לוגו פעמונים מגלים אחריות
מאמרים וכלים

גאווה ארגונית: שיפור המאזן של משפחות שעוברות ליווי בפעמונים

מתוך דברי הפתיחה של צביקה גולדברג, מנכ"ל ארגון פעמונים, בכנס פעמונים 2022

כשמודדים את השיפור במאזן המשפחתי בין הוצאות להכנסות, מצבה של משפחה המלווה בפעמונים (לפי נתוני 2021), משתפר בתום תהליך הליווי ב- 3,844 ₪ בממוצע לחודש.

התהליך המיוחד של התערבות בחיי המשפחה מביא לא רק לצמצום הוצאות אלא גם למיצוי זכויות, להגדלת הכנסות, תחושת חוסן וביטחון להתמודד עם משברים כלכליים בהמשך.  בסך הכל, מצבה של המשפחה משתפר בממוצע ב- 3,844 ₪ בכל חודש, כלומר כמעט 50,000 ₪ בשנה. שיפור במאזן – שיכול לשנות את מסלול החיים.

יחידת המחקר שמציינת בכנס שנה להקמתה מאפשרת מיסוד תחום המחקר בפעמונים, ועבודה לפי תכנית שנתית באופן התומך את מטרות הארגון. 

שתי תובנות מרכזיות ביחס לפיתוח מחקר בפעמונים:

התובנה הראשונה היא מחקר הבוחן מסוגלות פיננסית, בודק תחילה את תמונת המצב הנוכחית, אבל למעשה הוא בוחן גם, אולי בעיקר, את פוטנציאל השינוי. את המסוגלות לחולל שינוי, על ידי פרט, על ידי משפחה, על ידי קהילה. המחקר בוחן את פוטנציאל המוביליות החברתית, בכל הנוגע למרכיב הקריטי של ידע פיננסי ומיומנויות פיננסיות. במובן זה, הנתונים שמצאנו לא מעודדים. לא רק שבחברה הישראלית מתאפשר עוני, העוני גם גורר אחריו אוריינות פיננסית נמוכה, כלומר העדר כלים מתאימים כדי לחולל שינוי, להימנע מעוני או להיחלץ ממנו.

התובנה השנייה מעודדת יותר. תהליך ליווי מקצועי, כמו זה הניתן על ידי אנשי פעמונים, הוא כלי נכון ואפקטיבי למניעה ולשיקום. מניעה של הידרדרות לעוני ושיקום של משפחות שהידרדרו לעוני.

משפחות שנהנו מליווי על ידי פעמונים התמודדו טוב יותר עם ההשלכות הכלכליות של הקורונה.

יחידת המחקר בפעמונים והמדד הרב שנתי

על בסיס פעילות השדה של פעמונים כבר נכתב דוקטורט. נכתבות בימים אלה 7 עבודות תזה לתואר שני, וכן התקיימו ומתקיימים מחקרים יזומים שונים בשיתוף גורמי מחקר שונים באקדמיה ובשדה.

בראש ובראשונה אנו נוטלים על עצמנו את המחויבות לבחינה השוואתית של מדד פעמונים מדי שנה, כדי לזהות תהליכים ומגמות, לשתף במידע את הציבור ולהיעזר במידע ככלי לקבלת החלטות המכוון את הפעילות המעשית.

המדד הרב שנתי מרתק כבר היום, במדידה השנתית הראשונה. אבל כולנו מצפים כבר מעתה לממצאי השנה השנייה, השלישית וכו'…  וכמובן למחקר ההשוואתי שמדידה שיטתית כזו תאפשר.

שיתוף פעולה בין פעמונים ומשרדי הממשלה

ארגון פעמונים מחויב לשיתוף פעולה עמוק ואיכותי עם הממשלה והשלטון המקומי.

מאמרים קשורים

Sow thistle against wheet field. Sonchus arvensis pink flower plant with buds and leaves. Sonchus plant is the form of weed of the agricultural fields.

פעמונים לומדים – לימוד לליל שבועות

לפרטים נוספים פעמונים לומדים – לימוד לליל שבועות

10 טיפים לביצוע פעולות בנקאיות בטוחות בנייד

לפרטים נוספים 10 טיפים לביצוע פעולות בנקאיות בטוחות בנייד

כבדהו וחשדהו – כללי זהירות ברכישת קופונים

לפרטים נוספים כבדהו וחשדהו – כללי זהירות ברכישת קופונים

חתימה על ערבות אישית או ערבות צד ג'

לפרטים נוספים חתימה על ערבות אישית או ערבות צד ג'
דילוג לתוכן