנקאית הקיימת בחשבון הבנק שלו, נכון ליום האחרון של השנה הלועזית החולפת. הדוח כולל מידע על הנכסים הבנקאיים שיש ללקוח, ההתחייבויות, העמלות והריביות ששילם. למידע נוסף על תעודת הזהות הבנקאית ול-10 פעולות שמומלץ לעשות עם המידע שבתעודת הזהות הבנקאית.

 

פברואר

משיכת כספים מקופות גמל שבהן עד 8,000 ש"ח ללא תשלום מס

החל ב-09/2/2016 יוכל כל חוסך אשר צבר כספים עד לגובה של 8,000 שקלים בקופת גמל לא פעילה למשוך את מלוא הסכום, ללא תשלום מס. בטרם הפיכתה של הוראה זאת לקבועה חויב המושך כסף מקופת הגמל לפני המועד הקבוע בתנאי קופת הגמל במס בשיעור של 35%. לפרטים המלאים

חוק חדש – סליקת שיקים באמצעות סריקה

הפקדת שיקים באמצעות הסלולר מבלי להגיע לסניף הבנק. למידע נוסף

ינואר

שינויים בביטוח

שינויים רגולטוריים בנושא הביטוח הכוללים את העברת האחריות לחידוש הביטוחים לצרכן וכללים חדשים שנקבעו למכירה הוגנת ושקופה של חברות הביטוח. למידע נוסף באתר האוצר שלי.

תעריפי התחבורה הציבורית יופחתו ב-17%

תעריפי התחבורה הציבורית יופחתו בגובה המע"מ. ובמסגרת הצעת החוק נקבע כי יימנע שינוי עתידי בתעריפי התחבורה הציבורית כתוצאה משינויים במס ערך מוסף.

מודל חסכון כספי מותאם (חכ"ם) בחסכונות הפנסיוניים

החל מה-1 בינואר 2016 מצטרפים חדשים לקרנות פנסיה,ביטוחי מנהלים וקופות גמל, יופנו למסלולי השקעה המותאמים לגילם. כמו כן, יוכלו כל החוסכים קיימים במסלולים כלליים לעבור למסלול הגיל המתאים להם. למידע מלא על השינוי באתר האוצר שלי.

שינויים בארנונה

10 רשויות קיבלו אישור להפחתת ארנונה למגורים ב-2016 ו-12 רשויות קיבלו אישור לייקור הארנונה.

לפירוט הישובים באתר ynet

לבדיקת הזכאות להנחות בארנונה באתר כל זכות

טיפולי שינים בחינם עד גיל 14

החל מתאריך ה-1 בינואר 2016 יהיו זכאים לטיפולי שיניים בחינם ילדים עד גיל 14, במסגרת סל שרותי הבריאות, באמצעות קופות החולים.
לפי ההסכם עם האוצר ימשיכו הטיפולים להתרחב, בעוד שנה, לילדים עד גיל 15 ובעוד שנתיים עד גיל 16, וכן הלאה עד לגיל 18.

 


שינויים והטבות ב-2015

העלאת קצבאות הילדים

החל בקצבת חודש דצמבר 2015  תתקבל בחשבונכם קצבת ילדים מוגדלת. כמו כן בסוף החודש יתקבל תשלום חדש פעמי רטרואקטיבי.

ועדת הכספים אישרה: המדינה תפתח עבור כל ילד תוכנית חיסכון.

המדינה תפתח תוכנית חסכון לכל ילד, ותפקיד אליה 50 שקל בחודש עד גיל 21. להורים תהיה גם אפשרות לעשות "מצ'ינג" ולהפקיד לאותה קופה סכום נוסף מקצבאות הילדים שיקבלו, עד לגובה שיקבע שר האוצר, כאשר התקרה המקסימלית היא 140 שקל. לקריאת הכתבה המלאה בכלכליסט

נציג ביטוח הטעה אתכם? מגיע לכם לקבל בחזרה את כל מה ששילמתם מ–2014

החל ב–15 בנובמבר חברות הביטוח יידרשו ליזום שיחות טלפוניות לכל המבוטחים שצורפו לביטוח התאונות ב–2014 ולקבל את הסכמתם מחדש. אם לא יקבלו את הסכמת המבוטח, יידרשו החברות להשיב את הכספים שנגבו החל ב–2014 בעבור ביטוח זה. לקריאת הידיעה המלאה באתר the marker

העלאה בגמלה למקבלי קצבאות זקנה

גמלת השלמת ההכנסה ל-189 אלף מקבלי קצבאות זקנה תעלה מ-2016 בשיעור שבין 5% ל-13%, בהתאם לגיל ולמצב המשפחתי של הזכאים. לקריאת הידיעה המליאה באתר ynet

בשורה לחוסכים בביטוחי המנהלים: לראשונה ניתן יהיה לנייד את החיסכון

האוצר יאפשר למבוטחים לנייד את הפוליסות תוך שמירה על זכויותיהם, מה שנמנע מהם עד כה. בנוסף, פורשים לגמלאות יוכלו לבחור, טרם פרישתם, את קרן הפנסיה שתשלם להם את הקצבה.

