מס הכנסה לעיתים גובה כספים ביתר ואשר ניתן לקבלם בחזרה. מס הכנסה לא פועל על מנת להחזיר את הכספים ובכדי לקבל בחזרה את הכסף המגיע, יש להגיש בקשה להחזר. במידה ומתברר שמגיע לאזרח החזר מס, רשויות המס יחזירו אותו ישר לחשבן הבנק שלך ואף ישלמו ריבית על סכומים אלו.

1. אז למי מגיע החזר מס?

להחזר מס זכאי כל אדם ששילם מס הכנסה ביתר במהלך השנה. סכום המס נבדק בסוף שנת המס ואז נבחן סך כל המס ששילם האדם בפועל לעומת המס שהאדם היה צריך לשלם.

החזרי המס נובעים בעיקרם מכך שברמה החודשית, ניכוי המס במקור על ידי המעביד לא תואם את ההכנסה השנתית של העובד. חוסר התאמה זה נובע אצל עובדים שכירים בעיקר בשל אי רציפות בעבודה או בשל אי הצהרה או טעויות בסעיפי הניכוי והפטור השונים להם זכאי העובד.

2. כיצד ניתן לדעת אם מגיע לשכיר החזר מס?

מס הכנסה מפרסם מדי שנה את רשימת הפטורים, הניכויים נקודות הזיכוי והזיכויים ממס לאותה שנת מס. על בסיס רשימה זו  ניתן לבדוק ולדעת את סכום החזר המס המגיע לפני הגשת הדו"ח למס הכנסה.

לצורך כך יש לאסוף את כל המסמכים הרלוונטים (טפסי 106, מסמכי הביטוח הלאומי לעניין גימלאות וכן שינוי סטטוסים, אישור הפקדות לקרנות וקופות גמל וכו').

את החישוב הראשוני ניתן לערוך באמצעות המחשבון של אגף מס הכנסה או מחשבונים אחרים המפורסמים באינטרנט.

כמו כן ניתן לפנות לאיש מקצוע (עורך דין, יועץ מס או רואה חשבון) אשר יבדוק את זכאותכם. יצויין כי תשלום לאיש מקצוע לצורך הכנת דו"ח למס הכנסה הינו הוצאה מוכרת למס המקטינה את ההכנסה החייבת ואת שיעור המס שתשלמו.

3. באילו מקרים מומלץ לי לבדוק האם מגיע לי החזר מס?

המקרים הנפוצים בהם מגיע לשכיר החזר מס הם:

 • עבודה חלקית במהלך השנה (עקב אבטלה, חופשה ללא תשלום, חילופי עבודות ומקרים נוספים של עבודות חלקיות).
 • החלפת מקום עבודה או מעביד במהלך השנה, ללא ביצוע תיאום מס.
 • עבודה בחו"ל במקביל לעבודה בישראל במהלך השנה.
 • בעיות רפואיות של העובד או בני משפחתו.
 • שינוי בסטטוס האישי כגון: נישואים, לידת ילד, גירושים, תשלום מזונות וכו'.
 • מעבר לאזור עדיפות לאומית (ערי פיתוח, גליל, רמת הגולן, נגב וכו').
 • עולים חדשים במשך שלוש השנים הראשונות בארץ זכאיים להחזרי מס.
 • חיילים משוחררים במשך שנתיים מיום סיום שירות החובה שלהם.
 • הפקדות לקרן פנסיה, קופת גמל, בטוח חיים באופן עצמאי, בגין משכורת ללא סוציאליות.
 • מי שסיים תואר ראשון או קיבל תעודת הוראה החל משנת 2005.
 • מי שתרם מעל 190 ש"ח למוסדות מוכרים לסעיף 46.

למדריך מס הכנסה להגשת בקשה להחזר מס

4. האם מס הכנסה יודיע לי על זכאותי להחזר מס?

לא. מס הכנסה מפרסם מדי שנה את רשימת הפטורים, הניכויים נקודות הזיכוי והזיכויים ממס לאותה שנת מס. רשימה זו היא הבסיס לחישוב המס השנתי.

מס הכנסה לרוב גם לא דורש משכירים כי יגישו דו"ח שנתי למס הכנסה ומסתפק בבדיקה מדגמית.

5. האם צריך להגיש דו"ח שנתי מלא למס הכנסה לשם קבלת החזר מס?

במס הכנסה קיים טופס החזר מס לשכירים (טופס 135). טופס זה פשוט יותר מאשר הדו"ח המלא למס הכנסה. טופס זה מיועד לשכירים המבקשים לקבל החזר מס ולא לעצמאיים או למי שחייב בהגשת דו"ח מלא.

שכיר המשתכר שכר גבוה (בשנת 2018 מעל 643,000 שח) , חייב  להגיש דוח למס הכנסה.

בנוסף בלשכות מס הכנסה מתקיימות מדי פעם הדרכות וישנן עמדות סיוע במילוי הדו"ח השנתי למס הכנסה.

6. האם יש מגבלת זמן או התיישנות על בקשה להחזרי מס?

ההתיישנות ומגבלת הזמן על הגשת דו"חות למס הכנסה וקבלת החזרי מס מוגבלת הינה של עד 6 שנים מתום שנת המס לגביה הוגש דו"ח על הכנסות. כלומר, בשנת 2021 ניתן יהיה לקבל החזר מס בגין שנת המס 2015 ואילך, ולא בגין שנים מוקדמות יותר.

למי שאינו חייב בהגשת דו"ח אין מועדי הגשה הקובעים בחוק ועל כן ניתן להגיש את הדו"ח בכפוף למגבלת 6 השנים במהלך כל השנה.

7. אילו מסמכים צריך לצרף לדו"ח?

