היא מסתורית מאוד. אנחנו יודעים שהיא קיימת אבל לא יודעים עליה כלום. הפנסיה שלנו. לרוב אנחנו מדחיקים את העניין לחלוטין, לפעמים אנחנו מבינים שעם הפרישה לגמלאות נקבל סכומים נמוכים, אך אנחנו לא יודעים מה לעשות עם המידע המטריד הזה.

הגיע הזמן לפזר את ענן המסתורין ולא לחשוש מלדבר על כל הכרוך בפנסיה. ככל שתדעו יותר – תחששו פחות. מבטיחים. לפניכם מדריך מקוצר לפנסיה. נסביר בו ממש בקצרה מהן הזכויות המגיעות לכם על פי חוק ונסביר מה צריך לדעת ולעשות היום, כדי שהמחר יהיה בטוח ומהנה יותר.

בדיקת המצב הפנסיוני

 1. מה יהיה לכם בעת פרישה? עליכם לדעת מהו מצבכם הכלכלי הנוכחי ומהו הסכום שצפוי לעמוד לרשותכם לאחר גיל הפרישה, מהו גובה הקצבה החודשית. לשם כך, היעזרו בדוחות השנתיים שקיבלתם מהגופים המנהלים את תכניות הפנסיה שלכם. אם אינכם מוצאים את הדוח, תוכלו לקבל את המידע באמצעות מחלקת קשרי הלקוחות של קרנות הפנסיה וחברות הביטוח או מסוכן הביטוח שלכם.
 2. לא יודעים מה יש לכם? באמצעות המסלקה הפנסיונית יכול כל אזרח במדינת ישראל לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיוניים הצבורים לזכותו, בו-זמנית הפעילים ואלו שאינם פעילים. באמצעות המסלקה הפנסיונית ניתן להגיש בקשה לקבלת המידע הפנסיוני המלא. הבקשה תשלח בו-זמנית לכל הגופים הקיימים במדינת ישראל חברות הביטוח, קופות הגמל וקרנות הפנסיה, אשר יהיו מחויבים במתן תשובה בתוך 3 ימי עסקים. עלות השירות כ-40 ₪.
 3. חושבים שאולי יש לכם חסכון אבוד? השתמשו באתר של משרד האוצר כדי לבדוק אם יש לכם תכניות פנסיה, פוליסות ביטוח, קופות גמל או קרנות השתלמות שלא הייתם מודעים לקיומן או ששכחתם מהן.

סוגי הפנסיה

 1. פנסיה תקציבית: צמד המילים הזה הוא הדבר הכי טוב שיכול לקרות לכם אחרי הפרישה. אם אתם עובדים בשירות המדינה, משטרת ישראל, בתי סוהר, שירותי הביטחון, הרשויות המקומיות וכדומה, ויש לכם תכנית פנסיה מלפני שנים רבות (בדרך כלל מלפני 1995), קרוב לוודאי שיש לכם פנסיה תקציבית. אם אכן כך, הרי שזכיתם גם בתנאים טובים וגם בבדיקה פשוטה של גובה הקצבה החודשית הצפויה. הקצבה הצפויה היא 2% מממוצע השכר של החודשים האחרונים, כפול מספר השנים שאתם מבוטחים בתכנית. ככלל, צבירת הזכויות מוגבלת בתקרה של כ- 70% מהשכר (לאחר 35 שנות עבודה).
 2. פנסיה צוברת: אם אין לכם פנסיה תקציבית, אתם בתכנית של פנסיה צוברת. כלומר מתוך שכרכם מופרשים סכומים לפנסיה (נוסף על הפרשות של המעביד), והקצבה שתעמוד לרשותכם בגיל פרישה תלויה בסכום שאותו צברתם. לבדיקת גובה הקצבה החודשית הצפויה בתכניות כאלו, חפשו בדוחות השנתיים את החלק הנקרא "ריכוז כיסויים ביטוחיים" (או "ריכוז זכויות"), ושם מִצאו את הסכום של "אומדן פנסיית זקנה צפויה על בסיס היתרה הצבורה" (או "קצבה צפויה"). סכום זה מבוסס רק על הסכומים שנצברו עד ליום הבדיקה ובהנחה שלא יופרשו יותר כספים. יש להניח שסכום הקצבה החודשית הצפויה שמצאתם, יהיה נמוך ביחס למשכורתכם החודשית בשנות העבודה, אבל תרצו שהוא יהיה גדול מספיק כדי לאפשר רמת חיים המתאימה לכם. אם גובה הקצבה אינו מספק, בחנו אפשרויות לשיפורו באמצעות חסכונות נוספים, תכניות חלופיות ושיפור התנאים בתכניות הנוכחיות.