להמשך קריאת הכתבה באתר ynet

אושרה הצעת חוק למתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל

הצעת החוק מתמקדת בחייבים מוגבלים באמצעים, מחוסרי נכסים, שהסתבכו בתום לב בחובות, שעומדים בצו החיוב בתשלומים, אך גם עמידתם בו לא תביא לשיקומם.

לקריאת הכתבה המלאה באתר דה מרקר

החל מהשנה הבאה: משלמים פחות על ביטוח החובה

בהחלטה דרמטית, שקיבלו שר האוצר, משה כחלון, שרת המשפטים, איילת שקד והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, הוחלט על הפחתת מחירי ביטוח החובה לרכב. במסגרת המהלך, יוחזרו לציבור 1.5 מיליארד שקלים, לאורך שלוש שנים, ישירות במחירי הפוליסה.

כתובת לתלונות על עוולות בחיסכון הפנסיוני

"קו הצדק הפנסיוני" הינו קו חדש שהושק ע"י משרד האוצר ובו ניתן לדווח על מעסיקים שפוגעים בזכויות הפנסיוניות עובדיהם. ניתן להגיש תלונה בטלפון, בפקס ובאמצעות טופס באתר.

משלמים פחות עמלות

לאחרונה פרסם בנק ישראל תיקון לחוק הבנקאות המצמצם את העמלות הנגבות מלקוחות הבנקים וחברות האשראי. לדוגמה: בוטלה עמלת תשלום נדחה בכרטיסי האשראי, הוגבלה עמלת משלוח הודעות מהבנק ל-5 ש"ח, בוטלה עמלת דמי ניהול הלוואה לדיור בהלוואות קיימות וחדשות. לרשימת התיקונים באתר בנק ישראל כאן וכאן.

דוחות שנתיים בפורמט חדש וידידותי

פורמט הדו"ח השנתי של החסכונות הפנסיוניים שלכם השתנה. מ-2015 ישלח אליכם דוח שנתי קצר וידידותי בדואר. אם תרצו לקרוא את הדוח מפורט יותר, תוכלו למצוא אותו באתר של החברה. איך מבינים את הדו"ח?

מדריכים מומלצים שיסייעו לכם במלאכה: מדריכי ה"אוצר שלי" של משרד האוצר והמדריך של "כלכליסט"

מחזור משכנתאות במסלול מהיר לזכאים

משרד הבינוי , מקדם מהלך למחזור משכנתאות לזכאים שמסתיים ב-31 בדצמבר 2015 .הממחזרים יוכלו לפרוע את המשכנתה הקיימת ללא עמלת פרעון מוקדם ולקחת במקומה משכנתה חדשה בריבית נמוכה יותר ובכך לחסוך כסף רב. לבדיקת כדאיות

מסלולי עמלות בבנקים

הבנקים מחויבים להציע מסלולי עמלות במחיר אחיד, לאפשר מעבר למסלולים אלו באינטרנט ולהציג הסכום ששילמתם על עמלות ב-3 החודשים האחרונים לבחינת כדאיות המסלולים. במחשבון זה תוכלו לבדוק מה המסלול הכדאי לכם.

 

מאמרים קשורים

מדריך למחזור משכנתה
מדריך למחזור משכנתה

שוקלים למחזר משכנתה? למי זה כדאי,מתי ואיך. קרא עוד על מדריך למחזור משכנתה

"בחנו את עצמכם": איך אתם מתנהלים כלכלית
"בחנו את עצמכם": איך אתם מתנהלים כלכלית

| כתב/ה: פעמונים

בחן את עצמך איך אתה מתנהל כלכלית קרא עוד על "בחנו את...

דואר אלקטרוני


  איפוס סיסמא   אינך רשום? אנא מלא את השדות הבאים
   הרשם ויהיה אחד מאלפי החברים שלנו, אנו מתחייבים לתכנים הולמים ומותאמים אישית עבורך, כמו כן תוכל להגיב באתר ולשלוח סיפורים.

    בחר תפקיד
    פעמונים עונים
    בשירות "פעמונים עונים" תוכלו לקבל מענה לשאלות בנושא כלכלת המשפחה.

    לידיעתכם, המידע והתשובות הניתנות הינם כלליים וחלקיים בלבד ואינם באים להחליף ייעוץ אישי מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של הפונה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע זה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה ולא תחול כל אחריות על ארגון פעמונים או מי מטעמו.

     צור איתנו קשר / אנא מלא את השדות הבאים