יש לצרף מסמכים לגבי ההכנסות משכר עבודה (טפסי 106), הכנסות אחרות, אישורים מהמוסד לביטוח לאומי בגין גמלאות מחליפי שכר (כגון :קצבת אבטלה, דמי לידה וכו'), אישורים לגבי מקום מגורים, טפסי 161 בגין פיצויים, אישורים רפואיים, הניכויים והזיכויים האישיים הנדרשים , (כגון אישורים על ביטוח חיים או קופות גמל שלא שולמו במסגרת עבודה כשכיר), קבלות מקוריות על תרומות וכו'.

יש לצרף לדו"ח גם את נתוני בן/בת הזוג מאחר ובדיקת הזכאות להחזר מס מתבצעת על הכנסת שני בני הזוג.

8. האם מס הכנסה יפצה אותי על כך ששילמתי יותר מדי מס?

פקודת מס הכנסה קובעת כי החזר המס יהיה צמוד למדד ונושא ריבית שנתית בשיעור 4% וזאת מחודש ינואר שלאחר שנת המס האמורה. הריבית והפרשי ההצמדה פטורים ממס.

כלומר מי שזכאי לקבל החזר מס יהנה גם מריבית והצמדה על החזרי המס, כמעין תוכנית חיסכון אשר פטורה ממס.

9. האם יש סכום שמתחתיו לא כדאי להגיש דו"ח למס הכנסה?

אומנם דין פרוטה כדין מאה ומס הכנסה חייב לטפל על פי חוק בכל דו"ח שמוגש לו ולהחזיר כל סכום, אך יש לציין כי החזר לשנה אחת בסכום של מאה שקלים, יהיה כנראה לא כלכלי לביצוע לנוכח הזמן וההשקעה בהכנת הדו"ח.

10. האם אפשר לקזז סכומים בין שנות מס שונות?

חישוב חבות המס הינו שנתי ומבוסס על הכנסה ממשכורת, הכנסות עבודה או חליפיהן והכנסות אחרות שהתקבלו באותה שנה, ולכן לא ניתן להעביר הכנסות בין שנות המס השונות.

11. האם אני מסתכן ב"להרגיז" את מס הכנסה כשאני מבקש החזר מס? האם זה עלול לגרום לכך שמס הכנסה יערוך לי ביקורת מלאה או שאצטרך לשלם עוד מס?

הגשת דו"ח עם נתונים מלאים ונכונים איננה "מרגיזה" את מס הכנסה ואיננה גורמת לפקידי השומה להכניס את הנישום ל"רשימה השחורה". כמובן שמי שפועל במהלך השנים על פי החוק איננו מסתכן כלל בהגשת דו"ח לקבלת החזרי מס ואין לו ממה לחשוש. ומדובר ברישום לצורך החזר מס.

כל דו"ח להחזר מס עובר בדיקה ואישור במס הכנסה. החובה לבדוק ולוודא לפני הגשת הדו"ח שאכן כל הנתונים שנמסרו בו הם נכונים ומלאים הינה חלה על מגיש הדו"ח.

בדיקה מקדימה של הנתונים תאפשר להעריך במידה קרובה לוודאות האם השכיר זכאי להחזר מס או שעליו לשלם מס נוסף.

12. תוך כמה זמן מקבלים את הכסף חזרה ממס הכנסה?

החוק קובע כי החזר מס יבוצע תוך 90 יום או עד 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס אשר לגביה הוגש הדו"ח, לפי התאריך המאוחר שבהם.

לעיתים בדיקת הדו"ח מתעכבת אף מעבר לכך אולם חשוב להזכיר כי  מס הכנסה משלם ריבית בשיעור של 4% והצמדה על החזרי המס עד למועד ההחזר בפועל.

13. איך מס הכנסה מחזיר את הכסף?

החזר המס אמור מתבצע ישירות לחשבון הבנק של מגיש הדו"ח. פרטי חשבון הבנק נמסרים ביחד עם הדו"ח ולכן מומלץ לוודא כי הפרטים המופיעים בדו"ח הינם פרטים נכונים ומדוייקים.

הערה: אין במידע הנ"ל משום תחליף לייעוץ מקצועי ומשפטי ואין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם יועץ מס , רואה חשבון, עו"ד, העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

מאמרים קשורים

שכיר? 10 פעולות ששוות כסף, בסוף השנה האזרחית
שכיר? 10 פעולות ששוות כסף, בסוף השנה האזרחית

בסיומה של השנה האזרחית ניתן להיערך להגשת... קרא עוד על שכיר? 10 פעולות...

עצמאים? 6 פעולות לחיסכון בסוף שנה
עצמאים? 6 פעולות לחיסכון בסוף שנה

תקציר: כסף שמגיע לכם, עצמאים בסוף השנה... קרא עוד על עצמאים? 6 פעולות...

דואר אלקטרוני


  איפוס סיסמא   אינך רשום? אנא מלא את השדות הבאים
   הרשם ויהיה אחד מאלפי החברים שלנו, אנו מתחייבים לתכנים הולמים ומותאמים אישית עבורך, כמו כן תוכל להגיב באתר ולשלוח סיפורים.

    בחר תפקיד
    פעמונים עונים
    בשירות "פעמונים עונים" תוכלו לקבל מענה לשאלות בנושא כלכלת המשפחה.

    לידיעתכם, המידע והתשובות הניתנות הינם כלליים וחלקיים בלבד ואינם באים להחליף ייעוץ אישי מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של הפונה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע זה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה ולא תחול כל אחריות על ארגון פעמונים או מי מטעמו.

     צור איתנו קשר / אנא מלא את השדות הבאים