מקום עבודה חדש

 1. המעביד מחויב על פי חוק להפריש עבורכם כסף לפנסיה כעבור חצי שנה מתחילת העבודה. הדבר נכון לגבר מגיל 21 ולאישה מגיל 20.
 2. אם יש לכם כבר תכנית פנסיה פעילה או ביטוח מנהלים, דווחו על כך למעסיק והוא יחויב להפריש עבורכם לפנסיה רטרואקטיבית כבר לאחר שלושה חודשים מתחילת העבודה או בתום שנת המס.
 3. החל מנובמבר 2016, כל עובד שירצה בכך, יוכל להצטרף לאחת משתי קרנות פנסיה ברירת מחדל שבחר משרד האוצר. בקרנות הפנסיה ברירת מחדל דמי הניהול נמוכים במיוחד.
  • דש מיטב  – דמי ניהול בשיעור של 1.31% מההפקדות החודשיות ושיעור של 0.01% מהצבירה בקרן.
  • הלמן אלדובי – דמי ניהול בשיעור של 1.49% מההפקדות החודשיות ושיעור של 0.001% מהצבירה בקרן.

  למידע נוסף בנושא קרנות פנסיה ברירת מחדל באתר האוצר שלי

 4. החל מינואר 2016 מצטרפים חדשים לקרנות פנסיה (וגם ביטוחי מנהלים וקופות גמל) ישויכו למסלול השקעות מותאם גיל אלא אם יבחרו אחרת.

כמה זה עולה לנו? שיעור ההפקדה ודמי הניהול

 1. החל מחודש ינואר 2017, יגדלה שיעור ההפקדות בחיסכון הפנסיוני. הפקדות המעביד יעמדו על 6.5% (גדלו מ-6.25%) והפקדות העובד על 6% (גדלו מ-5.75%).
 2. שינוי נוסף שנכנס לתוקף ב-1 בינואר 2014 הוא הגבלת דמי הניהול המרביים בקופות הגמל עד לגובה של 1.05% לשנה מתוך החיסכון שנצבר (עד סוף 2013 המקסימום היה 1.1%).

ובחרת בחיים הטובים: בחירת מוצרי פנסיה

דעו כי ישנם מוצרי פנסיה שונים (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים), שניתן לעשותם אצל חברות שונות ובאפיקים שונים בהתאם למדיניות ההשקעה ורמת הסיכון (לדוגמה: אפיק מנייתי, אפיק שקלי, או איגרות חוב). זכותכם לבחור את המוצר, את החברה ואת האפיק עבור תכנית הפנסיה שלכם, וכן לשנותם בכל עת כרצונכם.

הכלל המנחה באשר לאפיק ההשקעה צריך להיות כזה: ככל שאתם צעירים כך תוכלו להגדיל את הרכיב המנייתי בתיק, וככל שאתם מתקרבים לקראת פרישה – אפיק ההשקעה צריך להיות סולידי יותר.

