בשנים האחרונות התחוללו בשוק הפנסיה עשרות רפורמות ושינויים, חלקם מהותיים וחלקם קטנים – לכולם יש השפעה על החיסכון הפנסיוני. מהם השינויים העיקריים ואיך ניתן לפעול נכון לאורם?

1. המעבר לפנסיה מבוססת חיסכון.

בשנת 1995 התחולל בתחום החיסכון הפנסיוני בישראל שינוי משמעותי ביותר – קרנות הפנסיה הוותיקות נסגרו להצטרפות עמיתים חדשים, ותחתיהן הוקמו קרנות פנסיה חדשות. הקרנות הוותיקות פעלו במודל מבוסס זכויות. כלומר – בכל שנת עבודה נצברה זכות לקבלת פנסיה בגובה 2% מהשכר. אולם, קרנות אלו צברו גירעונות עתק בשל מספר סיבות בהן ניהול לא נכון, התארכות תוחלת החיים והזדקנות האוכלוסייה. הקרנות החדשות פועלות במודל מבוסס הפקדות, ולמעשה כל חוסך מפקיד עבור הפנסיה שלו עצמו – ושיעור הקצבה שיקבל עם פרישתו, ייגזר מכמות הכסף שצבר לאורך שנות החיסכון.

מה המשמעות של שינוי זה עבור החוסך? 

מכיוון שאין "זכויות" מובטחות, החוסך יגיע לגיל פרישה ולרשותו יעמוד אך ורק הסכום שאותו צבר. כלומר, אם החוסך נכנס לעבודה בגיל מאוחר, או משך את כספי הפיצויים במעבר בין עבודות (כספי הפיצויים הם חלק מכספי הפנסיה, ומשיכתם יכולה להפחית את הקצבה בפנסיה בעד 40%), בפרישה לפנסיה יהיה בידיו סכום נמוך.

2. הכספים מושקעים בשוק ההון.

בעבר, כספי החוסכים לפנסיה הושקעו באג"ח ממשלתיות מבטיחות תשואה (מיועדות) שהונפקו על ידי המדינה במיוחד עבור הגופים המנהלים את החיסכון הפנסיוני, והן נשאו תשואה קבועה שהבטיחה יציבות. אולם כיום כספי החוסכים בקופות גמל ובביטוחי המנהלים מושקעים בשוק ההון, בשוק הנדל"ן, או ניתנים כהלוואות פרטיות, כאשר בקרנות הפנסיה 30% מכספי החוסכים עדיין מושקעים באג"ח מיועדות, ו-70% מופנים לשוק ההון.

מה המשמעות של שינוי זה עבור החוסך? 

השקעת כספי הפנסיה בשוק ההון הפכה אותם למסוכנים יותר ותנודתיים יותר. הסיכון, הוא לא בהכרח רע לחוסך, שכן הוא מאפשר לו לקבל תשואה גבוהה יותר עבור כספו שנצבר לאורך השנים, והתשואה שנצברת בעשרות שנות חיסכון, היא משמעותית לגובה הקצבה.

אבל סיכון, כמו כל סיכון אחר בחיים, צריך לנהל נכון – והבחירה באיזה אפיק סיכון יושקעו כספי הפנסיה של החוסך – היא שלו בלבד.

איך מנהלים את הסיכון?

 • יש לדעת באיזה אפיק השקעה מושקעים כספי הפנסיה, האם הוא מניב תשואה טובה ביחס לקרנות פנסיה או קופות גמל אחרות באותו מסלול השקעות. ככל שהחוסך מתבגר הוא צריך להתייעץ ולשקול האם כדאי לו להפחית את הסיכון ולבחור להשקיע את הכסף במסלול שמרני יותר (שיניב כמובן תשואה נמוכה יותר, אך רמת הסיכון לכסף תפחת).
 • להתחשב בתנודתיות. בשוק יש עליות וירידות מידי מספר שנים. חוסכים צעירים יכולים לספוג תקופת ירידות מפני שלפניהם עוד שנים ארוכות של חיסכון והם יכולים להחזיר הפסדים בתקופה זו. חוסכים מבוגרים לפני פרישה, יפגעו אם בשנה שלפני צאתם לפנסיה, יהיו ירידות חדות. לכן, הם חייבים לשקול את רמת הסיכון שהם מעוניינים לקחת, בהתאם למספר השנים שיש להם עוד לחסוך.

3. כאן נתייחס לשתי רפורמות:

 • המדינה ביטלה אפשרות למשוך קופות גמל לאחר 15 שנות חיסכון, והיא מאפשרת למשוך את הכספים הצבורים בהם רק בגיל קצבה.
 • החל משנת 2005, כחלק מיישום "רפורמת בכר" שנועדה לפתור בעיות של ניגודי עניינים בשוק ההון, נמכרו קופות הגמל מהבנקים לבתי ההשקעות ולחברות הביטוח.

מה המשמעות של שינוי זה עבור החוסך? 

קופות הגמל הן חלק ממכשירי החיסכון הפנסיוני (כמו פנסיה וביטוח מנהלים). הן מתנהלות כעת, כמו יתר מכשירי החיסכון הפנסיוני בידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות – ולא בידי הבנקים. גם אם החוסך פתח את קופת הגמל בבנק, היא היום מתנהלת בחברת הביטוח או בבית ההשקעות שרכש אותה.

חשוב שהחוסך יכיר את הגוף שבו מתנהל החיסכון, ידע איך הוא מקבל ממנו שירות (ממנו ישירות, ולא רק דרך סוכן הביטוח) – מספרי הטלפון נמצאים באתרי האינטרנט של כל הגופים הפנסיוניים, ועל דו"חות שנשלחים לחוסכים. חשוב שהחוסך יוודא שהוא מקבל דו"חות מהגוף המנהל לו את החיסכון – אם לא נשלחים דו"חות יתכן שיש בעיה, ויש צורך להתקשר ולבקש כי אלו ישלחו.

4. כאן נאחד שלוש רפורמות: 

 • בעבר המעביד יכול היה להפנות את העובד לחיסכון בגוף מסוים, היום העובד הוא זה שבוחר היכן לחסוך.
 • המדינה מחייבת את כל המעבידים להפריש לפנסיה לעובדיהם במסגרת "פנסיית חובה".
 • המדינה מאפשרת לחוסך להעביר את כספי החיסכון בין גופים מנהלים שונים.

מה המשמעות של שינויים אלה עבור החוסך? 

המדינה מצד אחד מכריחה את כל השכירים לחסוך לפנסיה, אך מצד שני, נותנת לחוסך את הזכות לבחור היכן יתנהל החיסכון. ויודגש – לא המעביד, לא הוועד, לא ארגון העובדים, ולא סוכן הביטוח יכולים להכתיב לחוסך היכן לחסוך את כספו – הבחירה היא שלו בלבד. מצד שני, גם האחריות לניהול החיסכון היא של החוסך:

 • הוא צריך להתמקח על דמי הניהול על מנת להוזיל את עלות ניהול החיסכון (ואפילו הוזלה קטנה היא משמעותית מאוד לגבה הקצבה בעתיד).
 • עליו לעקוב ולראות כי אכן הכסף מתנהל בצורה טובה ומניב בטווח של 5-3 שנים תשואה שנמצאת בשליש העליון שהשיגו הקופות באותו מסלול השקעות, ואם לא – להתייעץ ולעבור ולשפר את הבחירה בהתאם להתפתחויות.

5. החל משנת 2008 כל מכשירי החיסכון הפנסיוני בישראל הפכו למכשירי חיסכון משלמי קצבה.  