אחת לתקופה בחנו את הרווחים הממוצעים (התשואה) בקופות ובקרנות השונות ובמסלולים השונים שבהם. מסקנות ההשוואה יהוו שיקול חשוב בהחלטה אם לשנות את המסלול בתכנית פנסיה שלכם ואם כן, מהו המסלול הרצוי לכם:

 1. בדקו תשואה ממוצעת על פני תקופה ארוכה. לפחות שנה ורצוי אף יותר.
 2. אין צורך לקפוץ כל פעם מתכנית לתכנית כדי להיות במקום הראשון של טבלת התשואות. די לשאוף לתכניות המצויות בשליש העליון של הטבלה.

ביטוחים

תכניות הפנסיה כוללות בדרך כלל גם ביטוחים למקרה מוות או נכות. העלות לרכישת הביטוחים האלו נלקחת מתוך הסכומים שאתם מפרישים לתכנית הפנסיה, ובעצם נשאר לכם פחות כסף לחיסכון. אם תכנית הפנסיה שלכם כוללת ביטוח, אתם משלמים כל חודש סכומי כסף ("פרמיה"), ובזה אתם קונים זכות לקבלת פיצוי במקרה שאליו יועד הביטוח. אם חלילה יקרה מקרה כזה, ייתכן שתקבלו פיצוי גבוה בהרבה מהסכומים שהפקדתם, ואם לא יקרה המקרה הביטוחי, לא תקבלו כלום. בשונה ממרכיב החיסכון שבתכנית הפנסיה, הביטוח קיים כל עוד אתם משלמים עבורו. ברגע שתפסיקו את הביטוח, לא תראו שקל מכל הפרמיות ששילמתם.

בידיכם לבחור את המסלול הביטוחי בתכנית שלכם. כלומר, בידיכם לבחור איזה משקל לתת לכל אחד ממרכיבי התכנית: חיסכון, ביטוח למקרה מוות וביטוח למקרה נכות. בררת המחדל היא מסלול "יסודי" שבו פנסיית הנכות ופנסיית השארים תהיה בגובה פנסיית הזקנה. אבל ישנם גם מסלולים נוספים שנותנים משקל יתר לחיסכון, לשני הביטוחים או רק לאחד מהם (חיים או נכות).

כך למשל, רווקים בדרך כלל אינם צריכים לשלם על ביטוח למקרה מוות כיוון שאין להם בן/בת זוג וילדים הזקוקים לכך, ולכן עליהם לבחור במסלול ללא ביטוח למקרה מוות. אם לא יעשו כך, תיבחר עבורם אוטומטית בררת המחדל והם ישלמו סתם על ביטוח למקרה מוות.

דמי ניהול

הגוף המנהל את תכנית הפנסיה שלכם גובה מכם על כך דמי ניהול. ישנם שני מרכיבים בדמי הניהול. הראשון, דמי ניהול מההפקדות. כספים אלו מחושבים כאחוז מההפקדה החודשית. המרכיב השני הוא דמי ניהול מהצבירה. כספים אלו מחושבים כאחוז מהסכום הכולל שהצטבר בתכנית הפנסיה שלכם.

השיעור המרבי של דמי הניהול בקופת גמל הוא עד 4% מההפקדות ועד 1.05% לשנה על החיסכון המצטבר. דמי הניהול בקרן פנסיה הם עד 6% מההפקדות ועד 0.5% מהחיסכון המצטבר.

בשוק הפנסיה כמו בשוק הפשפשים – אפשר וחייבים להתמקח

שיעורים אלו הם כאמור דמי הניהול המרביים, בעוד שבפועל בהרבה מאוד מקרים משלמים פחות. בדקו מהו שיעור דמי הניהול שאתם משלמים ודעו שאתם יכולים וצריכים להתמקח על כך. שווה לנסות. בחישוב של שנים — מדובר בהרבה מאוד כסף!
ככל שגדל מספר השנים שאתם חוסכים בתכנית הפנסיה, המרכיב של דמי הניהול מהצבירה נעשה משמעותי יותר ועל כן כדאי להתמקד בו בעת ניהול המשא ומתן על גובה דמי הניהול.