מה המשמעות של שינוי זה עבור החוסך

כל כסף שנחסך החל בשנת 2008 בקופות גמל, ביטוחי מנהלים או קרנות פנסיה לא יכול להימשך כסכום חד פעמי. הוא חייב לשמש לקבלת קצבה חודשית לאחר הפרישה. רק אחרי שהחוסך צבר סכום שיספיק לו לקבל קצבה מינימלית בגובה שקובעת המדינה (גובה משתנה, אך עומד על כ-4,000 שקל), יכול החוסך את יתרת החיסכון מעבר לסכום זה, למשוך בבת אחת כסכום חד פעמי.

 6. בוטל המקדם המובטח בביטוחי המנהלים. 

מה המשמעות של שינוי זה עבור החוסך? 

לאורך חיי החיסכון צובר החוסך סכום של כסף. איך יודעים להפוך את הסכום הזה לקצבה חודשית? מחלקים את הסכום במקדם (מספר קבוע) שנקבע על פי שני משתנים: תוחלת החיים הצפויה, והתשואה שהכסף שבחיסכון יכול לצבור מכאן ואילך (אם לחוסך יש מיליון שקל, והוא מקבל 4,000 שקל קצבה בכל חודש, יתרת הכסף ממשיכה להיות מושקעת בשוק ההון, אך בחלק מהקרנות באפיקים סולידיים מאוד).

גם תוחלת החיים וגם התשואה משתנים, ויכולים להשפיע על המקדם. התארכות תוחלת החיים תגדיל את המקדם, ותהפוך את הקצבה החודשית לקטנה יותר. חברות הביטוח הציעו בעבר ביטוחי מנהלים עם מקדם שמבטיח את החוסכים מפני התארכות תוחלת חיים. אולם, המדינה ביטלה מוצרים אלו, וכיום לא ניתן להצטרף אליהם.

ביטוחי מנהלים הם מכשירי החיסכון היקרים ביותר שיש בשוק. החוסכים ששוקלים להצטרף אליהם צריכים לזכור שהם איבדו את היתרון העיקרי שלהם שהוא המקדם המובטח, ולהביא זאת בחשבון במסגרת השיקולים בעת הבחירה במסלול המתאים להם ובעת ההתמקחות על המחיר.

חוסכים שיש להם ביטוח כזה, צריכים להבין מה הוא מבטיח בדיוק, וכמה הם משלמים על זה (האם מהם משלמים על משהו ששווה את המחיר), ולהביא זאת בחשבון במסגרת השיקולים שלהם כאשר הם מקבלים החלטות בקשר לחיסכון הפנסיוני.

בכל מקרה, כדאי, גם אם קשה, להתמקח על עלות המוצר. גם להנחה קטנה בדמי הניהול, משמעות גדולה לחיסכון בגלל השנים הארוכות בהן הוא מתנהל.

 

כדאי מאוד להשקיע בלימוד מסלולי הפנסיה שלכם, ההשקעה הזו משתלמת ובגדול.

 

מאמרים קשורים

12 כללי זהב לניהול תקציב
12 כללי זהב לניהול תקציב

משפחה היא סוג של עסק, ועסק חייב לעבוד לפי... קרא עוד על 12 כללי זהב לניהול...

בחן את עצמך: יש לך מינוסים?
בחן את עצמך: יש לך מינוסים?

קרא עוד על בחן את עצמך: יש לך...

דואר אלקטרוני


  איפוס סיסמא   אינך רשום? אנא מלא את השדות הבאים
   הרשם ויהיה אחד מאלפי החברים שלנו, אנו מתחייבים לתכנים הולמים ומותאמים אישית עבורך, כמו כן תוכל להגיב באתר ולשלוח סיפורים.

    בחר תפקיד
    פעמונים עונים
    בשירות "פעמונים עונים" תוכלו לקבל מענה לשאלות בנושא כלכלת המשפחה.

    לידיעתכם, המידע והתשובות הניתנות הינם כלליים וחלקיים בלבד ואינם באים להחליף ייעוץ אישי מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של הפונה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע זה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה ולא תחול כל אחריות על ארגון פעמונים או מי מטעמו.

     צור איתנו קשר / אנא מלא את השדות הבאים