כלים להשוואה

כדי להשוות את הרווחים ואת דמי הניהול הממוצעים של קופות הגמל השונות. תוכלו להיעזר במערכת גמל-נט של משרד האוצר או במערכת מיי-גמל-נט שמסתמכת על אותו בסיס נתונים של משרד האוצר, אבל היא ידידותית יותר למשתמש. פעולה דומה תוכלו לעשות במערכת פנסיה-נט, כדי להשוות בין קרנות הפנסיה.‏

הישארו עם האצבע על הדופק

 1. מומלץ מאוד לעדכן את מצבכם האישי כאשר חלים בו שינויים. יש לכך השלכות על המרכיב הביטוחי שהוא חלק אינטגרלי מהפנסיה ויש לכך גם השלכות הנוגעות לחיסכון.
 2. תוכלו לראות בדו"ח השנתי של החסכון הפנסיוני שלכם האם דמי הניהול שאתם משלמים גבוהים ביחס לשאר החוסכים בחיסכון שלכם.

להסברים אינטראקטיבים על מבנה דוחות הפנסיה ב"אוצר שלי"

אם אין אני לי מי לי — אחריות אישית

 1. זכרו כי כספי הפיצויים הם כ-35% מכספי הפנסיה שלכם. קרוב לוודאי שתצטרכו להשתמש בהם לאחר גיל פרישה, ולכן אל תבזבזו אותם קודם.
 2. עצמאיים שימו לב: אתם אחראים על הפנסיה שלכם. דאגו לחיסכון הפנסיוני שלכם, אף אחד לא יעשה זאת במקומכם!
 3. החיסכון הפנסיוני הוא העתיד שלכם. מדובר בכסף גדול וחיוני. אל תזניחו את הטיפול בו ועשו כל שביכולתכם לפעול נכון היום כדי שהמחר שלכם יהיה בטוח יותר.

כל סוף הוא התחלה חדשה

הגעתם אל סופו של המדריך הראשוני המקוצר לפנסיה. כפי שכבר הבנתם מדובר בנושא חשוב ומורכב. זה הזמן להתחיל להתעמק בו ולדאוג לעצמכם ולעתיד שלכם. חובה לבחון כל מקרה לגופו, אין לפעול על פי מאמר זה ללא התייעצות עם איש מקצוע, ובכלל מומלץ מאוד להתייעץ עם יועץ פנסיוני המתמחה בתחום, לפני קבלת החלטות. 

גיליתם משהו מעניין על הפנסיה שלכם? ספרו לנו על כך בפייסבוק.

מאמרים קשורים

פנסיה: הקשר שבין ההפקדה החודשית מהשכר, לגובה הקצבה בעת הפרישה
פנסיה: הקשר שבין ההפקדה החודשית מהשכר, לגובה הקצבה בעת הפרישה

| כתב/ה: אתי אפללו

באמצעות שורה ארוכה של רפורמות בתחום החיסכון... קרא עוד על פנסיה: הקשר שבין...

פנסיה: מהם דמי ניהול וכיצד לצמצמם אותם
פנסיה: מהם דמי ניהול וכיצד לצמצמם אותם

| כתב/ה: אתי אפללו

הגופים המנהלים את החיסכון הפנסיוני גובים דמי... קרא עוד על פנסיה: מהם דמי...

דואר אלקטרוני


  איפוס סיסמא   אינך רשום? אנא מלא את השדות הבאים
   הרשם ויהיה אחד מאלפי החברים שלנו, אנו מתחייבים לתכנים הולמים ומותאמים אישית עבורך, כמו כן תוכל להגיב באתר ולשלוח סיפורים.

    בחר תפקיד
    פעמונים עונים
    בשירות "פעמונים עונים" תוכלו לקבל מענה לשאלות בנושא כלכלת המשפחה.

    לידיעתכם, המידע והתשובות הניתנות הינם כלליים וחלקיים בלבד ואינם באים להחליף ייעוץ אישי מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של הפונה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע זה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה ולא תחול כל אחריות על ארגון פעמונים או מי מטעמו.

     צור איתנו קשר / אנא מלא את השדות הבאים